A terület alapú gazdaságméret és a standard fedezeti hozzájárulás (SFH) összefüggéseinek vizsgálata a nyugat-dunántúli régióban  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
48960
típus K
Vezető kutató Salamon Lajos
magyar cím A terület alapú gazdaságméret és a standard fedezeti hozzájárulás (SFH) összefüggéseinek vizsgálata a nyugat-dunántúli régióban
Angol cím Investigation Relations of Farm Size Measurement and Comparison on Territorial as well as SGM Basis, in the Region of Western Transdanubia
zsűri Komplex agrártudomány
Kutatóhely Gazdaságtudományi Intézet (Soproni Egyetem)
résztvevők Hegyi Judit
Kacz Károly
Tell Imre
projekt kezdete 2005-01-01
projekt vége 2007-12-31
aktuális összeg (MFt) 2.900
FTE (kutatóév egyenérték) 3.21
állapot lezárult projekt

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
A hatékony és versenyképes agrártermelés feltétele a modern, piaci alapokon működő, szakmai szempontok szerint kidolgozott birtokpolitika által támogatott mezőgazdasági üzemszerkezet. A kutatás alapvető célja, hogy a jelzett folyamatot támogatva vizsgálatokat végezzen a különböző formában működő gazdaságok körében, összefüggéseket tárjon fel a terület alapú és az ökonómiai (SFH) méreten alapuló felmérések és azok hatékonyságot jelző mutatói között. A program adatgyűjtési területe a Nyugat-Dunántúl. A kutatás elsődleges adatbázisa a régióból reprezentatívan kiválasztott egyéni és társas formában működő gazdaságok kérdőíves módszerrel felmért adatai, másodlagos adatbázisa pedig a KSH gazdaságszerkezeti összeírásainak adatállománya. A program főbb eredményei a következő pontokban foglalhatók össze: 1. Meghatározásra került a régió üzemi struktúrája, az abban bekövetkezett változások, az üzemi koncentráció irányultságai, mértéke, valamint a két gazdaságcsoport működésének jellemző vonásai. 2. Az egyéni gazdaságok vonatkozásában kialakításra került egy új osztályozási rendszer a terület- és ökonómiai méretkategóriákba sorolás alapján. 3. Megállapítást nyert, hogyan vélekednek a gazdaságok vezetői a földbirtok és üzemszerkezetet meghatározó tényezőkről. 4. Feltárásra kerültek azok az összefüggések, amelyek a szakértelem, a gazdaságméret és a támogatási formák elérései között fennállnak.
kutatási eredmények (angolul)
Efficient and competitive agriculture is based on the structure of farming, which is modern, market oriented, supported by land policy worked out with professional points of view. The basic aim of the research was to carry out investigations among farming units of different legal forms, to reveal connections between the area based and economical size (SGM) based surveys and their efficiency indexes. The program gathered date from West-Transdanubia. The primary database of the research is the questionnaire data of the regions representatively chosen private farms and agricultural organizations; the secondary database is the Farm Structure Survey data of the Hungarian Central Statistical Office (HCSO). The main results of the program can be summarized in the following points: 1. Besides the farm structure of the region and its changes, the directions and size of the farm concentration and the operation characteristics of the two farm groups were defined. 2. In case of the private farms a new classification system was developed based on the area and SGM based farm size categories. 3. It was defined how the farm leaders think about the factors which determine the land and farm structure. 4. The connections were revealed, which can be found between the expertise, the farm size and the obtaining of subsidy forms.
a zárójelentés teljes szövege http://real.mtak.hu/1897/
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Kacz K; Koltai J P; Kettinger A: A földbirtok - és üzemi struktúrát meghatározó tényezők hatásvizsgálata Nyugat-Dunántúl gazdaságainak körében, Acta Agronomica Óváriensis, megjelenés alatt, 2008
Hegyi J;Salamon L: A Nyugat-dunántúli régió gazdaságszerkezete, Acta Agronomica Óváriensis, megjelenés alatt, 2008
Kacz K;Salamon L: Az egyéni gazdálkodók terület alapú és ökonómiai méretének jellemzői a Nyugat-Dunántúlon, Acta Agronomica Óváriensis, megjelenés alatt, 2008
Hegyi J;Kacz K;Kettinger A: A különböző ökonómiai méretű gazdasági szervezetek működésének jellemzői a Nyugat-Dunántúlon, Acta Agronomica Óváriensis, megjelenés alatt, 2008
Kacz K: Győr-Moson-Sopron megye mezőgazdaságának gazdaságszerkezeti jellemtői, AVA 2 nemzetközi konferencia, Debrecen CD kiadvány, 2005
Hegyi J; Kacz K: A gazdaságméret alakulása a Nyugat-dunántúli régióban, Nemzetközi Agrárökonómiai Tudományos Napok, Gyöngyös CD kiadvány, 2006
Hegyi J;Radnics Zs: A mezőgazdasági üzem és a gazdaság fogalmának meghatározása -régen és most, XXXI: Óvári Tudományos Nap. CD Kiadvány, 2006
Kacz K: A birtokviszonyok és az üzemi struktúra alakulását befolyásoló tényezők vizsgálata a Nyugat-Dunántúli régióban, Keszthely, Doktori Értekezés, 94-114, 2006
Kacz K;Lőrincz Zs: Formation of land and farm structure at Hungary's Western Gate, Gazdálkodás. 50.17. 47-53., 2006
Radnics Zs;Hegyi J: A Nyugat-Dunántúli régió gazdálkodóinak jellemzése a növénytermesztés kockázatairól alkotott véleményük alapján, XXXI. Óvári Tudományos Nap. CD Kiadvány, 2006
Hegyi J;Kacz K;Kettinger A: A gazdaság fogalmának változása - a méretváltozás tükrében, AVA 3 nemzetközi konferencia, Debrecen CD kiadvány, 2007
Kacz K;Hegyi J: A Nyugat-dunántúli régió egyéni gazdaságainak földterület és ökonómiai méretkategóriákba sorolásának lehetőségei, AVA 3 nemzetközi konferencia, Debrecen, CD kiadvány, 2007
Kacz K;Kettinger A: A mezőgazdasági üzemek földhasználatának és terület alapú osztályozásának jellemzői a Nyugat-dunántúli régióban, Földminőség, földértékelés és fölhasználati....Országos konferencia, Keszthely, 233-242., 2007
vissza »