A bioreaktorok működésének módszer és rendszertana, különös tekintettel az ökonómiai kérdések  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
48979
típus K
Vezető kutató Sinóros-Szabó Botond
magyar cím A bioreaktorok működésének módszer és rendszertana, különös tekintettel az ökonómiai kérdések
Angol cím Method and taxonomy of bioreactors, with special regards to economic issues
zsűri Növénytermesztés, állattenyésztés
Kutatóhely Agrár Kutatóintézetek és Tangazdaság (Debreceni Egyetem)
résztvevők Nagy János
Rátonyi Tamás
Sulyok Dénes
projekt kezdete 2005-01-01
projekt vége 2009-12-31
aktuális összeg (MFt) 8.775
FTE (kutatóév egyenérték) 2.24
állapot lezárult projekt

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
A kutató munkánk során laboratóriumi és üzemi szintű vizsgálatokat végeztünk, egyfelől a szervesanyagok biológiai szerkezetének, kémiai és kolloidikai jellemzőinek a megismerésére, másfelől a fizikai anyagféleség szerinti jellemzésére. Különösen fontos részeredményként értékeljük az említett jellemzők tolerancia értékeinek (intervallumainak) a meghatározását, hiszen ennek alapján állapíthatók meg egyfelől a kívánatos és lehetséges szervesanyag féleségek kombinációi, receptúra változatai, másfelől pedig az adott receptúrákhoz kapcsolható technológiai variánsok és azok üzemeltetési paraméterei. A nyírbátori bireaktorban alkalmazott szervesanyag féleségek (szarvasmarha trágya, baromfitrágya, répaszelet, zöld „biomassza”, vágóhídi hulladék, előkezelt állati tetemek stb.) különlegesen jó alkalmazási területét jelentették és jelentik a laboratóriumi vizsgálati eredményeink üzem-fejlesztési célú felhasználására. Kutatási eredményeink felhasználásával és a megfelelő receptúra mérték szerinti alkalmazásával iktatták be az üzemi szervesanyag forgalomba a korábbi szervesanyagok változatlan felhasználásával a biodízel hajtóanyag előállítás során keletkező glicerint. Mindezeknek figyelembe vételével és felhasználásával alapozták meg az üzemi méretű fermentor torony megépítését Nyírbátorban. A beruházás 2008-ban megvalósult, és ez egy új korszakot nyitott Magyarországon a szervesanyag fermentációs vizsgálatok területén.
kutatási eredmények (angolul)
During our research work, we carried out laboratory and industrial scale examinations to get to know the biological structure, the chemical and colloidal characteristics of organic matters on one hand and to characterise its physical features on the other. The determination of the tolerance values (ranges) of the mentioned characteristics is considered to be an especially important partial result, as this provides a basis, upon which the combinations and formulae of the desirable and possible organic matter varieties, as well as the technological variants and the operational parameters belonging to the formulae can be determined. The organic matter forms applied in the bioreactor in Nyírbátor (cattle manure, poultry-litter, beetroot slice, green ”biomass”, slaughter-house waste, pretreated animal carcasses, etc.) proved and still prove to be an especially good application area for the utilisation of our results obtained laboratory analysis in industrial development utilisation. The glycerin produced during biodiesel production was put into the industrial organic matter cycle on the basis of our research results by the unchanged utilisation of former organic matters. The industrial-scale tower fermenter in Nyírbátor was built on the basis of considering and utilising all these written above. The investment was realised in 2008, thereby opening a new age in the organic matter fermentation examinations in Hungary.
a zárójelentés teljes szövege https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=48979
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Sinóros-Szabó Botond: Harmónikus fejlődés és biomassza hasznosítás, ''Magyarország Biomassza Nagyhatalom” – Környezetharmonikus Projektek c. nemzetközi konferencia. 2005 február 25-26. Keszthely, 2005
Sinóros-Szabó Botond: The Harmonious Development Strategy And Practice With Special Regard To The Use Of Biomass In Hungary’s Three-Border Area., In The Visegrad’s Fours. International Scientific Conference. Volume 3. 571-576.p. 13-15 October, Nyíregyháza, Hungary, 2005
Sinóros-Szabó Botond: Bioenergia és fejlesztés, Bioenergia és harmónikus környezet tudományos konferencia. MTA Budapest, 2006 december 6., 2006
Sinóros-Szabó Botond: Infokommunikációs rendszer működésének tapasztalatai., Tudomány Napja Gyöngyös, 2007. nov 16., 2007
Sinóros-Szabó Botond: Bioreaktorok hatékonysága, Előadássorozat polgármestereknek, 2007. nov 30, 2007
Sinóros-Szabó Botond: Bioenergia előállítás és felhasználás rendszertani összefüggései, Biomassza konferencia, Sopron. 2008. március 6., 2008
Sinóros-Szabó Botond: Biogáz üzemek működésének rendszerszerű feltételei és összefüggései, Szakmai tanácskozás. Biotech IV. Kft, Budapest, 2008. július 16., 2008
Sinóros-Szabó Botond: Bioenergetikai infokommunikációs rendszer, Károly Róbert Tudományos Nap, Ökoenergia-Ökoipar Szekció, 2007. november. 16., 2007
Sinóros-Szabó Botond: A bioenergia előállítás lehetőségei és feltételei, Szakmai bemutató polgármesterek számára. Baktalórántháza, 2008
Sinóros-Szabó Botond: Bioenergia előállítás rendszertana és projektjei, Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat rendezvénye, Nyíregyháza, 2008
Sinóros-Szabó Botond-Rátonyi Tamás-Ifj. Sinóros-Szabó Botond-Sulyok Dénes: Bioreaktor a fenntartható fejlődés szolgálatában., Agrártudományi Közlemények. Acta Agraria Debreceniensis. Derbecen. 17. szám 111-118. pp., 2005
Sinóros-Szabó Botond-Dinya LÁszló: A bioenergia előállítás vidékfejlesztési többlethatásai, Területfejlesztés, Agrárium és Regionalitás Magyarországon. Magyar Tudomány Napja 2006 konferencia kiadványa. (Szerk: Baranyi Béla és Nagy János) 229-238.p., 2006
Sinóros Szabó Botond - Dinya László: Fenntartható regionális értékhálózat kialakítása és működtetése nagy sűrűségű energiaterekben, Regionalitás, területfejlesztés és modernizáció az Észak-alföldi régióban Szerk.: Baranyi B., Nagy J. Debrecen, MTA Regionális Kutatások Központja, DE ATC pp. 261-280., 2007
vissza »