Hidden economy and hidden employment  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
48891
Type K
Principal investigator Tóth, István János
Title in Hungarian Rejtett gazdaság és rejtett foglalkoztatás
Title in English Hidden economy and hidden employment
Panel Economics
Department or equivalent Institute of Economics, (Centre for Economic and Regional Studies)
Participants Semjén, András
Starting date 2005-10-01
Closing date 2009-06-30
Funding (in million HUF) 5.800
FTE (full time equivalent) 2.22
state closed project

 

Final report

 
Results in Hungarian
A kutatás 2009-ben fejeződött be azzal, hogy elkészült az általam és Semjén András által szerkesztett, a KTI Könyvek sorozatában megjelent a kutatás eredményeit is összefoglaló kötet (http://econ.core.hu/kiadvany/ktikonyvek.html), amelynek célja a rejtett gazdaságot létrehozó szituációk, a szereplők döntéseit meghatározó motivációk és magatartási mechanizmusok feltárása és elemzése volt. A kutatás célja a rejtett gazdaság problémakörét vizsgáló korábbi kutatások eredményeinek kiegészítése, a rejtett foglalkoztatás mértékének becslése és az ezt befolyásoló tényezők elemzése volt. A vizsgálat során összefoglaltuk a munkaadók és munkavállalók rejtett gazdasággal kapcsolatos döntéseit leíró modelleket és egy vállalati adatfelvétel, alapján becsültük a rejtett gazdaság elterjedtségének változását. A kutatás során a magyar gazdaságban jelen lévő rejtett foglalkoztatási formák elterjedtségét és súlyát vizsgáltuk egy olyan elemzési keretben, amely egyszerre épített a kormányzat, a vállalkozások és a munkavállalók (háztartások), mint gazdasági szereplők rejtett gazdasággal kapcsolatos döntéseit leíró modellekre és a rejtett gazdaságra és a rejtett foglalkoztatásra vonatkozó empirikus megfigyelésekre és elemzésekre. A rejtett foglalkoztatás alatt elsősorban azokat a munkavégzéseket értjük, amelyek nem jelennek meg a statisztikai nyilvántartásokban, amelyeket be kellett volna jelenteni a munkáltatónak, illetve munkavállalónak, de ezt a kötelezettségüket elmulasztották.
Results in English
Finishing the research, we published a book with András Semjén as co-editor in the IA HAS book series (http://econ.core.hu/kiadvany/ktikonyvek.html), which summarize the research results of the program. The aim of the present research was to enrich and complement the existing results of previous research on hidden economy, to estimate the prevalence (size and share) of some forms of hidden employment and to analyze the factors influencing it. We summarized the empirical evidences of the decisions of employees and employers regarding their level of involvement in the hidden economy, and estimated the prevalence of the different forms of hidden employment, based on an enterprise survey. Our research investigated the prevalence and share of some forms of hidden employment, present in the Hungarian economy. Our investigation employed an analytical framework, utilizing at the same time some models explaining the decisions of different economic actors (including the government, enterprises and employees [households]) concerning the hidden economy, and empirical observations and analysis of the hidden economy and hidden employment. Hidden employment in this respect means mostly labor contracts (work) unreported by employers and employees, despite regulations making such reporting mandatory, and thus not covered by official labor statistics.
Full text https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=48891
Decision
Yes

 

List of publications

 
Semjén András, Tóth István János: Intézményi környezet, szerződéses fegyelem és adózási magatartás, Semjén András, Tóth István János: Rejtett gazdaság. Be nem jelentett foglalkoztatás és jövedelemeltitkolás - kormányzati lépések és a gazdasági szereplők válaszai, 2009
Semjén András, Tóth István János, Fazekas Mihály, Makó Ágnes: Alkalmi munkavállalói könyves foglalkoztatás munkaadói és munkavállalói interjúk és egy kérdőíves munkavállalói felmérés tükrében, Semjén András, Tóth István János: Rejtett gazdaság. Be nem jelentett foglalkoztatás és jövedelemeltitkolás - kormányzati lépések és a gazdasági szereplők válaszai, 2009
Szabó Attila, Gulyás László, Tóth István János: Az adócsalás elterjedtségének változása - becslések a TAXSIM ágensalapú adócsalás-szimulátor segítségével, Semjén András, Tóth István János: Rejtett gazdaság. Be nem jelentett foglalkoztatás és jövedelemeltitkolás - kormányzati lépések és a gazdasági szereplők válaszai, 2009
Tóth István János: Social Determinants of Undeclared Work in Hungary, internet, 2008

 

Events of the project

 
2011-12-21 09:46:28
Kutatóhely váltás
A kutatás helye megváltozott. Korábbi kutatóhely: (MTA Közgazdaságtudományi Intézet), Új kutatóhely: Közgazdaság-tudományi Intézet (MTA Közgazdaságtudományi Intézet).
Back »