Magyarországi tudósok levelezése, 16-19. század  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
48976
típus K
Vezető kutató Nagy László
magyar cím Magyarországi tudósok levelezése, 16-19. század
Angol cím Correspondence of Scholars of Hungary, 16-19. century
zsűri Irodalom
Kutatóhely MTA Irodalomtudományi Intézet
résztvevők Bogár Judit
Deák Eszter
Földesi Ferenc
Font Zsuzsanna
Hilóczki Ágnes
Thimár Attila
Vida Tivadar
projekt kezdete 2005-10-01
projekt vége 2009-09-30
aktuális összeg (MFt) 4.388
FTE (kutatóév egyenérték) 1.65
állapot lezárult projekt

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
2005-2009 között a Magyarországi tudósok levelezése c. sorozat 6. tagjaként sajtókész állapotba került Weszprémi István („orvostörténetírásunk atyja”, 1723-1799) levelezése, 920.00 n terjedelemben. A levelek (latin, kisebb rész magyar nyelvűek) nagy részének átírását Vida Tivadar, a kiegészítéseket, bevezetést, jegyzeteket és mutatókat Szelestei N. László készítette. A közölt levelek száma 240, ebben 52 a levélíró, 46 a címzett. A sorozat 5. tagjának (Seidler, Andrea: Briefwechsel des Karl Gottlieb Windisch, Bp., 2008. 334 S.) kiadása – külön pályázati támogatással -- szintén ebben a ciklusban történt. 2006-ban közzétettük a projektben részt vevők ide vonatkozó tanulmányait (Magyarországi tudósok levelezése a 18. században, Bp., 2008. 136 l.) Földesi Ferenc kötete (Lázár János levelezése) ebben a ciklusban jelentősen bővült, a kézirat külön támogatás nélkül is elkészül és pályázati támogatással sorozatunkban fog megjelenni a közeljövőben. Egy következő ciklusban Révai Miklós nyelvtudós (1650-1807) levelezését és Schedius Lajos (1768–1847) levelezését tartalmazó kötetek (szerzők: Thimár Attila, Deák Eszter) kerülhetnek kiadható állapotba. A kutatási tervf szerint vontunk be fiatalokat a projektbe, két kötet jelzi ezt (Illik Péter-Maczák Ibolya: Debreceni értelmiségiek levelei Dobai Székely Sámuelhez, 2007. 130 l.; Horváth Mária: Dobai Székely Sámuel és Kaprinai István levelezése, 2008. 152 l.).
kutatási eredmények (angolul)
Between 2005 and 2009 the sixth volume of the series “Correspondence of Scholars in Hungary”, the correspondence of István Weszprémi (“father of our medical history”, 1723-1799), 920.000 n size, became ready to print. Most of the letters (written mainly in Latin, less in Hungarian) were transcribed by Tivadar Vida, the completions, introduction, notes and indices were made by László Szelestei N. The volume contains 240 letters, from 52 people to Weszprémi, and to 46 from him. The fifth member of the series (Seidler, Andrea: Briefwechsel des Karl Gottlieb Windisch, Budapest, 2008, 334 pp.) – with a special tender assistance – was published in this period, too. In 2006 a book was published with the studies of those taking part in the project (Magyarországi tudósok levelezése a 18. században, Budapest, 2008, 136 pp.) Ferenc Földesi’s volume (correspondence of János Lázár) grew significantly in this period, the manuscript is going to be finished without special assistance and published in our series with tender assistance in the near future. In the following period the correspondence of the linguist Miklós Révai (1750-1807) and Lajos Schedius (1768-1847) – authors: Attila Thimár and Eszter Deák – will become ready to print. According to the research plan young researchers were drawn into the project, which resulted in two volumes already (Péter Illik – Ibolya Maczák: Debreceni értelmiségiek levelei Dobai Székely Sámuelhez, 2007, 130 pp; Mária Horváth: Dobai Székely Sámuel és Kaprinai István levelezése, 2008, 152 pp.).
a zárójelentés teljes szövege https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=48976
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Bogár Judit: Magyarországi tudósok levelezése a 18. században, tanulmányok, pp. 11-26 in: Magyarországi tudósok levelezése a 18. században, tanulmányok, szerk. Szelestei N. László, Budapest, SZENAL, 2006
Font Zsuzsa: Köleséri Sámuel és a német tudós világ, pp. 27-34 in: Magyarországi tudósok levelezése a 18. században, tanulmányok, szerk. Szelestei N. László, Budapest, SZENAL, 2006
Földesi Ferenc: Hitvita és költészet – barátok között, Lázár János és Bíró István S. J. levelezése, pp. 35-54 in: Magyarországi tudósok levelezése a 18. században, tanulmányok, szerk. Szelestei N. László, Budapest, SZENAL, 2006
Hilóczki Ágnes: „Én írok levelet magának” – A tudós levelezés és a nyilvánosság, pp. 55-59 in: Magyarországi tudósok levelezése a 18. században, tanulmányok, szerk. Szelestei N. László, Budapest, SZENAL, 2006
Seidler, Andrea: A forrástanulmányozás hasznáról – A levél mint irodalomtörténeti információhordozó, pp. 61-73 in: Magyarországi tudósok levelezése a 18. században, tanulmányok, szerk. Szelestei N. László, Budapest, SZENAL, 2006
Soós István: Giuseppe Garampi érsek, pápai nuncius magyarországi és erdélyi levelezése, pp. 75-84 in: Magyarországi tudósok levelezése a 18. században, tanulmányok, szerk. Szelestei N. László, Budapest, SZENAL, 2006
Szelestei N. László: Gerhard Cornelius Driesch, Bél Mátyás és Esterházy Imre prímás, pp. 85-107. in: Magyarországi tudósok levelezése a 18. században, tanulmányok, szerk. Szelestei N. László, Budapest, SZENAL, 2006
Thimár Attila: Statisztika, számítógép, irodalomtörténet, pp. 109-121 in: Magyarországi tudósok levelezése a 18. században, tanulmányok, szerk. Szelestei N. László, Budapest, SZENAL, 2006
Vida Tivadar: Weszprémi István levelezése, pp. 123-127 in: Magyarországi tudósok levelezése a 18. században, tanulmányok, szerk. Szelestei N. László, Budapest, SZENAL, 2006
Illik Péter, Maczák Ibolya: Debreceni értelmiségiek levelezése Dobai Székely Sámuellel, Piliscsaba, PPKE BTK, p. 130., 2007
Seidler Andrea: Briefwechsel des Karl Gottlieb Windisch, Universitas, Budapest, p. 334., 2008
Horváth Mária: Dobai Székely Sámuel és Kaprinai István levelezése, Piliscsaba, PPKE BTK, p. 152., 2008
vissza »