A földhasználat változásainak hatása az éghajlat múltbeli alakulására  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
48958
típus K
Vezető kutató Mika János
magyar cím A földhasználat változásainak hatása az éghajlat múltbeli alakulására
Angol cím Impact of land-use changes on climate in the past
zsűri Földtudományok 2
Kutatóhely HungaroMet Magyar Meteorológiai Szolgáltató Nonprofit Zrt.
résztvevők Dunkel Zoltán
Kerényi Judit
Kertész Sándor
Rimócziné dr. Paál Anikó
projekt kezdete 2005-10-01
projekt vége 2009-09-30
aktuális összeg (MFt) 8.000
FTE (kutatóév egyenérték) 3.83
állapot lezárult projekt

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
A Tisza magyarországi síkvidéki vízgyűjtő területére megállapítottuk, hogy 1951 és 2000 között az albedóváltozások miatt átlagosan 0,6 Wm-2-es emelkedés ment végbe a légkör rövidhullámú sugárzási mérlegében. E változás a 6 Kelet-magyarországi megyében 0,3 és 1,0 Wm-2 közé esett. A földhasználat 1959 és 1999 közötti változásának hatásait az MM5 modellt 6x6 km-es felbontással vizsgáltuk az egész országra a megyei földhasználati változások megyéken belül véletlenszerű elosztásával. A legnagyobb hatás a maximumhőmérsékletnél mutatkozott, június-júliusban 0,3 oC, a nyári félévben 0,2 oC melegedéssel. Az ország keleti felében, ahol a művelés nagyobb arányú, a melegedés is erősebb. A relatív nedvesség 0,7 %-os csökkenése főleg a melegedéssel magyarázható. Végül az MM5 modellt több ponton előrelépve használtuk: (i.) Számításaink a kutatáshoz kapcsolódó önálló térképezés nyomán, a teljes XX. századot fogták át. (ii.) Tényleges területi adatokat használtunk a megyei átlag-arányok véletlen elosztása helyett. (iii.) A modell felbontását 2,5x2,5 km-re sűrítettük. E számítások nyomán a napi középhőmérséklet országos átlagban 0,14 oC-kal emelkedett, s emiatt a harmatpont 0,17 oC-kal csökkent. Lokálisan kimutatható a főváros erőteljes terjeszkedésének és a Tisza-tó új vízfelületének a hatása. A csapadék országos átlagai mindkét számításban közel változatlanok, ám egyes időjárási helyzetekben a két napos csapadékösszegek több tíz mm-rel különböztek a földhasználat dátumától függően.
kutatási eredmények (angolul)
It was established that the short-wave energy balance of the atmosphere increased by 0.6 Wm-2 in 1951-2000 over the plain part of the river Tisza watershed in Hungary due to changes in the surface albedo. This change varied between 0.3 and 1.0 Wm-2 in the corresponding 6 counties of East Hungary. Land-use change effects in 1959-1999 were studied in the MM5 model with 6x6 km resolution for the whole country by random redistribution of the county-mean differences. The largest effect occurred in the maximum temperature with 0.3 K warming in June-July, and 0.2 K for the summer half-year. In East-Hungary, where the managed vegetation covered larger part of the area, the warming was also stronger. The 0,7 % decrease of the relative humidity over the country is explained by the higher air temperatures. Finally, the MM5 was run with further improvements (i) The whole 20th century was studied. (ii) The real, site-specific land use data were used, already. (iii) The model was run in 2.5x2.5 km resolution. The diurnal mean temperature increased by 0.14 K between the start and end of the Century. The dew-point temperature decreased by 0.17 K for the same reason. Local effects of urbanisation around Budapest and those from the new water surface of the Tisza-lake were also detectable. Country-wide mean precipitations did not change a lot, but the differences in the land-use led to a few times ten mm differences in the showers under selected weather conditions.
a zárójelentés teljes szövege https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=48958
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Calanca, P., L. Kaifez Bogataj, T. Halenka, E. Cloppet, and J. Mika,: Use of Climate Change Scenarios in Agrometeorological Studies: Past Experiences and Future Needs., Survey of Agrometeorological Practices and Applications in Europe Regarding Climate Change Impacts. (P. Nejedlik and S. Orlandini, eds.), Ch. 6, 246-278, 2008
Drüszler Á.: Effects of documented land use change on climate in Hungary., Workshop in Landscape History, (Konkoly-Gyuró Éva ed.) Sopron, Hungary, 22 April 2010 (in print), 2010
Drüszler, Á., Csirmaz, K., Vig, P., and J. Mika: Effects of documented land use changes on temperature and humidity regime in Hungary., Climate Change (ed. S.P. Sikia) International Book Distrib. Dehradun, India, 394 – 418., 2010
Drüszler Á., Csirmaz K., Víg P., Mika J.: A földhasználat változásainak hatása az éghajlatra és az időjárásra., Természet Világa, 140. évf. 11. sz., 521-523, 2009
Drüszler Á., Vig P. és Csirmaz K: A XX. századi földhasználat-változás és becsült éghajlati hatásai Magyarországon., Lakatos F. és Kui B. (szerk.) Nyugat-magyarországi Egyetem, Erdőmérnöki Kar: Kari Tudományos Konferencia Kiadvány. NymE Kiadó Sopron. 123-126, 2009
Drüszler Á., Csirmaz K. és Mika J.: A felszínhasználat dokumentált magyarországi változásainak hatása az éghajlatra az MM5 finom felbontású modell alapján., 3. Magyar Földrajzi Konferencia (CD-ROM), 2006
Horváth Sz., Jankó Szép I., Makra L., Mika J., Pajtók-Tari I. and Utasi Z.: Effect of evapotranspiration parameterisation on the Palmer Drought Severity Index., Physics and Chemistry of the Earth, vol. 35., 11-18, 2010
Mika J., Horváth Sz. and Makra L.,: Effects of documented land use changes on the albedo of East-Hungary: 1951-2000., Időjárás 110, 49-62, 2006
Mika J.: Regionális éghajlati forgatókönyvek előkészítése statisztikus módszerekkel., Dissertaciones Savarienses, Szombathely, 42 o, 2009
Mika J.: Regionális éghajlati forgatókönyvek előkészítése statisztikus módszerekkel., MTA Doktori Értekezés, 2007
Mika J., Dunkel Z. and Utasi Z.: Satellite observations for climate science., Toulios L, Stancalie G. (eds.) Satellite data availability, methods and challenges for the assessment of climate change and variability impacts on agriculture. (in press), 2010
Mika J.: Az éghajlat múltjának és jövőjének kutatása: mit tanul(ha)tunk egymástól?, Környezettörténet 2006. Az utóbbi 500 év környezeti eseményei történeti és természettudományi források tükrében. (szerk. Kázmér M.) Hantken Kiadó, Budapest, 295-298, 2009
Mika J.,: Műholdas megfigyelések a klímaváltozási ismeretek rendszerében., Természet-, Műszaki- és Gazdaságtudományok Alkalmazása Konferencia. Szombathely, 2008. máj. 17. CD-ROM, 2008
Mika J.,: Műholdas megfigyelések a klímaváltozási ismeretek rendszerében, Híradástechnika.. 10. sz., 2008
Struzik, P., L. Toulios, G. Stancalie, M. Danson, J. Mika, and C. Domenikiotis: Satellite Remote Sensing as a Tool for Monitoring Climate and its Impact on the Environment – Possibilities and Limitations., Survey of Agrometeorological Practices and Applications in Europe Regarding Climate Change Impacts. (P. Nejedlik and S. Orlandini, eds.), Ch. 5, 210-245, 2008
Toulios, L., Stancalie, G., Savin, E., Danson, F.M., Struzik, P., Dunkel, Z. és Mika, J.: Satellite-derived NDVI for monitoring climate impacts on European agriculture., Időjárás 114, 169-186, 2010

 

Projekt eseményei

 
2008-09-03 12:59:41
Kutatóhely váltás
A kutatás helye megváltozott. Korábbi kutatóhely: Éghajlati Osztály (Országos Meteorológiai Szolgálat), Új kutatóhely: (Országos Meteorológiai Szolgálat).
vissza »