Az intracelluláris XIII-as faktor lehetséges szerepe a monocita/makrofág sejtvonalban  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
48964
típus K
Vezető kutató Ádány Róza
magyar cím Az intracelluláris XIII-as faktor lehetséges szerepe a monocita/makrofág sejtvonalban
Angol cím The possible role of Factor XIII in monocytes/macrophages
zsűri Sejt- és Fejlődésbiológia
Kutatóhely ÁOK Népegészség- és Járványtani Intézet (Debreceni Egyetem)
résztvevők Balázs Margit
Bárdos Helga
Sárváry Attila
Törőcsik Dániel
projekt kezdete 2005-01-01
projekt vége 2008-12-31
aktuális összeg (MFt) 19.500
FTE (kutatóév egyenérték) 3.40
állapot lezárult projekt

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
Ismert tény, hogy a véralvadás XIII-as faktorának A alegysége (FXIII-A) a monocita/makrofág sejtvonalban is szintetizálódik, de a sejtekből nem szekretálódik. A FXIII-A intracelluláris lokalizációja és szubsztrát profilja alapján feltehetően szerepet játszik intracelluláris folyamatokban is. Humán monocita kultúrákon, különböző aktiváló ágensek (interleukin 4, interferon gamma, Mycobacterium bovis) jelenlétében elvégzett vizsgálataink igazolták, hogy klaszikus és alternatív aktiváció során a FXIII-A gén expressziója (mRNS és fehérje szinten egyaránt) ellentétesen szabályozódik. A FXIII-A gén expressziójának jellemzése érdekében FXIII-A deficiens és egészséges egyének alternatív úton aktivált monocita-eredetű makrofágjainak expressziós profilját hasonlítottuk össze microarray vizsgálatokkal. Cytoscape/BiNGO and Ingenuity Pathways Analysis programokkal elvégeztük az eltérően expresszálódó gének funkcionális csoportosítását. Eredményeink igazolták, hogy a FXIII-A fontos szerepet játszik a makrofágok alternatív aktivációja során lejátszódó génexpressziós változásokban. A FXIII-A hiányában a legmarkánsabb génexpressziós eltérések az immunfunkciókban és a sebgyógyulásban szerepet játszó gének körében jelentkeznek.
kutatási eredmények (angolul)
It is known that Factor XIII subunit A of blood coagulation (FXIII-A) is synthesized but not secreted by the monocyte/macrophage cell line. On the basis of its intracellular localization and substrate-profile FXIII-A is thought to be involved in certain intracellular processes. Our study in long term culture of human monocytes during their differentiation into macrophages in the presence of activating agents (interleukin 4, interferon gamma, Mycobacterium bovis) inducing the classical and alternative activation pathways clearly showed that the expression of FXIII-A both at the mRNA as well as the protein level is inversely regulated during the two activation programmes. To characterize the effect of FXIII-A on gene expression microarray profiles of alternatively activated monocyte-derived macrophages of FXIII-A deficient patients and healthy controls were compared and functional clustering of the differently expressed genes was carried out by using Cytoscape/BiNGO and Ingenuity Pathways Analysis programs. Our results revealed that FXIII-A has important role(s) in mediating gene expression changes in macrophages during alternative activation. In the absence of FXIII-A, the most prominent differences are related to immune functions and to wound response.
a zárójelentés teljes szövege http://real.mtak.hu/1898/
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Torocsik D, Bardos H, Nagy L, Adany R.: Identification of factor XIII-A as a marker of alternative macrophage, Cell Mol Life Sci, 2005
Bereczky Zs, Balogh E, Katona É, Pocsai Zs, Czuriga I, Széles Gy, Kárpáti L, Ádány R, Édes I, Muszbek L.: Modulation of the risk of coronary sclerosis/myocardial infarction by the interaction between factor XIII subunit A Val34Leu polymorphism and fibrinogen concentration in, Thromb Res, 2007
Vokó Z, Bereczky Zs, Katona É, Ádány R, Muszbek L.: Factor XIII Val34Leu variant protects against coronary artery disease: a meta-analysis, Thrombos Haemos, 2007
Törőcsik, D., Széles, L., Paragh, G. jr., Rakosy, Z., Balázs, M., Nagy, L., Inbal, A., Ádány, R.: Different gene expression profiles of IL4-stimulated normal and Factor XIII-A deficient human monocyte-derived macrophages as revealed by microarray analysis, közlésre elküldve, 2009

 

Projekt eseményei

 
2022-01-25 09:37:00
Kutatóhely váltás
A kutatás helye megváltozott. Korábbi kutatóhely: Népegészségügyi Kutató Intézet (Debreceni Egyetem), Új kutatóhely: ÁOK Népegészség- és Járványtani Intézet (Debreceni Egyetem).
2020-02-13 10:29:00
Kutatóhely váltás
A kutatás helye megváltozott. Korábbi kutatóhely: NK Megelőző Orvostani Intézet (Debreceni Egyetem), Új kutatóhely: Népegészségügyi Kutató Intézet (Debreceni Egyetem).
vissza »