Az autizmus kognitív neuropszichológiai tényezőinek alvásélettani vizsgálata  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
48927
típus K
Vezető kutató Bódizs Róbert
magyar cím Az autizmus kognitív neuropszichológiai tényezőinek alvásélettani vizsgálata
Angol cím A sleep physiological approach of the cognitive neuropsychological factors of autism
zsűri Idegtudományok
Kutatóhely Magatartástudományi Intézet (Semmelweis Egyetem)
résztvevők Lázár Alpár Sándor
Rigó Péter
Sverteczki Melinda
projekt kezdete 2005-01-01
projekt vége 2008-12-31
aktuális összeg (MFt) 5.437
FTE (kutatóév egyenérték) 5.49
állapot lezárult projekt

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
A jelen kutatásban 17 Aszperger szindrómával (AS) élő és 14 kontrol személy kétéjszakás poliszomnográfiás vizsgálatát, annak makro- és komplex lineáris mikrostruktúrális, valamint klinikai viselkedéses és neuropszichológiai vizsgálatát végeztük végeztük el. Míg a delta (0,5-4Hz) aktivitás magasabb (p<0,05) spektrális értéket mutatott az AS csoportban a bal centro-temporális régió felett, addig a magasabb frekvenciatartományokban a kontrolcsoporttól jelentősen kisebb (p<0,05) értékeket mértünk számos elvezetésben. A csökkenések a jobb frontális (F4), de egyéb többnyire jobboldali területeken jelentkeztek a legkövetkezetesebben. Az AS csoportban a fázis koherencia csökkent (p<0,05) értékeket mutatott a bilaterális fronto-centrális (F3-C3;F4-C4) és a jobb centro-temporális régiók felett, valamint növekedett értékeket a bal temporális (T3) csatornához kapcsolt több jobb féltekei régió felett (F4, C4, P4). A gyors alvási orsók (~13.5-15Hz) a parieto-occipitális, de különösen a jobb occipitális (O2) régió felett mutatott csökkenést (p<0,05). Továbbá számos összefüggést találtunk különböző viselkedéses és neuropszichológiai pontértékek és a vizsgált EEG markerek között. Eredmények az AS-ban feltételezett módosult thalamo-cortikális szerveződés, exekutiv és jobbféltekei diszfunkció alvási EEG korrelátumaiként értelmezhetőek. A bal centro-temporális fokozott delta aktivitás a lokális alvás elmélet értelmében ezen agyterület jelentős napközi működésére utal.
kutatási eredmények (angolul)
We performed a two consecutive night polysomnographic examination coupled with macro- and microstructural sleep EEG analyses, and a complex behavioural and neuropsychological assessment of 17 subjects with Asperger syndrome (AS) and 14 healthy controls. The AS group exhibited a significantly (p<0,05) increased relative and absolute power spectrum activity in the delta (0.5-4Hz) frequency range over the left centro-temporal area, and a decreased (p<0,05) activity over mainly the right frontal, but also other right sided areas (central, temporal) in higher frequency ranges. We found significantly (p<0,05) decreased phase coherence values over the bilateral frontal areas (F3-C3;F4-C4) in the AS groups, and significantly increased values between the left temporal (T3) and several right hemisphere areas (F4,C4,P4). Fast sleep spindle (~13.5-15Hz) density showed decreased values in the AS group over the bilateral parieto-occipital, but significantly over the left occipital (O2) area. We also found multiple correlations between the previously mentioned sleep EEG markers, behavioural and neuropsychological measures. Our results may be interpreted as the electrophysiological correlates of a distinct thalamo-cortical organization, executive dysfunction, right hemisphere dysfunction, all being assumed to be present is autism. Due to the local sleep regulation theory the increased left centro-temporal activity suggests an increased involvement of this areas in the daytime cognition.
a zárójelentés teljes szövege http://real.mtak.hu/1890/
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Lázár Alpár Sándor, Bódizs Róbert: Az alvási EEG által tükrözött cortico-corticalis illetve thalamocortikális működés régióspecifikus módosulása Autizmus Spektrumzavarban, SEMMELWEIS EGYETEM 4. SZÁMÚ INTERDISZCIPLINÁRIS DOKTORI ISKOLÁJÁNAK TIZENKETTEDIK ÖNÁLLÓ TUDOMÁNYOS ÜLÉSE, 2006
Lázár Alpár Sándor, Bíró Andrea, Győri Miklós, , Tárnok Zsanett, Gy. Stefanik Krisztina, Farkas Luca, Volovik Xénia, Prekopp Csilla, Gauland Miklós, Sajó Eszter, Várnai Zsuzsa, Gádoros Júlia, Hal: Az autizmus spektrumzavarok neurokognitív alapjainak alvásélettani korrelátumai, Magyar Pszichológiai Társaság XVII. Országos Tudományos Nagygyűlése, Budapest, 2006
Lázár AS, Lázár Zs, Bíró A, Győri M, Tárnok Zs, Stefanik K, Prekop Cs, Gauland M, Farkas L, Gádoros J, Halász P, Bódizs R: Teljes éjszakai NREM alvási EEG részletes spektrális és fázis koherencia vizsgálata autizmus spektrumzavarral élő gyerekeknél, Magyar Pszichiátriai Társaság XIV. vándorgyűlése, Sopron, 2008
Lázár AS, Bíró A, Prekopp C, Halász P, Bódizs R: A NREM függő thalamocortikális aktivitás szerepe autizmus spektrumzavarban, Psychiatria Hungarica 20 (Suppl 1): 63 (2005) Hungarian, 2005
Lázár AS, Bíró A, Győri M, Tárnok Z, Gádoros J, Halász P, Bódizs R.: Characteristics of corticothalamic resonance during NREM sleep in subjects with Asperger syndrome., Biological Psychiatry 59 (Suppl): 79S (2006), 2006
Lázár AS, Bíró A, Győri M, Tárnok Z, Prekop C, Gádoros J, Halász P, Bódizs R: Region specific alteration in corticothalamic resonance during NREM sleep in subjects with asperger syndrome, Journal of Psychophysiology 20 (Suppl 1): S52, 2006
Lázár AS, Bíró A, Győri M, Tárnok Z, Prekop C, Gádoros J, Halász P, Bódizs R: Atypcal region-specific NREM sleep dependent thalamocortical resonance in asperger syndrome, Journal of Sleep Research 15 (Suppl 1): S164-S165, 2006
Lázár A, Lázár Z, Bíró A, Győri M, Tárnok Z, Prekop C, Gádoros J, Halász P, Bódizs R: Region specific alterations in NREM sleep dependent slow wave activity in Asperger syndrome., Sleeep and Biological Rhytms 5 (Suppl 1): A 186 (2007), 2007
Bódizs R, Lázár AS, Rigó P: Correlation of visuospatial memory ability with right parietal EEG spindling during sleep, Acta Physiol Hung (in press), 2008
Bódizs R, Lázár AS: Schizophrenia, slow wave sleep and visuospatial memory: sleep-dependent consolidation or trait-like correlation?, J Psychiatr Res 40: 89-90, 2006
Lázár AS, Bódizs R: Az alvás szerkezete és mintázatai autizmus spektrumzavarban, Psychiatria Hungarica (in press), 2007
vissza »