Algebrai és komputer-algebrai témák  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
49040
típus F
Vezető kutató Schneider Csaba
magyar cím Algebrai és komputer-algebrai témák
Angol cím Topics in algebra and computer algebra
zsűri Matematika–Számítástudomány
Kutatóhely HUN-REN Számítástechnikai és Automatizálási Kutatóintézet
projekt kezdete 2005-01-01
projekt vége 2008-12-31
aktuális összeg (MFt) 1.880
FTE (kutatóév egyenérték) 2.40
állapot lezárult projekt

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
Praegerrel (Perth) és Baddeleyvel (korábban Leicester) folytattuk a direkt szorzatokon ható permutáció-csoportok leírását. Meghatároztuk a direkt szorzat struktúrákon tranzitíven ható permutáció-csoportok struktúráját, illetve egy leírását adtuk az intranzitív csoportoknak Tovább kutattam a PhD disszertációmban vizsgált problémát, nevezetesen, a véges p-csoportok feloldhatósági hossza és rendje közötti kapcsolatot. Egy új korlátot adtam az adott feloldhatósági fokkal rendelkező csoportok rendjére. A támogatott időszakban folytattam a komputer-algebrai témájú kutatásokat is. Willem de Graaffal dolgoztunk az alacsony-dimenziós Lie algebrák osztályozásán és írtunk egy csomagot a GAP komputer-algebra rendszerhez. A black-box csoportokkal kapcsolatos munkánkat Praegerrel és Scott Murrey-val folytattuk és érdekes eredményeket értünk el a black-box sporadikus és lineáris csoportok felismerésében. A palyazat ideje alatt több új témába is belekezdtem. Belgiumi kollégáimmal közösen általánosított sokszögek automorfizmus csoportjait vizsgáltuk. Beláttuk, hogy egy primitív általánosított hat- vagy nyolcszög automorfizmus csoportja majdnem egyszerű, illetve leírtuk a p^5-rendű elációcsoporttal rendelkező általánosított négyszögeket.
kutatási eredmények (angolul)
In collaboration with Praeger (Perth) and Baddeley (formerly Leicester) we continued our work to describe the structure of permutation groups that act on cartesian products. We determined the structure of those groups that act transitively on a product structure, and characterized those that are intransitive. I continued the investigation of a problem that was already treated in my PhD thesis, namely the problem of bounding the order of a finite p-group in terms of the derived length. I managed to prove a new lower bound. I participated in some research in problems on computational algebra. Willem de Graaf and I studied the isomorphism problem for small-dimensional Lie algebras and we have written a package for the computational algebra system GAP. In a joint work with Praeger and Scott Murray (Sydney) we continued our work on the rewriting problem for black-box sporadic groups and linear groups. I also collaborated with Hendrik Van Maldeghem, John Bamberg (Ghent) and Tim Penttila on several problems related to generalized polygons. We proved that a primitive automorphism group of a generalized hexagon or octagon must be an almost simple group, and we characterized those generalized quadrangles that admit an elation group with order p^5.
a zárójelentés teljes szövege http://real.mtak.hu/1908/
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Rosemary Clough, Cheryl E. Praeger, and Csaba Schneider: The k-star property for permutation groups, Thai J. Math., 2006
Csaba Schneider: A computer-based approach to the classification of nilpotent Lie algebras, Experimental Mathematics, 2005
Sophie Ambrose, Max Neunhöffer, Cheryl E Praeger, Csaba Schneider: Generalised sifting in black-box groups, London Math Soc J Comput Math, 2005
Csaba Schneider: Small derived quotients in finite p-groups, Publ Math Debrecen, 2006
Robert W Baddeley, Cheryl E Praeger, Csaba Schneider: Innately transitive subgroups of wreath products in product action, Trans Amer Math Soc, 2006
Cheryl E Praeger and Csaba Schneider: Three types of inclusions of innately transitive permutation groups into wreath products in product action, Israel Journal of Mathematics, 2007
Cheryl E Praeger, Robert W Baddeley and Csaba Schneider: Quasiprimitive groups and blow-up decompositions, Journal of Algebra, 2007
Csaba Schneider: The derived series of a finite p-group, Journal of Algebra, 2007
Csaba Schneider and Hendrik Van Maldeghem: Primitive flag-transitive generalized hexagons and octagons, J. Combin. Theory Ser. A, 2008
John Bamberg, Tim Penttila, and Csaba Schneider: ELATION GENERALIZED QUADRANGLES FOR WHICH THE NUMBER OF LINES ON A POINT IS THE SUCCESSOR OF A PRIME, J. Austral. Math. Soc., 2008
Robert W Baddeley, Cheryl E. Praeger, Csaba Schneider: Intransitive Cartesian decompositions preserved by innately transitive permutation groups, Trans Amer Math Soc, 2008
vissza »