Felsőoktatás-finanszírozási modellek és eszközök az expanzió, a minőség, a széleskörű hozzáférhetőség és esélyegyenlőség szolgálatában - nemzetközi helyzetkép és hazai tapasztalatok  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
48983
típus K
Vezető kutató Semjén András
magyar cím Felsőoktatás-finanszírozási modellek és eszközök az expanzió, a minőség, a széleskörű hozzáférhetőség és esélyegyenlőség szolgálatában - nemzetközi helyzetkép és hazai tapasztalatok
Angol cím Models and instruments of higher education funding at the service of expansion, quality, access and equity goals - international trends and Hungarian experience
zsűri Gazdaság
Kutatóhely Közgazdaság-tudományi Intézet (HUN-REN Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont)
projekt kezdete 2005-10-01
projekt vége 2011-08-31
aktuális összeg (MFt) 5.850
FTE (kutatóév egyenérték) 1.90
állapot lezárult projekt

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
A tandíjak növekvő szerepet játszanak a felsőoktatás finanszírozásában. Egy elméleti modell szerint a tandíjak és hallgatói támogatások segítségével megvalósuló árdiszkrimináció a hallgatók optimális allokációjához vezethet. Ugyanakkor a felsőoktatás iránti kereslet empirikus kutatásainak többsége a tandíjak és a kereslet közti negatív kapcsolatot mutatja. A hallgatók családi háttere és jövedelmi helyzete befolyásolja tandíj-érzékenységüket. Bár elméletben várhatjuk, hogy a nettó tandíj szerepe legyen döntő a jelentkezési és beiratkozási döntések során, és hogy a tandíjak emelésének hatása kompenzálható legyen a hallgatói támogatások növelésével, a kutatási eredmények azt mutatják, hogy a közölt tandíjak és a hallgatóknak nyújtott pénzügyi támogatások változásának hatásai korántsem szimmetrikusak. A diákhitelek, a diplomásadó, és a halasztott tandíj-fizetést lehetővé tevő egyéb technikák csökkenthetik a felsőoktatásban a költségmegosztási rendszer és a tandíjak változásai által okozott negatív hatásokat. Az innovatív brit kezdeményezések kivételével a költségmegosztási törekvések Európában jóval kevésbé sikeresek, mint az USÁ-ban vagy Délkelet-Ázsiában. A volt szocialista országokban létrejövő duális tandíj-rendszer éles bírálatokat vált ki. Magyarországon a tandíjak szerepét megfelelő támogatási rendszer kiépítése nélküli növelő politika korábbi kudarcai és jelenlegi törekvései arra utalnak, hogy az oktatáspolitika-formálók süketek a költségmegosztási irodalom üzeneteire.
kutatási eredmények (angolul)
Tuition fees play an increasing role in financing higher education worldwide. Although a model shows that price discrimination through tuition and financial aid might serve a socially optimal allocation of students, the majority of empirical student demand studies show a negative relationship between tuition and enrolment. Tuition sensitivity differs by family background and income significantly. Though in principle net prices are important in the decision to apply to college and in the enrolment decision, and a rise in tuition can be compensated by an increase in student aid, the research shows clearly that the effects of changes in posted tuition and financial aid for students are far from symmetric. Student loans, graduate taxes and other types of deferred payments may alleviate the negative effects of cost sharing and tuition in higher education. However, in spite of some innovative efforts in Britain, cost-sharing in European higher education seems far less successful than in the US or South-East Asia. The dual fee system existing in some formerly socialist European countries provokes strong criticism. In Hungary, the history of the mostly failed previous efforts and the ongoing policy to increase the role of tuition fees without a proper system of financial aid to students shows that education policy-makers have failed to understand the message of the vast literature on cost-sharing.
a zárójelentés teljes szövege https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=48983
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Semjén András: Magánfinanszirozás és tandíj a felsőoktatásban (konferenciaelőadás, Sokkok, trendek és beavatkozások a munkaerőpiacon, Szirák, 2006, november 3-4), http://www.econ.core.hu/esemeny/szirak06.html, 2006
Semjén András: Tandíjak és halasztott fizetésű hallgatói hozzájárulási rendszerek. Nemzetközi példák és tanulságok (a 2013-as Költségmegosztás-kötet II. részének Függelékében újraközölve, 96-126 o.), MTA KTI, MT-DP 2008/30, 2008
Selmeczy Iván – Semjén András: Az euópai országokban alkalmazott és Magyarországon alkalmazható szakképzési indikátotorok - 2007, MKIK GVI Kutatási Füzetek 2008/1, 2009
Semjén András: A tandíj közgazdaságtana. Szakirodalmi áttekintés, MTA KTI Műhelytanulmányok MTDP 41, 2011
Semjén András: A tandíj közgazdaságtana, Közgazdasági Szemle, LI X. évf., január (31–62. o.), 2012
Semjén András: Költségmogosztás a felsőoktatásban. Utak és tévutak, KTI Könyvek 16., 2013

 

Projekt eseményei

 
2011-12-21 09:19:08
Kutatóhely váltás
A kutatás helye megváltozott. Korábbi kutatóhely: (MTA Közgazdaságtudományi Intézet), Új kutatóhely: Közgazdaság-tudományi Intézet (MTA Közgazdaságtudományi Intézet).
vissza »