Bevezetés Magyarország történetének forrásaiba és irodalmába. Bibliográfia - Időrendi kötetek ( II/1. A Duna-medence múltja. Őstörténet, honfoglalás; A Jagellók kora, 1490-1526)  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
48930
típus K
Vezető kutató Gecsényi Lajos
magyar cím Bevezetés Magyarország történetének forrásaiba és irodalmába. Bibliográfia - Időrendi kötetek ( II/1. A Duna-medence múltja. Őstörténet, honfoglalás; A Jagellók kora, 1490-1526)
Angol cím Introduction to the Sources of and Secondary Literature on Hungarian History. Bibliography - Chronological part
zsűri Történelem
Kutatóhely Történettudományi Intézet (HUN-REN Bölcsészettudományi Kutatóközpont)
résztvevők Goda Károly
Kosáry Domokos
Kovács Ferenc
Kulcsár Krisztina
Lappints Virág
Szakály Orsolya
projekt kezdete 2005-01-01
projekt vége 2008-12-31
aktuális összeg (MFt) 11.600
FTE (kutatóév egyenérték) 4.73
állapot lezárult projekt

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
A Történeti Bibliográfia Kutatócsoport T 048930 számú OTKA-pályázatának keretében az 1951 és 1958 között Kosáry Domokos összeállításában megjelent bibliográfia két időrendi kötet kéziratának összeállításával foglalkozott (1. A Duna-medence múltja. Őstörténet, honfoglalás; 5. A Jagellók kora. Mohács, 1490–1526). 2005–2007 folyamán javítottuk és esetenként bővítettük a két kötet régi kéziratát, és átalakítottuk az újabb kiadás formai követelményei szerint. Könyvtári adatgyűjtést, adatpontosítást végeztünk az 1950-es évek vége óta megjelent vonatkozó, magyar és idegen nyelvű szakirodalom terén. A tételek egy része a II/5. kötet esetében a megszabott struktúrába bekerült, másik részük még cédulaformátumba a kézirat vonatkozó fejezetéhez van beosztva. Jelentős mennyiségű szakirodalmi adatot gyűjtöttünk és pontosítottunk történeti és régészeti szakfolyóiratokból, múzeumi évkönyvekből, illetve történeti bibliográfiákból, amelyek legnagyobb részét elektronikus formában rögzítettük. 2007 folyamán a kéziratokban az összegyűjtött szakirodalmi tétetek annotálását és a kézirat szerkesztését folytattuk. Ez a munka azonban Kosáry Domokos betegsége és Lappints Virág betegeskedése miatt nem fejeződött be.
kutatási eredmények (angolul)
During the OTKA grant (T 048930) the Hungarian Historical Bibliography Workshop was working on the manuscripts of two chronologal volumes (1. The prehistory of the Danubian Basin. The early history of the Hungarian people and the Hungarian conquest; 5. The Jagellowian period. Mohács, 1490–1526) of the up-to-date version of Domokos Kosáry’s historical bibliography that was originally published between 1951 and 1958. In the course of 2005-7, the two relevant sections of the original volumes were corrected and reedited in order to meet the formal requirements of the new edition. The members of the Workshop collected the Hungarian and foreign secondary literature of the half a century that had elapsed since the first edition. In the case of volume 5. a large portion of the newly gathered items of secondary literature has been incorporated into the original manuscript, the rest of the items are still in note form and have only been subdivided according to the relevant chapters. A considerable amount of new secondary liturature has been collected for volume 1 as well from historical and archeological periodicals, museum yearbooks and historical bibliographies. The latter items are stored electronically. In 2007, the members of the Workshop continued the annotation and the edition of the manuscripts. This work, however, has not been completed due to the illness and subsequent death of the Workshop’s head Domokos Kosáry and the illness and later maternity leave of Virág Lappints.
a zárójelentés teljes szövege http://real.mtak.hu/1891/
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Kulcsár Krisztina: A Kosáry Domokos-féle magyar történeti bibliográfia újabb kiadása, Emlékkönyv Kelemen Lajos születésének 130. évfordulójára, 2008

 

Projekt eseményei

 
2011-12-13 16:49:30
Kutatóhely váltás
A kutatás helye megváltozott. Korábbi kutatóhely: (MTA Történettudományi Intézet), Új kutatóhely: Történettudományi Intézet (MTA Történettudományi Intézet).
vissza »