A növénytáplálás alapelveinek és módszereinek vizsgálata  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
49042
típus K
Vezető kutató Kádár Imre
magyar cím A növénytáplálás alapelveinek és módszereinek vizsgálata
Angol cím Basic principles and methods in plant nutrition
zsűri Komplex agrártudomány
Kutatóhely MTA Talajtani és Agrokémiai Kutatóintézet
résztvevők Márton László
Ragályi Péter
projekt kezdete 2005-01-01
projekt vége 2008-12-31
aktuális összeg (MFt) 11.700
FTE (kutatóév egyenérték) 2.88
állapot lezárult projekt

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
A kutatás munkatervében foglaltaknak megfelelően számszerű kapcsolatokat kerestünk (ok-okozati összefüggéseket feltárva) a talajtulajdonságok, ill. a talaj tápelem ellátottsága és a növények tápláltsági állapota, termése, összetétele, gyomosodása, minősége között. Szabadföldi műtrágyázási tartamkísérleteink mészlepedékes csernozjom vályogtalajon (Nagyhörcsök, Mezőföld), meszes homoktalajon (Őrbottyán, Duna-Tisza köze) és savanyú homoktalajon (Nyírlugos, Nyírség) folytak. 1. Kiértékeltük a mészlepedékes csernozjom talajon beállított NPK műtrágyázási tartamkísérlet (OMTK Nagyhörcsök) 40 évét. Eredményeinket a Növénytermelés c. folyóiratban megjelent 4 dolgozatunk foglalja össze. 2. Értékeltük a nyírlugosi tartamkísérlet 44 évét részletesen bemutatva a termés, talajvizsgálati és növényelemzési adatainkat. Az eredményeket 5 idegen nyelvű és egy magyar nyelvű közlemény taglalja. 3. Az őrbottyáni, Duna-Tisza közén folyó műtrágyázási tartamkísérlet eredményeiről 4 közleményt az Agrokémia és Talajtan, illetve a Növénytermesztés c. tudományos folyóiratok közölték. 4. Az élelmiszerválság hátterét megvilágítva felhívtuk a szakmai körök, döntéshozók és a közvélemény figyelmét a talajpusztulás gyorsuló ütemére, a talajok tápelemekben való elszegényesedésére, a kísérletügy, illetve az agrárkutatások elsorvadására. Javaslataink a szakirodalmi és népszerűsítő folyóiratokban jenetek meg.
kutatási eredmények (angolul)
1. Effect of fertilization on pea in the Hungarian Field Fertilization Experimental Network (OMTK) field experiment on calcareous chernozem between 1971-2007 was published. Fertilizer effects are time-dependent due to changes in the composition and element reserves of the soil. 2. A 45-year-old field trial for fertilization and liming set up on acid sandy brown forest soil in the Nyírség region was summarized. In the 1st decade of the experiment N alone increased the potato and rye yields. In the 2nd decade, the yield on N-plots declined near to control. 3. The effect of different N, P and K supply levels and their combinations were examined in the 31st year of a long-term fertilization experiment on the development, yield and mineral element content of a 4 years old established all-grass sward on calcareous chernozem soil (Nagyhörcsök) in 2004. 4. Overviewed the connections between soil use and modern food crisis and the problems of soil fertility on a global scale and in Hungary we stressed the followings. Fertile land is not only a simple product or input lot in the hands of global companies. The carrier of life, the heritage of mankind. New government programs need to be launched to reckon the Hungarian soils and to preserve their functions and fertility. The viability of agricultural research, educations and technical advisory has to be re-established in order to be able to prepare for the tasks coming.
a zárójelentés teljes szövege https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=49042
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Kádár I.: Az olaszperje tápláltsági állapotának és elemfelvételének megítélése növényalalízissel., Gyep-állat-vidék-kutatás-tudomány. 155-160., 2005
Kádár I.: Tasks and methodology of long-term field experiments. ., Fragmenta Agronomica. 22/1:101-110, 2005
Kádár I.: Műtrágyázás hatása a telepített gyep termésére és N-felvételére. 1., Gyepgazd. Közl. 2:36-45., 2005
Kádár I.: A műtrágyázás hatása a bab (Phaseolus vulgaris L.) termésére és elemfelvételére., Agrokémia és Talajtan. 54:93-104., 2005
Kádár I.: A műtrágyázás hatása a kölesre (Panicum miliaceum L.) csernozjom talajon., Agrokémia és Talajtan. 54:77-92., 2005
Kádár I.: Műtrágyázás hatása a telepített gyep ásványi elemtartalmára. 3., Gyepgazd. Közl. 2:57-66., 2005
Kádár I.: Műtrágyázás hatása a telepített gyep ásványi elemfelvételére. 4., Gyepgazd. Közl. 3:3-10., 2005
Kádár I.; Radics L.: A műtrágyázás hatása a szemescirok (Sorghum vulgare Pers.) fejlődésére és termésére., Növénytermelés. 54:77-87., 2005
Kádár I.; Márton L.: Búza műtrágyázása a mezőföldi OMTK kísérletben 1968-2004. között., Növénytermelés. 54:111-122., 2005
Kádár I.: Magyarország Zn és Cu ellátottságának jellemzése talaj- és növényvizsgálatok alapján., Acta Agron. Óváriensis. 47/1:11-25., 2005
Ragályi P.; Kádár I.: Long-term effects of mineral nutrition on the yield and element content of grass, Fertilizers and Fertilization F/3:395-400, 2005
Kádár I.: Műtrágyahatások vizsgálata a 2. éves telepített gyepen. Termés és elemtartalom. 6., Gyepgazd. Közlemények 4:95-107., 2006
Kádár I.: Műtrágyahatások vizsgálata a 2. éves telepített gyepen. Ásványi elemtartalom. 7., Gyepgazd. Közlemények 4:109-120., 2006
Kádár I.: Műtrágyahatások vizsgálata a 2. éves telepített gyepen. Minőség és tápanyaghozam. 8., Gyepgazd. Közlemények 4:121-130., 2006
Kádár I.: Rostkender trágyázása., Agroinform. XV. 6. sz. 8., 2006
Oláh I.; Kádár I.: Szervestrágya vagy műtrágya?, Élet és Tudomány. 39:1228-1231., 2006
Kádár I.; Kovács J.: Az ősgyepek trágyázása., Agroinform. XV. 10. sz. 25., 2006
Csathó P.; Kádár I.: A foszfor trágyázás utóhatása., Magyar Agrárvilág. 2(7):6-7., 2006
Ragályi P.; Kádár I.: Effect of NPK fertilization on the yield and mineral element content of an established all-grass., Agrokémia és Talajtan. 55:155-164., 2006
Kádár I.: Mo in the food chain: an experimental study., Cereal Research Comm. 34(1):809-812., 2006
Kádár I.: Soil water supply and response to fertilizers., In: 42nd Croatian and 2nd Intern. Symp.on Agriculture Proc. 416-419. Ed.: Pospisil, M. Univ. of Zagreb, Croatia., 2007
Kádár I.: Some lessons learned from the Nyírlugos long-term field experiment., In: Joint Int. Conference on Long-term Experiments, Agric. Research and Natural Resources. 37-43. Eds.: I. Láng et al., Univ. of Debrecen, Hungary and Univ. of Oradea, Ro, 2007
Kádár I.: Műtrágyázás hatása a sáfrányos szeklice (Carthamus tinctorius L.) termésére és fejlődésére., Növénytermelés. 56:235-243., 2007
Kádár I.: Műtrágyázás hatása a sáfrányos szeklice (Carthamus tinctorius L.) elemfelvételére., Agrokémia és Talajtan. 56:61-72., 2007
Kádár I.-Gondola I.: Dohánytermő területek talajtani-agrokémiai felmérése 1990. és 1991. években., Agrokémia és Talajtan. 56:87-106., 2007
Kádár I.: A talaj termékenységének fenntartása. I. Nagy homoktartalmú talajok., Agroinform. XVI. Évf. 8. sz. 14., 2007
Kádár I. – Ragályi P.: Relationships among soil nutrients, yield and mineral composition of grass., In: 16 th Int. Symp. of CIEC. 258-263. Eds.: Neve S. De et al., Ghent, Belgium., 2007
Németh T. - Kádár I. – Pálmai O.: Effect of liming and fertilization in a 44-year old field trial., In: 16 th Int. Symp. of CIEC. 389-394. Eds.: Neve S. De et al., Ghent, Belgium., 2007
Szemán L. – Kádár I. - Kovács P.: The effect of „gyimesi racka” sheep grazing on permanent grassland biodiversity., In: Grassland Science in Europe. 12:283-286. Eds.: De Vliegher, A. – Carlier, L. EGF, Ghent, Belgium., 2007
Kádár I. – Ragályi P. – Szemán L. – Márton L. – Nagy S.: NPK műtrágyázás és foltszerű trágyaterhelés hatásának vizsgálata legeltetett ősgyepen., Gyepgazd. Közl. 5:16-25., 2007
Kádár I.: A rozs (Secale cereale L.) műtrágyázása meszes csernozjom talajon., Agrokémia és Talajtan. 54: 253-264., 2005
Kádár I.: Műtrágyázás hatása a szemescirok (Sorghum vulgare Pers.) elemfelvételére., Agrokémia és Talajtan. 54: 375-388., 2005
Kádár I.: Műtrágyázás hatása a borsó (Pisum sativum L.) elemfelvételére., Agrokémia és Talajtan. 54: 359-374., 2005
Kádár I.: A dohány ásványi táplálása., Növénytermelés. 55:309-322., 2006
Kádár I.: Az NPK műtrágyázás és a fungiciddel történő kezelések közötti kölcsönhatások őszi búzában., Növénytermelés. 55:323-333., 2006
Kádár I.; Holló S.: Műtrágyázás és meszezés hatása a 30 éves kompolti OMTK kísérletben., Agrokémia és Talajtan. 55:433-448., 2006
Kádár I.: NxP kölcsönhatások vizsgálata tartamkísérletben rozsnövénnyel., Növénytermelés. 56:213-224., 2007
Kádár I.: Az Edit magamarant vetésidő x tőszám vizsgálata szabadföldi kísérletben., Növénytermelés. 56:225-234., 2007
Kádár I.; Márton L.: Kukorica utáni kukorica trágyareakciója a mezőföldi OMTK kísérletben 1970-2006 között., Növénytermelés. 56: 307-319., 2007
Kádár I.: A fejtrágyázásról., Acta Agron. Óváriensis. 50(1):15-18., 2008
Kádár I.: A levéltrágyázás jelentősége és szerepe a növénytáplálásban., Acta Agron. Óváriensis. 50(1):19-27., 2008
Ragályi P.; Kádár I.: Processed slaughterhouse waste application on calcareous sandy soil., Acta Agron. Óváriensis. 50(1):95-101., 2008
Ragályi P.; Kádár I.: NxP and NxK interactions on grass yield and mineral element composition., Cereal Research Comm. 36:79-82., 2008
Kádár I.; Vörös J.; Radics L.: NxP and NxPxK interactions in relation to yield, weed cover and fungi infection in soybean., Cereal Research Comm. 36:863-866., 2008
Kádár I.; Márton L.: A borsó trágyareakciója a mezőföldi OMTK kísérletben 1971-2007 között., Növénytermelés. 57:21-33., 2008
Kádár I.: A műtrágyázás hatása az őszi búzára karbonátos homoktalajon., Növénytermelés. 57:49-58., 2008
Kádár I.: Műtrágyázás hatása a tritikáléra karbonátos homoktalajon., Agrokémia és Talajtan. 57: 57-66., 2008
Kádár I.: A tőszám és a N-trágyázás közötti kölcsönhatás vizsgálata amaránt (Amaranthus spp.) növénnyel., Agrokémia és Talajtan. 57: 69-78., 2008
Kádár I.: Az élelmiszerválság és az agrártudomány., Növénytermelés. 57: 229-235., 2008
Kádár I.: Műtrágyázás hatása a sárgarépára karbonátos homoktalajon., Növénytermelés. 57: 135-147., 2008
Kádár I.: A növénytáplálással kapcsolatos szemléletek fejlődéséről., Őstermelő. XII.évf. 4: 29-30., 2008
Kádár I.: Kölcsönhatások vizsgálata a növénytáplálási kutatásokban., Talajvédelem. Különszám. 265-274., 2008
Kádár I.; Ragályi P.: Komposztált vágóhídi melléktermékek hatása szántóföldi növények terméshozamára., Talajvédelem Különszám. 497-506., 2008
Kádár I.: Műtrágyázás hatása a rozsra ( Secale cereale L.) karbonátos homoktalajon., Agrokémia és Talajtan. 57: 293-304., 2008
Kádár I.: Fejezet 3. A növénytáplálás alapelvei és módszerei., A magyar mezőgazdaság elemforgalma és módszere 1901-2003. között., 2005
Kádár I.: Sustainability of soil fertility nutrient levels., Cereal Research Comm. 35:573-576., 2007
Kádár I.; Márton L.; Németh T.; Szemes I.: Meszezés és műtrágyázás hatása a talajra és a növényre a 44 éves nyírlugosi tartamkísérletben., Agrokémia és Talajtan. 56:255-270., 2007
Kádár I.: Műtrágyahatások vizsgálata 4. éves telepített gyepen. Termés, elemösszetétel., Növénytermelés. 56: 363-376., 2007
Kádár I.: Műtrágyahatások vizsgálata 3. éves telepített gyepen., Növénytermelés. 56: 345-361., 2007
Kádár I.; Márton L.; Ragályi P.; Szemán L.; Csatári G.; Nagy S.; Ardai Á.: Trágyázás hatása legeltetett ősgyepekre., Növénytermelés. 56: 287-306., 2007
Kádár I.: Műtrágyahatások vizsgálata 4. éves telepített gyepen. Elemfelvétel, elemforgalom., Növénytermelés. 57:9-19., 2008
Kádár I.; Győri Z.: Műtrágyázás hatása a telepített gyep aminósav talmára és hozamára. 5., Gyepgazd. Közl. 3:11-20., 2005
Kádár I.; Győri Z.: Műtrágyázás hatása a telepített gyep takarmányértékére és tápanyaghozamára. 2., Gyepgazd. Közl. 2:46-56., 2005
Kádár I. – Márton L.: Búza utáni kukorica trágyrekciója a mezőföldi OMTK kísérletben 1969-2005. között., Növénytermelés. 56:147-159., 2007
vissza »