Discursive Approach to the Political Party: Research of Fidesz-MPSZ  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
48914
Type K
Principal investigator Szabó, Márton
Title in Hungarian A politikai párt diszkurzív valósága: a Fidesz-MPSZ vizsgálata
Title in English Discursive Approach to the Political Party: Research of Fidesz-MPSZ
Panel Political Science, Law and Govemment Sciences
Department or equivalent Center for Social Sciences
Participants Pál, Gábor
Szűcs, Zoltán Gábor
Starting date 2005-02-01
Closing date 2006-12-31
Funding (in million HUF) 3.040
FTE (full time equivalent) 0.68
state closed project

 

Final report

 
Results in Hungarian
Az empirikus kutatás FIDESZ – Magyar Polgári Párt, illetve Magyar Polgári Szövetség sajátosságait vizsgálta, különös tekintettel az 1998 utáni időszakra. A kutatás három nagyobb tématerületet fogott át A Reflexió a Fidesz diskurzusát olyan politikai nyelvnek mutatta, amely egy-egy helyzetre és kihívásra adott válaszként fogható fel, ahol is a válasz mélyen beépül a párt önképébe és valóságfelfogásába. A kutatás egy mérsékelt politikai jelenlét, választási vereség és szervezeti elégtelenség problémájának nyelvi megoldását elemezte. A Konstrukció témakör a nyelvi konstrukciót helyezte a vizsgálat középpontjában, azaz a Fidesz diskurzusát általános nyelvi valóságteremtésnek fogta fel. A kutatások azt a figyelemre méltó tényt vizsgálták meg, hogy a Fidesz diskurzusába miként váltak dominánssá nem-politikai kifejezések. A harmadik, a Kontextus azt elemezte, hogy a politikai élet más szereplői hogyan beszéltek a Fideszről, és ezzel persze önmagukról. Konkrétan azt nézték meg, hogy milyen Fidesz képet prezentált egy politikai hetilap, egy folyóirat és egy könyv, illetve, hogy maga politikatudomány hogyan vett részt a „Fidesz-teremtésben”. A kutatás két fontos tanulságra is ráirányította a figyelmet. Az egyik, hogy a Fidesz a politika nyelvét és gondolkodását az elemzett időszakban morális és szakrális irányba mozdította el. A másik feltárt vonás, hogy a Fidesz újrakonstruálta saját helyét és szerepét, ezzel együtt a magyar politikai életet több dimenzióját is.
Results in English
This empirical research studied the characteristics of FIDESZ – Magyar Polgári Párt, with special emphasis on the period after 1988. The research included three main topics. Reflection interpreted the discourse of Fidesz as a political language formed in reaction to particular situations and challenges, where such reactions were deeply embedded in the party’s self-image and interpretation of reality. The research analysed the linguistic solutions to the problems of moderate political presence, losing the elections and organisational deficiencies. The topic of Construction focused on linguistic construction, that is, it interpreted the discourse of Fidesz as a general linguistic creation of reality. The studies analysed the remarkable process in which non-political expressions became dominant in the discourse of Fidesz. Context, in contrast to the previous two topics, analysed how other participants of politics talked about Fidesz and, through this, about themselves. The research studied in particular the kind of Fidesz image presented in a political weekly, a journal and a book, and also how political science itself participated in the “creation of Fidesz.” Our results highlighted two important conclusions. One is that in the given period Fidesz motioned the language and thinking of politics into a moral and sacral direction. The other conclusion is that Fidesz reconstructed its own position and role together with several dimensions of Hungarian political life.
Full text http://real.mtak.hu/1888/
Decision
Yes

 

List of publications

 
Szabó Márton (szerk.):: Fideszvalóság. Diszkurzív politikatudományi értelmezések., Budapest: L'Harmattan Könyvkiadó, 277. p., 2006
Back »