Hiperspektrális távérzékeléses módszerek alkalmazása térbeli folyamatok jellemzésére  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
48903
típus K
Vezető kutató Mucsi László
magyar cím Hiperspektrális távérzékeléses módszerek alkalmazása térbeli folyamatok jellemzésére
Angol cím Application of hyperspectal RS methods for analyzing spatial processes
zsűri Földtudományok 2
Kutatóhely Geoinformatikai, Természet- és Környezetföldrajzi Tanszék (Szegedi Tudományegyetem)
résztvevők Geiger János
Kovács Ferenc
Szatmári József
projekt kezdete 2005-10-01
projekt vége 2009-09-30
aktuális összeg (MFt) 5.440
FTE (kutatóév egyenérték) 0.82
állapot lezárult projekt

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
1, Az alacsony költségvetésű projektben sikerült megvalósítani két nagy területet lefedő (60-50 km2) hiperspektrális kampányt. 2, A hiperspektrális felvételek radiometriai hibái ellenére összeállítottunk egy olyan spektrumkönyvtárat, mely a jövőbeni projektekben alapadatként szolgálhat. Ennek alapja a nagy területet lefedő terepi felvételezés és adatgyűjtés volt. 3, A projekt során új eredményeket értünk el a városi felszínek vizsgálatában, különös tekintettel a subpixel alapú osztályozásra, az idősoros NDVI elemzésekre multi- és hiperspektrális felvételek alkalmazásában. 4, Hatékonyan alkalmaztunk kisformátumú CIR és hőtartományú infravörös kamerákat beépített városi környezet és mezőgazdasági – belvízzel elöntött – területek felvételezésére. 5, Térbeli statisztikai elemzéseket végeztünk a városi beépítettség és a városi hősziget-intenzitás kapcsolatrendszerének megállapítására, és olyan érvénye modelleket alkottunk, melyek alkalmasak a múltban készült multspektrális felvételekből az UHI számítására. 6, Multi- és hiperspektrális felvételek alapján, az SMA módszerre építve, olyan gyorsan futtatható háromszögmodellt alkottunk meg, mely alapján elkülöníthetők a belvízzel elöntött felszínek és az átmeneti típusok. Ezzel a módszerrel nagyobb pontosság érhető el a belvíztérképezésben, mint a terepi felvételezéssel.
kutatási eredmények (angolul)
1, During a low cost research project, two (60-50 sqr km) relatively large were acquired by hyperspectral images. 2. In spite of the radiometric errors of the hyperspectral images a spectral library was composed, whose data can be basedata in a former research project. The base of this activity was a field measurement and spectral data collection. 3, During the research project new scientific results were published in the field of analysis of urban land areas, especially with the subpixel base image classification, the analysis and application of time series NDVI values of multi- and hyperspectral images. 4. Small format CIR and thermal infrared cameras were used effectively to monitor urban environment and agricultural (flooded by inland excess water) fields. 5. Spatial geostatistical analysis was carried out to prove the connection between urban land cover and intensity values of urban heat island. A model was developed, which is suitable for calculation of UHI from archive multispectral images. 6, Based on multi- and hyperspectral images, using spectral mixture analysis, fast triangle model was developed, which can used for elimination of flooded areas and other special land cover types of inland water maps.
a zárójelentés teljes szövege https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=48903
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Mucsi László: A talajvíz és a belvíz kapcsolata modell szinten - Geomatematikai problémák a belvíztérképezésben, Geomatematikai Ankét Szeged, 2006
Mucsi László: A városi beépítettség változása Szegeden 1986 és 2006 között, http://www.geo.u-szeged.hu/TEA/ML/mucsil.html, 2007
MUCSI LÁSZLÓ - UNGER JÁNOS –- HENITS LÁSZLÓ: A BEÉPÍTETTSÉG ÉS A VÁROSI HŐSZIGET KAPCSOLATRENDSZERÉNEK VIZSGÁLATA GEOINFORMATIKAI MÓDSZEREKKEL SZEGEDEN, Földrajzi Közlemények 2009. 133. 4. pp. 411–429., 2009
Tobak Zalán: Hiperspektréális távérzékelés -, SZAB ülés a Magyar Tudomány Ünnepe 2007 alkalmából, http://www.geo.u-szeged.hu/~zalan/hiperrs, 2007
L. Mucsi, Z. Tobak, B. van Leeuwen, J. Szatmári, F. Kovács: Analyses of spatial and temporal changes of the urban environment using multi- and hyperspectral data, http://www.geo.u-szeged.hu/PUB/pub_ml.html - EARSeL Symposium 2008, 2007
Mezősi G., Mucsi L., Géczi R.: A városökológia fogalma, néhány elméleti kérdése, Földrajzi tanulmányok Vol. 1, Városökológia pp.:9-18, JATEPress 2007, 2007
Mucsi L., Kovács F., Henits L., Tobak Z., B van Leeuwen, Szatmári J., Mászáros M.: Városi területhasználat és felszínborítás vizsgálata távérzékeléses módszerekkel, Földrajzi tanulmányok Vol. 1, Városökológia pp.:19-42, JATEPress 2007, 2007
Mezősi G., Mucsi L.: Az ökológiai várostervezés néhány elméleti és módszertani kérdése, Földrajzi tanulmányok Vol. 1, Városökológia pp.:159-168, JATEPress 2007, 2007
Eke I.: Hiperspektrális távérzékelési technológiával készült légifelvételek régészeti célú alkalmazása, http://www.geo.u-szeged.hu/PUB/pub_ml.html, 2007
Mucsi L, Tobak Z, Leeuwen B, Szatmári J, Kovács F: Combined multi- and hyperspectral analysis of spatial and temporal changes of the urban environment, EARSeL Symposium, Bochum, 2008
Mucsi L, Tobak Z, Leeuwen B, Szatmári J, Kovács F: Analyses of spatial and temporal changes of the urban environment using multi- and hyperspectral data, AGILE Conference, 2008
Eke I, Mucsi L: he archeological application of aerial photographs taken by Hyperspectral Remote Sensing Technology in a sample area of Csonrád County, Hungary, Budapest, Magyarország, 2008.04.02-2008.04.06, 2008
vissza »