Digitális fotogrammetriai kutatások az erdészet területén  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
48999
típus K
Vezető kutató Márkus István
magyar cím Digitális fotogrammetriai kutatások az erdészet területén
Angol cím Digital photogrammetry research in forestry
zsűri Földtudományok 2
Kutatóhely Geomatikai és Kultúrmérnöki Intézet (Soproni Egyetem)
résztvevők Czimber Kornél
Király Géza
projekt kezdete 2005-10-01
projekt vége 2008-09-30
aktuális összeg (MFt) 8.719
FTE (kutatóév egyenérték) 0.00
állapot lezárult projekt

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
Kalibráltuk a kutatásban használt amatőr digitális kamerapárt. Ezek segítségével a mérőkamerák pontosságát megközelítő kiértékelések készíthetők. Különböző forrásanyagokból (hagyományos mérőkamerával, digitális mérőkamerával, amatőr digitális kamerával készített légi- és földi felvételek, szupernagy felbontású (VHR) űrfelvételek, légi és földi lézeres pásztázóval készített felvételek); sík- és hegyvidéki mintaterületen; manuális, félautomatikus és automatikus módszerekkel ortofotókat, digitális felületmodelleket és erdőtérképeket állítottunk elő. Erdőtérképezési célú ortofotók előállítására a közeli infravörös sávval is rendelkező felvételek a legalkalmasabbak. A digitális mérőkamerák nagyobb rugalmasságot biztosítanak a felvételezéskor, a VHR űrfelvételek pedig radiometriai szempontból pontosabbak. Borított felszínmodellek előállítására a tömbös légifénykép-anyagok alkalmasak, ezek alapján nagyobb területek felmérése (erdőleltár), esetleg teljesen automatikus térképezése történhet meg. A felületmodellek jelentősen pontosabb készítésére kiválóan alkalmazhatók, de ma még nagyon drágák a légi lézeres felmérések. A digitális faállomány-térképek automatikus előállítására kimondottan alkalmasnak találtuk az újonnan kifejlesztett, szegmentáláson alapuló osztályozót, amely a nagyfelbontású orto termékek és a magassági modellek együttes osztályozására is alkalmas. A sokszor jogi határt is tartalmazó erdőrészletek osztályozására a vektor alapú osztályozók használhatók.
kutatási eredmények (angolul)
The calibration of the amateur camera-pair was performed. The accuracy of the evaluation of an image taken by these calibrated cameras can be almost as accurate as a metric camera. Orthophotos, digital surface models and forest stand maps have been produced by manual, semi-automatic and automatic methods, utilising different sources (traditional analogue metric aerial camera, digital metric aerial camera, aerial and terrestrial images taken by digital amateur camera, very high resolution (VHR) satellite images, aerial and terrestrial laser scanning) on different test areas (plain and hilly area). For forest mapping purposes, the most suitable images for ortho-production are the ones containing near infrared band. The aerial digital metric cameras assuring more flexibility during aerial surveys, the VHR images are more reliable from radiometric point of view. Producing digital surface models, the aerial surveys forming blocks are suitable. The forest inventory or mapping of huge areas are become available based upon these images. A much more accurate, but also very expensive method for digital surface model production is the aerial laser scanning. The new, segment based classification method is appropriate for the automatic production of forest stand maps, which can use both imagery and digital surface model data. The classification of the forest compartments, containing legal borders sometimes, are achievable by the vector-based classification method.
a zárójelentés teljes szövege http://real.mtak.hu/1901/
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Kálmán M: Faállomány-magasságok meghatározása korszerű távérzékelési módszerekkel az ÁESZ Szombathelyi Igazgatóságának területén, Diplomaterv, NyME, Erdőmérnöki Kar, Földmérési és Távérzékelési Tanszék. 2006. p 68., 2006
MÁZSA, K. – HORVÁTH, F. – ASZALÓS, R. – CZÁJLIK, P. – GERGELY, Z. – BIDLÓ A. – KOVÁCS, G. – KIRÁLY, G.: Forest+N+E+T – Monitoring network of forest stand dynamics and ecology., 1st European Congress of Conservation Biology „Diversity for Europe”. 22-26 August 2006 – Eger, Hungary. Book of Abstracts, p. 137., 2006
KIRÁLY, G. – BROLLY, G.: Faállomány-paraméterek becslése QuickBird űrfelvétel és légi lézeres letapogatás (ALS) együttes elemzésével., FÉNY-TÉR-KÉP Konferencia, Dobogókő, 2006.10.12-13., 2006
KIRÁLY, G. – BAZSÓ, T. – BROLLY, G. – MÁRKUS, I.: A földi lézeres letapogatás, mint a faállomány-mintavételezés új módszere. Előadás., A Magyar Tudomány Ünnepe, Az erdőrezervátum kutatás eredményei 2001-2006., MTA, Budapest, 2006.11.22., 2006
BÁCSATYAI, L. – BÁNYAI, L. – GYIMÓTHY, A. – KIRÁLY, G.: GPS-mérések a lombok alatt., OTKA Magazin 2007. november., 2007
KIRÁLY, G. – MÁRKUS, I.: Az első magyarországi digitális mérőkamerás légifényképezés. Eddigi tapasztalatok. Előadás, FÉNY-TÉR-KÉP Konferencia, Dobogókő, 2007.10.11-12., 2007
Eredics Attila: Digitális amatőr kamerával készített felvételek alkalmazhatóságának vizsgálata a fatömeg-meghatározás szempontjából, Diplomaterv, NYME, Erdőmérnöki Kar, Földmérési és Távérzékelési Tanszék, 2008
Kriskó Ádám: A Fertő-tó digitális légifényképezésének feldolgozása, Diplomaterv, NYME, Erdőmérnöki Kar, Földmérési és Távérzékelési Tanszék, 2008
Brolly G.; Király G.; Márkus I.: Faállományok magassági modelljeinek előállítása távérzékelési eljárásokkal., Geomatikai Közlemények XII. megjelenés alatt, 2009
Czimber Kornél: Új általános célú képosztályozó kifejlesztése nagyfelbontású, textúrával rendelkező digitális képek feldolgozására, Geomatikai Közlemények XII. megjelenés alatt, 2009
Mészáros Péter: QuickBird űrfelvétel feldolgozása Sopron térségében, Diplomaterv, NYME, Erdőmérnöki Kar, Földmérési és Távérzékelési Tanszék. Folyamatban, 2009
Király G; Brolly G: Estimating Forest Stand Parameters Applying Airborne Laser Scanning And Quickbird Images, Proceedings of International Workshop on 3D Remote Sensing in Forestry, Vienna, 14th-15th Feb. 2006 pp. 79-90., 2006
Bazsó T;: Integrált geodéziai műszeregyüttes alkalmazásának vizsgálata erdőrezervátumok területén, Geomatika Közlemények X. MTA GGKI Sopron 2007, pp. 281-286., 2007
BAZSÓ, T. - EREDICS, A. – KIRÁLY, G.: Digitális amatőr kamerák kalibrációja, és a kalibrált kamerák felhasználási lehetőségei. Előadás., EKTV-TK, NYME, Erdőmérnöki Kar, 2007.12.11. pp. 26-27., 2007
BROLLY G. – KIRÁLY, G.: Erdészeti és természetvédelmi célú földi lézeres letapogatás feldolgozása a Hidegvíz-völgy Erdőrezervátumban. Előadás, EKTV-TK, NYME, Erdőmérnöki Kar, 2007.12.11. pp. 28-29., 2007
Brolly G; Király G; Márkus I: Légi lézerszkenning és QickBird űrfelvétel integrált elemzése határon átnyúló területen, Geomatikai Közlemények X. MTA GGKI, Sopron, 2007. pp. 251-256., 2007
Király G; Brolly G; Márkus I: Földi lézerszkenning alkalmazása egyes fák vizsgálatára, Geomatikai Közlemények X. MTA GGKI, Sopron, 2007. pp. 241-250., 2007
Király G; Dr. Márkus I: Digitális mérőkamerával készült légifényképek feldolgozása., EKTV-TK, NYME, Erdőmérnöki Kar, 2007.12.11. pp. 90-91., 2007
Király Géza: A távérzékelés erdészeti alkalmazása., Doktori (PhD) értekezés, Sopron, 2007., p 121., 2007
KIRÁLY, G. - BROLLY, G.: Tree Height Estimation Methods for Terrestrial Laser Scanning in a Forest Reserve., ISPRS Workshop on Laser Scanning 2007 and SilviLaser 2007, Espoo, September 12-14, 2007, Finland, pp 430-436., 2007
KIRÁLY, G. - BROLLY, G.: Modelling single trees from terrestrial laser scanning data in a forest reserve., In The Photogrammetric Journal of Finland. Vol. 21. No. 1. Helsinki, pp. 37-50., 2008
vissza »