Idegi regeneráció és befolyásolási lehetőségei alacsonyabbrendű és emlős idegrendszerben  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
48908
típus F
Vezető kutató Pethoné dr. Lubics Andrea
magyar cím Idegi regeneráció és befolyásolási lehetőségei alacsonyabbrendű és emlős idegrendszerben
Angol cím Neuroregeneration and its modulation in invertebrate and mammalian nervous systems
zsűri Idegtudományok
Kutatóhely Anatómiai Intézet (Pécsi Tudományegyetem)
projekt kezdete 2005-01-01
projekt vége 2008-12-31
aktuális összeg (MFt) 2.556
FTE (kutatóév egyenérték) 1.05
állapot lezárult projekt

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
Az “Idegi regeneráció és befolyásolási lehetőségei alacsonyabbrendű és emlős idegrendszerben” ifjúsági OTKA tervezete szerint két nagy téma köré csoportosítottam az elvégzendő feladatokat. Az első részben az idegi regeneráció és a hipofízis adenilát cikláz aktiváló polipeptid (PACAP) előfordulását vizsgáltam alacsonyabbrendű idegrendszerben. Kimutattuk a PACAP és receptorainak eloszlását Eisenia idegrendszerében. Embrionális szövetekben, kokonfolyadékban, és a szaporodási időszakban a clitellaris területen is magas a PACAP szint. A dúclánc átvágása után a PACAP upregulálódik, és a trofikus faktorokat szállító coelomasejtek is magas PACAP koncentrációt tartalmaznak. Helixben, egy másik gerinctelen fajban kimutattuk, hogy a PACAP antiapoptotikus hatással rendelkezik. Ezek alapján a PACAP funkcionálisan is valószínűleg konzervált peptid, és gerinctelenekben is széles körben előfordul. A pályázat második részében az idegi lézió regenerációs lehetőségeit vizsgáltam patkányban. Kimutattuk, hogy a PACAP számos idegrendszeri lézióban védő hatást nyújt, pl. in vivo Parkinson kórban, excitotoxicus lézióban és retinális degenerációban. In vitro a PACAP az apoptózissal szemben más szöveteket, sejteket is véd, mint pl. endothelsejteket és szívizomsejteket. Ezen sejtekben és a retinában kimutattuk, hogy a PACAP az antiapoptotikus útvonalakat stimulálja, míg a proapoptotikus útvonalakat gátolja. Ezen támogatás segítségével és feltüntetésével összesen 23 közlemény született (IF:42,9).
kutatási eredmények (angolul)
The investigation planned in the OTKA „Neuroregeneration and its modulation in invertebrate and mammalian nervous system” was subdivided in two major categories. First, regeneration and the occurrence of pituitary adenylate cyclase activating polypeptide (PACAP) was investigated in the invertebrate nervous system. We have shown that PACAP and its receptors occur in the nervous system of Eisenia. Levels of PACAP are very high during embryonic development, in the embryo, in the cocoon fluid, and in the clitellar region in the reproductive age. After transection of the ventral cord, PACAP is strongly upregulated, and its concentration is very high in the celomic cells which transport trophic factors. In another invertebrate species, in Helix, we showed that the peptide has antiapoptotic effects. Based on these data, PACAP seems to be a functionally conserved peptide. In the second part, I investigated the possible modulation of nerve regeneration by PACAP in rats. We have shown that PACAP has protective effects in various nerve injuries, like in vivo models of Parkinson`s disease, excitotoxic lesion and retinal degeneration. PACAP protects not only neuronal cells, but other tissues as well against apoptosis, like endothelial cells and cardiomyocytes. We have shown that PACAP stimulates antiapoptotic signaling molecules and inhibits proapoptotic signaling pathways in these cells and in the retina in vivo. With the help of this grant, we have published 23 manuscripts (IF:42.9).
a zárójelentés teljes szövege http://real.mtak.hu/1886/
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Reglődi D., Tamás A., Lubics A., Szalontay L., Zsombok A., Farkas O., Büki A., Dóczi T., Lengvári I.: Neuroprotective effects of pituitary adenylate cyclase activating polypeptide (PACAP) in rat models of different types of brain injuries, Int. J. Neuroprot. Neurodegen. 1. 109., 2005
Kiss P., Tamás A., Lubics A., Szalai M., Szalontay L., Lengvári I., Reglődi D.: Development of neurological reflexes and motor coordination in rats neonatally treated with monosodium glutamate., Neurotox. Res., 8. 235-244., 2005
Tamas A., Lubics A., Lengvari I., Reglődi D.: Effects of age, gender, and gonadectomy on neurochemistry and behavior in animal models of Parkinson`s disease., Endocrine, 29, 275-287, 2006
Reglődi D., Tamás A., Lengvári I., Tóth G., Szalontay L., Lubics A: Comparative study on the effects of PACAP in young, aging, and castrated males in a rat model of Parkinson`s disease., Ann. N.Y. Acad. Sci., 1070, 518-524, 2006
Tamás A., Lubics A., Lengvári I., Reglődi D.: Protective effects of PACAP in excitotoxic striatal lesion., Ann. N.Y. Acad. Sci., 1070, 570-574, 2006
Molnár L., Pollák E., Boros Á., Reglődi D., Tamás A., Lengvári I., Arimura A., Lubics A.: Comparative Anatomy of PACAP-immunoreactive structures in the ventral nerve cord ganglia of lumbricid Oligochaetes., Ann. N.Y. Acad. Sci., 1070, 427-430, 2006
Németh J., Tamás A., Józsa R., Horváth J.E., Jakab B., Lengvári I., Arimura A., Lubics A., Reglődi D.: Changes in PACAP levels in the central nervous system after ovariectomy and castration., Ann. N.Y. Acad. Sci., 1070, 468-473, 2006
Józsa R., Németh J., Tamás A., Hollósy T., Lubics A., Jakab B., Oláh A., Lengvári I., Arimura A., Reglődi D.: Short-term fasting differentially alters PACAP and VIP levels in the brains of rats and chickens., Ann. N.Y. Acad. Sci., 1070, 357-358, 2006
Józsa R., Hollósy T., Németh J., Tamás A., Lubics A., Jakab B., Oláh A., Arimura A., Reglődi D.: Presence of PACAP and VIP in embryonic chicken brain., Ann. N.Y. Acad. Sci., 1070, 348-353, 2006
Kiss P., Tamás A., Lubics A., Lengvári I., Szalai M., Hauser D., Horváth Zs., Rácz B., Gábriel R., Babai N., Tóth G., Reglődi D: Effects of systemic PACAP treatment in monosodium glutamate-induced behavioral changes and retinal degeneration., Ann. N.Y. Acad. Sci., 1070, 365-370, 2006
Lubics A., Tamás A., Szalai M., Ábrahám H., Lengvári I., Reglődi D.: Effects of PACAP treatment in a kainic acid induced hippocampal injury., Regul. Pept. 130. 169., 2005
Molnár L., Pollák E., Reglődi D., Tamás A., Lengvári I., Nakajo S., Shioda S., Arimura A., Lubics A.: Presence and pattern of PACAP and PAC1-receptors in the central nervous system of the lumbricid oligochaete Lubricus terrestris L., Regul. Pept. 130. 170., 2005
Kiss P, Hauser D, Tamas A, Lubics A, Racz B, Horvath Zs, Farkas J, Zimmermann F, Stepien A, Lengvari I, Reglodi D.: Changes in open-field activity and novelty-seeking behavior in periadolescent rats neonatally treated with monosodium glutamate., Neurotox Res 12: 85-93., 2007
Kiss P., Tamás A., Lubics A., Lengvári I., Szalai M., Hauser D., Horváth Zs., Reglődi D.:: Effects of systemic PACAP treatment in monosodium glutamate-induced behavioral changes., Regul. Pept. 130. 147., 2005
Tamás A., Lubics A., Lengvári I., Reglődi D.: Protective effects of PACAP in excitotoxic striatal lesion., Regul. Pept. 130. 150., 2005
Kiss P., Tamás A., Lubics A., Szalontay L., Szalai M., Lengvári I., Reglődi D.: Effects of monosodium glutamate treatment on the neurobehavioral development of newborn rats., Clin Neurosci/Ideggy. Szmle. 58(S1): 51., 2005
Nagy Cs., Maász R., Tamás A., Nagy F., Lengvári I., Reglődi D., Lubics A.: Time course of sciatic nerve regeneration in rats: a complex behavioral and electromyographical study., Clin Neurosci/Ideggy. Szmle. 58(S1): 58., 2005
Reglődi D., Tamás A., Lubics A., Szalontai L., Zsombok A., Farkas O., Buki A., Doczi T., Lengvári I.: Effects of PACAP in rat models of different types of brain injuries., Clin Neurosci/Ideggy. Szmle. 58(S1): 79., 2005
Reglődi D., Lubics A., Tamás A., Lengvári I.: Effects of PACAP in animal models of brain pathologies., Clin Neurosci/Ideggy. Szmle. 58(S1): 79., 2005
Tamás A., Reglődi D., Lubics A., Szalontay L., Lengvári I.: Effects of PACAP treatment in a rat model of Huntington disease., Clin Neurosci/Ideggy. Szmle. 58(S1): 95., 2005
Reglődi D., Tamás A., Lubics A., Szalontay L., Zsombok A., Farkas O., Büki A., Dóczi T., Lengvári I.: Neuroprotective effects of pituitary adenylate cyclase activating polypeptide (PACAP) in rat models of different types of brain injuries, Int. J. Neuroprot. Neurodegen. 1. 109., 2005
Rácz B, Gallyas F Jr., Kiss P, Tóth G, Hegyi O, Gasz B, Borsiczky B, Ferencz A, Rőth E, Tamás A, Lengvári I, Lubics A, Reglődi D.: The neuroprotective effects of PACAP in monosodium glutamate-induced retinal lesion involves inhibition of proapoptotic signaling pathways., Regul Pept, 137: 20-26, 2006
Reglődi D, Lubics A, Kiss P, Lengvári I, Gaszner B, Tóth G, Hegyi O, Tamás A.: Effect of PACAP in 6-OHDA-induced injury of the substantia nigra in intact young and ovariectomized female rats., Neuropeptides 40: 265-274., 2006
Rácz B, Reglődi D, Kiss P, Babai N, Atlasz T, Gábriel R, Lubics A, Gallyas F Jr, Gasz B, Tóth G, Rőth E, Hegyi O, Lengvári I, Tamás A.: In vivo neuroprotection by PACAP in excitotoxic retinal injury: review of effects on retinal morphology and apoptotic signal transduction., Int J Neuroprot Neurodeg,2: 80-85, 2006
Németh J, Jakab B, Józsa R, Hollósy T, Tamás A, Lubics A, Lengvári I, Kiss P, Oberritter Zs, Horváth B, Szilvássy Z, Reglődi D.: PACAP-27 radioimmunoassay: Description and application of a novel method., J Radioanal Nucl Ch 161: 81-95., 2006
Rácz B, Gasz B, Borsiczky B, Gallyas F Jr, Tamás A, Józsa R, Lubics A, Kiss P, Rőth E, Ferencz A, Tóth G, Hegyi O, Wittmann I, Lengvári I, Somogyvári-Vigh A, Reglődi D.: Protective effects of pituitary adenylate cyclase activating polypeptide in endothelial cells against oxidative stress-induced apoptosis., Gen Comp Endocrinol 153: 115-123, 2006
Atlasz T, Babai N, Kiss P, Reglodi D, Tamas A, Szabadfi K, Toth G, Hegyi O, Lubics A, Gabriel R.: Pituitary adenylate cyclase activating polypeptide is protective in bilateral carotid occlusion-induced retinal lesion in rats., Gen Comp Endocrinol 153: 108-114, 2007
Kiss P, Reglődi D, Tamás A, Lubics A, Lengvári I, Józsa R, Somogyvári-Vigh A, Szilvássy Z, Németh J.: Changes of PACAP levels in the brain show gender differences following short-term water and food deprivation., Gen Comp Endocrinol 152: 225-230, 2007
Rácz B, Gasz B, Gallyas F Jr., Kiss P, Tamás A, Józsa R, Lubics A, Lengvári I, Tóth G, Hegyi O, Rőth E, Reglődi D: D3 PKA-Bad-14-3-3 and Akt-Bad-14-3-3 signaling pathways are involved in the protective effects of PACAP against ischemia/reperfusion-induced cardiomyocyte apoptosis, Regul. Peptides 145: 105-115, 2008
Kiss P, Tamás A, Lubics A, Lengvári I, Szalai M, Rácz B, Babai N, Gábriel R, Reglődi D.: Systemic PACAP administration attenuates monosodium glutamate-induced neurobehavioral changes., Clin Neurosci/Ideggy. Szmle, 59(S1): 34., 2006
Reglődi D, Tamás A, Lengvári I, Lubics A.: Effects of PACAP in 6-OHDA-induced injury in young, aging and castrated male rats., Clin Neurosci/Ideggy. Szmle, 59(S1): 56., 2006
Németh A, Tamás A, Reglődi D, Lubics A, Lujber L, Nagy Gy, Ráth G, Böröczki G, Stromfai S, Pytel J.: Beltenyészett Wistar patkány egyedek halláskárosodásának vizsgálata, Otorhinolaryngologia Hungarica 52. 144., 2006
Kiss P, Nemeth J, Tamas A, Lubics A, Lengvari I, Jozsa R, Reglodi D.: Changes in endogenous PACAP levels in the brain following food and water deprivation., Clin Neurosci/Ideggy. Szmle. 60(S1): 33., 2007
Rácz B, Gallyas F, Gasz B, Tamas A, Lubics A, Kiss P, Roth E, Toth G, Lengvari I, Hegyi O, Wittmann I, Reglodi D.: Effects of the neuropeptide PACAP on the survival of endothelial cells., Clin Neurosci/Ideggy. Szmle. 60(S1): 54., 2007
Reglodi D, Kiss P, Farkas J, Szalai M, Lubics A, Tamas A, Lengvari I, Szogyi D, Atlasz T, Babai N, Gabriel R, Koppan M.: Effects of hypoxic/ischemic injuries on neurobehavioral development of newborn rats., Clin Neurosci/Ideggy. Szmle. 60(S1): 55., 2007
Rácz B, Reglődi D, Tamás A, Lubics A, Kiss P, Gallyas Jr. F, Wittmann I, Fabricsek Cs, Tóth G, Hegyi O, Borsiczky B, Ferencz A, Wéber Gy, Rőth E.: A hipofízis adenilát cikláz aktiváló polipeptid hatása az endothél sejtek oxidatív stressz okozta apoptotikus sejthalálában., Folia Hepatologica. 11: 31-32., 2007
Lubics A., Reglődi D., Tamás A., Kiss P., Szalai M., Szalontay L., Lengvári I.: Neurological reflexes and early motor behavior in rats subjected to neonatal hypoxic/ischemic injury., Behav. Brain Res., 157. 157-165., 2005
Tamás A., Lubics A., Szalontay L., Lengvári I., Reglődi D: Age- and gender differences in behavioral and morphological outcome after 6-hydroxydopamine-induced lesion of the substantia nigra in rats., Behav. Brain Res., 158. 221-229., 2005
Gasz B., Rácz B., Rőth E., Borsiczky B., Ferencz A., Tamás A., Cserepes B., Lubics A., Gallyas F Jr., Tóth G., Lengvári I., Reglődi D.: Pituitary adenylate cyclase activating polypeptide protects cardiomyocytes against oxidative stress-induced apoptosis., Peptides, 27. 87-94., 2006
Rácz B, Gallyas F Jr, Kiss P, Tamás A, Lubics A, Lengvári I, Rőth E, Tóth G, Hegyi O, Verzár Zs, Fabricsek Cs, Reglődi D.: Effects of pituitary adenylate cyclase activating polypeptide (PACAP) on the PKA-Bad-14-3-3 signaling pathway in glutamate-induced retinal injury in neonatal rats., Neurotox Res 12: 95-104, 2007
Rácz B, Reglődi D, Fodor B, Gasz B, Lubics A, Gallyas F Jr, Rőth E, Borsiczky B.: Hyperosmotic stress-induced apoptotic signaling pathways in chondrocytes., Bone 40: 1536-43, 2007
Molnár L, Pollák E, Boros A, Shioda S, Nakajo S, Tamás A, Lengvári I, Reglődi D, Lubics A.: PAC1 receptor localization in a model nervous system: light and electron microscopic immunocytochemistry on the earthworm ventral nerve cord ganglia., Regul Pept 145: 96-104, 2008
Szakaly P, Kiss P, Magyarlaki T, Tamas A, Lubics A, Racz B, Toth G, Hegyi O, Reglodi D.: Effects of PACAP on survival and renal morphology in rats subjected to renal ischemia., J Mol Neurosci 33: 331., 2007
Nemeth A, Racz B, Kiss P, Kustos I, Lujber L, Nagy Gy, Pytel J, Hollosy T, Lubics A, rubel R, Lengvari I, Reglodi D, Tamas A.: Effect of PACAP on oxidative stress-induced apoptopsis of cochlear cells and on endolymph protein., J Mol Neurosci 33: 331., 2007
Tamas A, Racz B, Gallyas F, Gasz B, Lubics A, Kiss P, Roth E, Toth G, Lengvari I, Reglodi D.: Effects of PACAP on the survival and survival-promoting signal transduction pathways in neuronal and non-neuronal cells., J Mol Neurosci 33: 331., 2007
Somogyi I, Varhalmi E, Pollak E, Reglodi D, Shioda S, Lubics A, Molnar L.: PACAP and PAC1 receptor immunoreactivity in some coelomocytes of the regenerating Eisenia fetida., J Mol Neurosci 33: 332., 2007
Boros A, Kiszler G, Pollak E, Reglodi D, Lubics A, Molnar L.: PACAP expression during embryonic development of Eisenia fetida., J Mol Neurosci 33: 332., 2007
Varhalmi E, Somogyi I, Kiszler G, Pollak E, Lubics A, Reglodi D, Shioda S, Molnar L.: Does PACAP influence invertebrate nervous system regeneration?, J Mol Neurosci 33: 333., 2007
Pirger Zs, Reglodi D, Hernadi L, Nemeth J, Toth G, Kiss P, Lubics A, Kiss T.: PACAP has antiapoptotic effect in the salivary gland of a molluscan species, Helix pomatia., J Mol Neurosci 33: 333., 2007
Boronkai A, Nemeth J, Tamas A, Brubel R, Fonagy E, Hauser D, Kiss P, Racz B, Lubics A, Varga T, Koppan M, Reglodi D.: Occurrence of PACAP in human placenta and tis effects of MAP kinases in human trophoblast cells., J Mol Neurosci 33: 344, 2007
vissza »