The strategy of increase of competitiveness of fruit production after step in the EU  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
48944
Type K
Principal investigator Z. Kiss, László
Title in Hungarian A versenyképesség növelésének stratégiája a gyümölcságazatban az EU-ba lépés után
Title in English The strategy of increase of competitiveness of fruit production after step in the EU
Panel Plant and animal breeding
Department or equivalent Department of Management and Marketing (Corvinus University of Budapest)
Participants Komárominé Holló, Márta
Korenyákné dr. Juhász, Mária
Mezei, Melinda
Starting date 2005-01-01
Closing date 2008-12-31
Funding (in million HUF) 2.320
FTE (full time equivalent) 1.50
state closed project

 

Final report

 
Results in Hungarian
1. A koncentráció alakulása A 2007-es felmérés csak négy gyümölcsfajra terjedt ki, míg a 2001-es teljeskörű volt. Így csak erre a négy fajra végeztem el az összehasonlítást (alma, körte, őszibarack kajszibarack,). Megállapítható a koncentráció vizsgálata alapján: az összes ültetvényterület 14 %-kal kisebb 2007-ben. Ezen belül: • az almaültetvények területe 15 %-kal csökkent • a körteültetvényeké 28 %-kal nőtt • az őszibaracké 23 %-kal csökkent • a kajszibaracké 13 %-kal esett vissza 2. Az öntözés, mint a versenyképes gyümölcstermesztés alapfeltétele Mind a négy gyümölcsfaj esetében nőtt az öntözött terület aránya 2007-re, legnagyobb százalékban a körténél 14,1 %-kal, de lényeges növekedés volt az őszibaracknál (65 %) és kajszibaracknál (102 %) is. Az almánál viszont csak 2,8 %-os volt az öntözött terület növekedése. 3. Az ültetvények kezeltsége A jól kezelt ültetvények aránya átlagosan 30,3 %-kal nőtt, ami jelentős javulás. Különösen erős volt a körténél 33,1 %-os. Az almánál viszont 3,1 %-os csökkenés mutatkozik. 4. Az ültetvények kora Az 5 év alatti korú ültetvények arány csak a körte esetében megfelelő. A gyümölcsexport-import alakulása* A friss gyümölcskivitel 2000 és 2007 között mennyiségben 18 %-kal, értékben 24 %-kal csökkent. A friss gyümölcsimport 2000 és 2007 között mennyiségben 12-szeresére, értékben pedig hétszeresére nőtt. Az export-import egyenleg a friss gyümölcsnél negatív.
Results in English
The competitiveness of four fruit species (apple, pear, peach, apricot) decreased between years 2001 and 2007 in consequence the reduction of size of plantations. The irigation increased of four species from 14 % for 18 %. The treatement of four species was better in category of good tratement with 13,5 %. The role of production organizations is very big because of the big proportion of little size plantations. Our fresh fruit export continuited to decreased, increased the export of conserved and frozen fruit, but in very big case the home fruits as basic material was deputized with import. The whole export-import balance (without southern fruits) was positive in year 2007 24,6 Mrd Ft, in overage 2004-07 31,8 Mrd Ft.
Full text https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=48944
Decision
Yes

 

List of publications

 
Z.Kiss L. - Schade, G.: A magyar szilvatermsztés és kivitel válaszút előtt, Kertgazdaság 2. 79-83, 2006
Z. Kiss L. - Cseh L. - Papp J.: A magyar málnatermesztés és értékesítés elemzése, Kertgazdaság 2. 70-75, 2007
Z. Kiss L. - Balázs S. - Dimény I.: A zöldségtermesztés helyzete és versenyképessége, Kertgazdaság 4. 93-98, 2006
Z. Kiss L. - Papp J.: Gyümölcstermesztésünk és -kivitelünk helyzete, problémái, Kertgazdaság 1. 93-98, 2007
Z. Kiss L. - Erdész F.-né: A körtepiac az Európai Unióban és Magyarországon, Kertészet és Szőlészet 4. 14-15, 2007
Z. Kiss L.: Magyar esélyek a német zöldség- gyümölcsforgalomban, Kertészet és Szőlészet 5. 14-15, 2007
Z. Kiss L. - Papp J.: A friss gyümölcskivitel helyzete, problémái, Lippay J. - Ormos I. -Vass K. Tud ülésszak 178-179, 2007
Z. Kiss L. - Balázs S. - Dimény I.: A friss zöldségkivitelünk helyzete, problémái, Lippay J. - Ormos I. -Vass K. Tud ülésszak 282-283, 2007
Z. Kiss L. - Rédai I.: A zöldségtermesztés, -tárolás, -értékesítés szervezése és ökonómiája, Mezőgazda Kiadó, 2005
Z. Kiss L.: Beruházások a zöldségtermesztésben, in.: A zöldségtermesztés, -tárolás, -értékesítés szervezése és ökonómiája 49-55. Mezőgazda Kiadó, 2005
Z. Kiss L.: A zöldségtárolás szervezése és ökonómiája, in.: A zöldségtermesztés, -tárolás, -értékesítés szervezése és ökonómiája 232-253 Mezőgazda Kiadó, 2005
Z. Kiss L.: Az ösztönzés és a minőség a zöldségtermesztésben, in.: A zöldségtermesztés, -tárolás, -értékesítés szervezése és ökonómiája 281-287 Mezőgazda Kiadó, 2005
Z. Kiss L.: A csonthéjas gyümölcsök export-importjának helyzete és várható jövője, Kertgazdaság 3. 78-89., 2005
Balázs S. - Cselőtei L. - Papp J. - Z. Kiss L.: A kertészeti ágazatok szerepe a vidékmegtartásban, Kertgazdaság 2. 73-77., 2005
Z. Kiss L. - Holló M.: A gyümölcstermesztés fejlesztési irányai Németországban és az abból levonható tanulságok, Kertgazdaság 1. 83-86., 2008
Z. Kiss L. - Sipos L.: A magyar körtetermesztés helyzetének értékelése és fajtaösszetétele bővítésének lehetőségei, Kertgazdaság 2. 76-79., 2008
Z. Kiss L. - Papp J.: Almatermesztésünk versenyképességének néhány tényezője és a szükséges változtatások, Kertgazdaság 4. 78-83., 2008
Z. Kiss L. - Papp J.: A frissgyümölcs-kivitel alakulása, Kertészet és Szőlészet 1. 10-11, 2008
Z. Kiss L.: Szilvatermesztésünk a szakadék felé tart?, Kertészet és Szőlészet 1. 15, 2008
Z. Kiss L.: Versenyképes ültetvényszerkezet kell, Magyar Mezőgazdaság 10. 20, 2008
Z. Kiss L.: Kajszi kontra őszibarack, Magyar Mezőgazdaság 11.18-19, 2008
Z. Kiss L.: A magyar gyümölcsültetvények versenyképességének összehasonlító vizsgálata, Kertgazdaság 1. (közlésre elfogadva), 2009
Back »