Investigation of carbide precipitation processes in steels; the role of grain boundaries and grain orientation  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
48895
Type K
Principal investigator Ginsztler, János
Title in Hungarian Acélok karbidkiválási folyamatainak vizsgálata; a szemcsehatárok és szemcseorientáció szerepe
Title in English Investigation of carbide precipitation processes in steels; the role of grain boundaries and grain orientation
Panel Engineering, Metallurgy, Architecture and Transport Sciences
Department or equivalent Department of Materials Science and Engineering (Budapest University of Technology and Economics)
Participants Berecz, Tibor
Dévényi, László
Gaál, Zoltán
Mészáros, István
Szabó, Péter János
Takács, Márton
Verő, Balázs
Starting date 2005-01-01
Closing date 2009-06-30
Funding (in million HUF) 17.061
FTE (full time equivalent) 8.48
state closed project

 

Final report

 
Results in Hungarian
AISI 304-es és 316-os ausztenites saválló acélokat hőkezeltünk, mechanikusan deformáltunk, majd mechanikus-termikus kezelésnek vetettünk alá, hogy növeljük az anyagban kialalkuló speciális szemcsehatárok mennyiségét. Az eredmények azt mutatták, hogy a képlékeny alakítás hatására csökkent a speciális határok részaránya, míg a hőkezelés idejének növelésével nőtt. A mechanikus-termikus kezelések hatására a speciális határok sűrűsége nőtt. A mechanikai alakítást követő hőkezelés ideje rövid kell, hogy legyen, ugyanis ebben az esetben kaptuk a legkedvezőbb szemcsehatár-szerkezetet. Ferrites ARMCO-vasat mechanikus-termikus kezelésnek alávetve azt tapasztaltuk, hogy ennek a kezelésnek nincs jelentős hatása a speciális szemcsehatárok mennyiségére. Ezt követően zománcozható acéllemezeket vizsgáltunk visszaszórtelektron-diffrakcióval, hogy összefüggést találjunk a kristálytani adatok és a hidrogénátbocsátó képesség között. Azxt tapasztaltuk, hogy az (111) textúra intenzitása szoros kaőpcsolatban van a hidrogénátbocsátó képességgel.
Results in English
AISI 304 and 316 type austenitic stainless steel samples were heat treated, mechanically deformed, and finally thermo-mechanically treated in order to increase the amount of special grain boundaries. Results showed that the plastic deformation caused the decrease of the ratio of special grain boundaries, while, the time of the heat treatment was proportional to them. Cyclyc thermo-mechanical treatment caused a dense special grain boundary structure. The time of the heat treatment after mechanical loading should be short, because this case showed the largest number of special boundaries. Ferritic ARMCO-iron was then thermo-mechanically treated, but results showed that this treatment has no significant effect to the grain boundary structure. After that, enamel-grade steels were investigated by electron back scattering diffraction in order to find correlation between crystallographic data and hydrogen permeability. Results showed that the intensity of (111) texture shows a strong correlation with the hydrogen permeability
Full text https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=48895
Decision
Yes

 

List of publications

 
T. Berecz – P. J. Szabó: Examination of the Orientation Relationships between the Main Phases of Duplex Stainless Steel by EBSD, Mat. Sci. Forum, 537-538 (2007), pp. 297-302., 2007
Z. Gaál, P. J. Szabó: Effect of Thermo-mechanical Treatment on the Grain Boundaries of Austenitic Stainless Steels, 9th European Workshop on Modern Developments and Applications in Microbeam Analysis, 2005
Z. Gaál, P. J. Szabó: Die kontrollierte Veranderung der Korngrenzeneigenschaften, Frühlingsakademie, Balatonfüred, 2005
I. Mészáros, P. J. szabó: Complex Magnetic and Microstructural Investigation of Duplex Stainless Steel, NDT&E, vol. 38/7, pp. 517-52, 2005, 2005
T. Berecz – P. J. Szabó: Study of the Isothermal Phase Transformations in Duplex Stainless Steels by EBSD Method, Mat. Sci. Forum, 473-474, pp. 177-182, 2005
Ginsztler János – Szabó Péter János – Gaál Zoltán: Szemcsehatár-vizsgálat pásztázó elektronmikroszkópban, Gépgyártás, XLV. évf. 5. szám, 9-13. old., 2005
T. Bíró – P. J. Szabó: Effect of Thermo-Mechanical Fatigue on the Microstructure of Steels, Mat. Sci. Forum, 473-474, pp. 183-188, 2005
P. J. Szabó: Discontinuous Creep Behaviour of 15Mo3 Type Steel, Mat. Sci. Forum, 473-474, pp. 261-266, 2005
P. J. Szabó – I. Szalai: Effect of Monotonic and Cyclic Deformation on the IQ-Maps of Austenitic Stainless Steel, Mat. Sci. Forum, 473-474, pp. 267-272, 2005
Z. Gaál, P. J. Szabó: Effect of Thermo-mechanical Treatment on the Grain Boundaries of Austenitic Stainless Steel, Proc. 9th European Workshop on Modern Development and Applications in Microbeam Analysis (EMAS 2005), 22-26 May 2005, Florence, Italy, pp. 274., 2005
T. Berecz, P. J. Szabó, I. E. Sajó, I. Mészáros: Measuring of the amount of sigma-phase in isothermally aged duplex stainless steel, Proceedings of the Fifth Conference on Mechanical Engineering (ISBN 963 593 465 3); Budapest,, 2006
J. Ginsztler, P. J. Szabó, Z. Gaál: Measuring techniques and their applications in damage analysis, Proceedings of the Fifth Conference on Mechanical Engineering (ISBN 963 593 465 3); Budapest,, 2006
Z. Gaál – P. J. Szabó: Evolution of Special Grain Boundaries in Austenitic Steels, Mat. Sci. Forum, 537-538 (2007), pp. 355-364, 2007
I. Kardos – Z. Gácsi – P. J. Szabó: Color Etching for Characterization the Grain Orientation in Spheroidal Graphite Cast Iron, Mat. Sci. Forum, 537-538 (2007), pp. 355-364, 2007
IA. Borbély – P. J. Szabó – I. Groma: Orientation Correlation in Tensile Deformed 011 Cu Single Crystals, Mater. Sci. Eng. A, 400-401 (2005), pp. 132-135, 2005
J. Ginsztler, P. J. Szabó, Z. Gaál: Measuring techniques and their applications in damage analysis, Proceedings of Fifth Conference on Mechanical Engineering (ISBN 963 593 465 3); Budapest, 2006, 2006
Gaál Zoltán - Szabó Péter János - Ginsztler János: A termo-mechanikus kezelés hatása acélok szemcsehatáraira, Proc. VI. Országos Anyagtudományi, Anyagvizsgálati és Anyaginformatikai Konferencia, 2007. október 14-16., Siófok, 2007
Enikő Réka, Fábián; Balázs, Verő: Effect of the Microstructure of Al-Killed Low Carbon Enamel-Grade Steel Sheets on Fish-Scale Formation, XXI International Enamellers Congress Technical Papers, Shanghai-China; 2008, p. 293-304 www.iei-world.org/downloads/congress_pdf/EnikoReka.pdf, 2008
Back »