A talajminőség javítás és fenntartás talajhasználati alapjai  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
49049
típus K
Vezető kutató Birkás Márta
magyar cím A talajminőség javítás és fenntartás talajhasználati alapjai
Angol cím Land use bases for soil quality improvement and maintenance
zsűri Növénytermesztés, állattenyésztés
Kutatóhely Földműveléstani Tanszék (Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem)
résztvevők Bencsik Katalin
Mikó Péter Pál
Percze Attila
Schmidt Rezso
Stingli Attila
Ujj Apolka
projekt kezdete 2005-01-01
projekt vége 2009-12-31
aktuális összeg (MFt) 9.250
FTE (kutatóév egyenérték) 3.96
állapot lezárult projekt

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
A talajminőség javítás és fenntartás talajhasználati alapjait talajminőség-klíma kísérletben, tarló-klíma kísérletben, továbbá eltérő termőhelyeken, monitorozással tanulmányoztuk. Összefüggést állapítottunk meg a talajminőség romlás és a káros klímahatás mértéke között. A gyökérzóna művelési hiba által korlátozott lazultságát, a vízforgalmat gátló tömör réteg felszín közeli elhelyezkedését, a tömör réteg kiterjedését, a talajszerkezet romlását, a felszínvédelem hiányát minőség rontó tényezőnek értékeltük. Kidolgoztuk a talajminőség kímélés művelési fogásait. A talajminőség javulás alapvető talajhasználati tényezői közé tartozik a lazult réteg optimális mélysége, a morzsakímélés, pozitív nedvesség mérleg fenntartása, a felszíntakarás a kritikus időszakban, a szénkímélés, az aktív földigiliszta tevékenység, a jó tápanyag ellátottság és az egészséges növényi termék előállítását garantáló védelem. Új kihívás a víz- és szénkímélés, feltétele a kímélő művelés, a szervesanyag reciklikáció, a hő-stressz enyhítés, és a felszín védelem. Összefüggést találtunk a talajminőség védelem és a klímakár szintje között. Bizonyítottuk a kímélő talajhasználat komplex hatását a talaj- és a környezet minőség javulásában és a klímakár enyhítésében. A kutatás keretében új fogalmakat alkottunk: hő-stressz, csapadék stressz, klíma stressz, klíma kockázat, klímakár, klímakár csökkentő talajművelés, víz-és szénvesztő művelés, víz- és szénkímélő művelés.
kutatási eredmények (angolul)
Land use bases of the soil quality improvement and maintenance were studied in soil quality-climate and stubble-climate trials, and in different arable sites. Close correlation was stated between soil quality deterioration and the level of climate damage. The quality deterioration factors were: looseness of root zone limiting by tillage defect, occurrence of water transport limiting compacted layer, extension of compacted layer, soil structure deterioration and clean surface. Factors affecting soil quality improvement were elaborated that are optimal depth of the loosen layer, aggregate and carbon conservation, maintaining a positive water balance, surface cover during critical periods, good activity of the earthworms, optimal nutrient supply and crop protection guaranteeing a health food production. New challenge is the water and carbon conservation, basing on aggregate conservation tillage, organic matter recycling, heat-stress alleviation and surface mulching. Close correlation was found between level of soil quality conservation and climate damage. Complex effect of the conservation land use on soil and environment quality and climate damage mitigation were also proved. New terms were created due to research, as follows: heat-stress, rain stress, climate stress, climate risk, climate damage, climate damage mitigation tillage, water and carbon loss tillage, water and carbon conservation tillage.
a zárójelentés teljes szövege https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=49049
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Percze A.: Role of rye (Secale cereale L.) as a catch crop in elemental transport of integrated crop production, Cereal Res Comm 34. 1: 259-262, 2006
Bencsik K., Stingli A., Ujj A.: Talajművelési módok értékelése a talaj agronómiai szerkezete alapján., 47. Georgikon Napok és 15. ÖGA éves találkozó, Keszthely, szept. 29-30. Összefoglaló kiadvány, 220. p., 2005
Stingli A., Bencsik K., Percze A.: Rovarfelvételezések különböző védőhatású művelési kísérletekben lejtős termőhelyen., 47. Georgikon Napok és 15. ÖGA éves találkozó, Keszthely, szept. 29-30. Összefoglaló kiadvány, 230. p., 2005
Stingli, A., Bencsik, K., Percze, A., Ujj, A.: Monitoring of pests and their natural enemies under different tillage systems., 13th International Poster Day, 10 November, Bratislava. CD Proc. (Ed. A. Celkova, F. Matejka), pp. 509-514., 2005
Birkás M.: Talajművelési ajánlások az integrált növénytermesztéshez., Gyakorlati Agrofórum, 16. 6. 42-46., 2005
Birkás M.: Mi jobb a talajnak, ha szántjuk, vagy ha nem?, Gyakorlati Agrofórum, 16. 10. 17-20, 25-26., 2005
Birkás M.: Tanácsok és óvások a műveléshez és vetéshez nedves talajon., Gyakorlati Agrofórum, 16. 10. 69-71., 2005
Birkás M.: A cukorrépa talajkímélő alapművelése., BETA-füzetek 11. (szerk. Potyondi L.), Sopronhorpács, Kompetitor-21 Kiadó, Győr, 10 p., 2005
Birkás M.: A talaj minőségének javítása, fenntartása., In: A termőföld jelentősége a XXI. században (szerk. Stefanovits P., Micheli E.), MTA TKK, Marosi-Print Ny. pp. 245-266., 2005
Stingli A., Bencsik K., Ujj A., Mikó P.: Kártevők és természetes ellenségeik felvételezése talajművelési kísérletekben., XI. Ifjúsági Tudományos Fórum, Keszthely, 2005. márc. 24. Öfogl. CD Kiadvány, 612., 2005
Bottlik L.: A cukorrépatermesztés biztonságos megalapozása, SZIE MKK Tud. Diákköri Dolgozat, Gödöllő, 2005, Diplomamunka, 2007, 69 p., 2007
Lálity Zs.: Talajkondíció javító növények vizsgálata., SZIE MKK Tud. Diákköri Dolgozat, Gödöllő, 62 p., 2005
Nagy Zs.: Talajkímélő és energiatakarékos művelési rendszerek az őszi búza termesztésében., SZIE MKK Tud. Diákköri Dolgozat, Gödöllő, 66 p., 2005
Takács T.: Energiatakarékos talajművelés Berettyóújfalu térségében., SZIE MKK Tud. Diákköri Dolgozat, Gödöllő, 2006, Diplomamunka, 2008, 72 p., 2008
Fazekas A.: Silókukorica hibridek produkciója különböző talajállapot esetén, SZIE MKK Tudományos Diákköri Dolgozat, 2006, Diplomamunka, 2007, 66 p, 2007
Birkás M.: Gondos tarlóművelés - esély a talaj megújulására, Gyakorlati Agrofórum 17. 8: 45-48, 2006
Stingli A; Bokor Á.: Monitoring of insects and natural enemies in their food chain under different tillage systems, Cereal Res Comm 34. 1: 291-294, 2006
Farkas C; Gyuricza C; Birkás M.: Seasonal changes of hydraulic properties of a Chromic Luvisol under different soil management, Biologia, Bratislava, 61/suppl 19:S344-S348, 2006
Birkás M; Kalmár T; Jolánkai M;Nagy E; Szemők A.: Soil quality condition improving in Hungary - steps to decrease the climatic harms, Proceedings of ISTRO 17th Triennial Conf Aug 28-Sept 3, Kiel, Germany, Proceedings (Eds. Horn, R., Vogt, B.) pp. 1102-1107, 2006
Gecse M.: Műveléshatások értékelése fizikai paraméterekkel tartamkísérletben és szántóföldi körülmények között, Doktori (PhD) disszertáció, Gödöllő, 114 p, 2005
Ujj A.: A talajállapot és elővetemény-hatás javítása köztes védőnövények vetésváltásba illesztésével, Doktori (PhD) disszertáció, Gödöllő, 115 p, 2006
Birkás M.: Környezetkímélő alkalmazkodó talajművelés, Akaprint Kiadó, Budapest, 367 p, 2006
Stingli A., Bokor Á., Bíró T., Jakab M.: A talajkímélő művelés és a műtrágyadózis hatása az őszi búza belső-fuzárium fertőzöttségére, Acta Agr. Ovariensis, 49. 2. 275-279., 2007
Birkás M.: Mennyit segít a nedvességkímélő talajhasználat?, Gyakorlati Agrofórum, 18. 6. 15-18., 2007
Birkás M.: Elvegyük-e a talatól a szervesanyag-tánpótlás lehetőségét?, Gyakorlati Agrofórum, 18. 8. 4-6., 2007
Birkás M.: A talajszerkezet és nedvességkímélő művelés biztonsága aszályos idényben., Gyakorlati Agrofórum, 18. 10. 10-14., 2007
Apostol E.: A felszíntakarás szerepe a talajvédelemben, SZIE MKK Diplomamunka, Gödöllő, 72 p., 2007
Tildy V.: Talajállapot-vizsgálatok művelési tartamkísérletben, SZIE MKK Diplomamunka, Gödöllő, 79 p., 2007
Simon K.: Energiatakarékos- és talajvédő művelés egy családi gazdaságban, SZIE MKK Tudományos Diákköri Dolgozat, Gödöllő, 2007, javított változat, 2008, 85 p., 2008
Pósa B.: A másodvetésű fehér mustár és hatása a talaj állapotára, SZIE MKK Tudományos Diákköri Dolgozat, Gödöllő, 2007, Diplomamunka, 2008, 57 p., 2008
Birkás M., Dexter A., Szemők A.: Tillage-induced soil compaction as a climate threat increasing stressor, Cereal Res. Comm., 37. Suppl. (in edition), 2009
Bottlik L., Stingli A., Kalmár T., Percze A., Takács T.: Investigations of soil tillage technologies in sugar beet production., Cereal Res. Comm., 36. Suppl. 1055-1058., 2008
Bencsik K., Ujj A.: Evaluation of different soil tillage methods regarding soil-plant interrelations., Cereal Res. Comm., 36. Suppl. 1559-1562., 2008
Bottlik L., Stingli A.: Soil quality improvement and climate stress mitigation by stubble-mulch tillage., Cereal Res. Comm., 37. Suppl. (under edition), 2009
Percze A.: Talajművelési módok hatása a fedél rozsnokra (Bromus tectorum L.) őszi búzában., Acta Agronomica Ovariensis, 49. 2. 533-537., 2007
Birkás M.: A klasszikus talajművelési elvárások és a klímakár csökkentés kényszere., Növénytermelés, 58. 1. (under edition), 2009
Birkás M., Kisic I., Stipesevic B., Javurek M., Vach M.: Climate change - Urgent need for introducing new tillage techniques in Central Europe, Proc. of Int. Conf. on Soil Tillage - New Perspectives (ed. Badalíková B.), 29 June-2 July, Brno, pp. 289-297., 2008
Bottlik L., Stingli A., Birkás M., Percze A.: Soil quality improvement under extreme climatic conditions, 10th Int. Congr. on mechanization and Energy in Agriculture, Antalya, Turkey, 14-17 Oct, 2008. Proc. pp 209-214., 2008
Birkás M., Jolánkai M., Schmidt R.: Environmentally-sound adaptable tillage - Solutions from Hungary, 1st Sci. Agronomic Days, 13-14 Nov., Nitra, Proc. (eds. Hrubá M. et al.), pp 191-194., 2008
Birkás M.: A mulcsművelés hazai gyakorlata., Agrofórum, 19. 8. 27-30., 2008
Birkás M.: Kinek fontos, mi lesz a talajainkkal?, Agrofórum, 19. 9. 33-35., 2008
Birkás M.: Jobb őszi talajműveléssel a klímakárok enyhítéséért., Agrofórum, 19. 10. 12-16., 2008
Birkás M., Antos G., Neményi M., Szemők A.: Environmentally-sound adaptable tillage, Akadémiai Kiadó, Budapest, 353 p., 2008
Birkás M., Bencsik K., Stingli A.: A talajminőség jelentősége a klímaváltozásokkal összefüggésben, Acta Agr. Ovariensis, 49. 2. 135-140, 2007
Birkás M., Stingli A., Szemők A., Kalmár T., Bottlik L.: Soil condition and plant interrelations in dry years, Cereal Res. Comm., 36. Suppl. 15-18., 2008
Birkás M., Jolánkai M., Kisic I., Stipesevic, B.: Soil tillage needs a radical change for sustainability, Agriculturae Conspectus Scientificus, 73. 3. 131-136., 2008
Stingli A., Bokor Á.: Effect of conservation tillage and nutrient rate on the occurence of certain insect griops in winter wheat, Cereal Res. Comm., 36. Suppl. 1699-1702, 2008
Kalmár T., Birkás M., Stingli A., Bencsik K.: Tarlóművelési módszerek hatékonysága szélsőséges idényekben, Növénytermelés, 56. 5-6. 263-279., 2007
Birkás M., Jolánkai M., Stingli A., Bottlik L.: Az alkalmazkodó művelés jelentősége a talaj- és klímavédelemben, ''KLÍMA-21''-Füzetek, 51. 34-47., 2007
Stingli A., Bokor Á., Kondor-Jakab M.: Influence of conservation tillage and nutrient rate on the internal Fusarium infector of winter wheat, Cereal Res Comm 35. 2. 1101-1104, 2007
Birkás M; Kalmár T; Fenyvesi L.: Realities and beliefs in sustainable soil tillage - a research approach, Cereal Res Comm 35. 2. 257-260., 2007
Birkás M; Kalmár T; Bottlik L; Takács T.: Importance of soil qualiy in environment protection, Agriculturae Conspectus Scientificus, 72. 1. 21-26., 2007
Birkás M; Dexter, A; Kalmár T; Bottlik L.: Soil quality - soil condition - production stability., Cereal Res Comm 34. 1:135-138, 2006
Stingli A.: A talajhasználat hatása a mikrotermőhely egyes élőlényeire., Doktori (PhD) disszertáció, Gödöllő, 104 p., 2008
vissza »