Developing inverse methods to study the molecular interactions in liquid chromatography  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
48887
Type K
Principal investigator Felinger, Attila
Title in Hungarian Inverz módszerek kidolgozása a molekuláris kölcsönhatások vizsgálatára folyadékkromatográfiában
Title in English Developing inverse methods to study the molecular interactions in liquid chromatography
Panel Chemistry 1
Department or equivalent Department of Analitical Chemistry and Environmental Chemistry (University of Pécs)
Participants Bacskay, Ivett Orsolya
Kiss, Ibolya
Starting date 2005-01-01
Closing date 2009-12-31
Funding (in million HUF) 9.732
FTE (full time equivalent) 2.08
state closed project

 

Final report

 
Results in Hungarian
Elsősorban a fordított fázisú folyadékkromatográfia területén tanulmányoztuk különböző vegyületek megkötődésének retenciós mechanizmusát, illetve kinetikáját, de vizsgálatainkat kiterjesztettük az ioncsere-kromatográfia, a királis elválasztások és a méretszerinti kromatográfia területére is. Numerikus eljárást dolgoztunk ki, amellyel a csúcsok alakjából a retenciós tulajdonságok meghatározhatók. A kromatográfia sztochasztikus modelljének alkalmazhatóságát bizonyítottuk ezeken a területeken. Összehasonlítottuk a mikroszkopikus és makroszkopikus modellek alkalmazhatóságát. Egyensúlyi izotermák, illetve oldószerelegyek többletizotermáinak mérésével jellemeztük a metanol és acetonitril adszorpcióját nagyszámú állófázison, és így a molekuláris kölcsönhatásokat fordított fázisú folyadékkromatográfiában.
Results in English
We have studied the retention mechanism and kinetics of a number of solutes in reversed phase chromatography as well as in chiral, ion exchange, and size exclusion chromatography. We developed a numerical method to estimate the retention properties on the basis of peak shape analysis. We have proved that the stochastic model of chromatography can successfully be applied for this purpose. We have compared the results obtained with microscopic and macroscopic modeling. We have measured the adsorption isotherms of a number of solutes to characterize various HPLC stationary phases. Furthermore we used the measurement of excess isotherms of methanol and acetonitrile to characterize molecular interactions in reversed phase liquid chromatography.
Full text http://real.mtak.hu/1884/
Decision
Yes

 

List of publications

 
A. Felinger: Combining linear and nonlinear chromatography to investigate the retention mechanism in HPLC, 6th Balaton Symposium, Siófok, Sept. 7-9, 2005., 2005
A. Felinger: How Do Molecules Spend their Time while Riding Down the HPLC Column?, ISSS 2005, Pardubice, Sept. 12-14, 2005, 2005
A. Felinger: Sensitivity Analysis of Isotherm Measurement by the Inverse Method., Prep 2006, Baltimore, May 14--17, 2006., 2006
A. Felinger, I. Bacskay: Molecular Dynamic Analysis of Mass Transfer in Chromatography, 7th Balaton Symposium, Siófok, Sept. 5-7, 2007
A. Felinger, I. Bacskay: Molecular dynamic analysis of the retention mechanism in reversed phase liquid chromatography, HPLC 2007, Ghent, June 17-21,, 2007
F. Dondi, M. C. Pietrogrande, N. Marchetti, A. Felinger: Decoding Complex 2D Separations, Multidimensional Liquid Chromatography: Theory and Applications in Industrial Chemistry and the Life Sciences. M. R. Schure and S. Cohen, Eds.; pp59-90, Wiley: New York, 2008
A. Felinger: Determination of rate constants for heterogeneous mass transfer kinetics in liquid chromatography, J. Chromatogr. A 1126 (2006) 120–128, 2006
F. Gritti, A. Felinger, G. Guiochon: Influence of the errors made in the measurement of the extra-column volume on the accuracies of estimates of the column efficiency and the mass transfer kinetics paramete, J. Chromatogr. A, 1136, 57-72, 2006, 2006
M. Bechtold, A. Felinger, M. Held, S. Panke: Adsorption behavior of a teicoplanin-aglycone bonded stationary phase under harsh overload conditions, J. Chromatogr. A, 1154, 277-286, 2007
Vajda P., Felinger A.: Adszorpciós izotermák és adszorpciós energiaeloszlások meghatározása folyadékkromatográfiában, Magyar Kémiai Folyóirat, 113(1), 31-35, 2007
A. Felinger: Molecular dynamic theories in chromatography, J. Chromatogr. A, 1184, 20–41, 2008
B. Buszewski, S. Bocian, A. Felinger: Excess isotherms as a new way for characterization of the columns for reversed-phase liquid chromatography, J. Chromatogr. A, 1191, 72–77, 2008
K. Horváth, M. Olajos, A. Felinger, P. Hajós: Retention Controlling and Peak Shape Simulation in Anion Chromatography Using Multiple Equilibrium Model and Stochastic Theory, J. Chromatogr. A, 1189, 42–51, 2008
Sz. Bocian, A. Felinger, B. Buszewski: Comparison of Solvent Adsorption on Chemically Bonded Stationary Phases in Reversed Phase Liquid Chromatography, Chromatographia, 68, S19-S26, 2008
Sz. Bocian, P. Vajda, A. Felinger, B. Buszewski: Solvent excess adsorption on the stationary phases for reversed-phase liquid chromatography with polar functional groups, J. Chromatogr. A, 1204 35–41, 2008
I. Bacskay, A. Felinger: Macroscopic and microscopic analysis of mass transfer in reversed phase liquid chromatography, J. Chromatogr. A, 1216, 1253–1262, 2009
Back »