Jankovich Miklós gyüjteményei  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
49052
típus K
Vezető kutató Kiss Erika
magyar cím Jankovich Miklós gyüjteményei
Angol cím Collections of Miklós Jankovich
zsűri Kultúra
Kutatóhely Történeti Tár (Magyar Nemzeti Múzeum)
résztvevők Gerelyes Ibolya
Mikó Árpád
Tóth Endre
projekt kezdete 2005-02-01
projekt vége 2009-12-31
aktuális összeg (MFt) 7.480
FTE (kutatóév egyenérték) 2.40
állapot lezárult projekt

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
A munkatervnek megfelelően elkészültek Jankovich Miklós gyűjteményi jegyzékeinek ( hat leltárkönyv) digitalizált, annotált, korrektúrázott változata; a múzeumi gyűjteményekbe került tárgyak és a leírások összevetése. Digitalizáltunk az OSZK Kézirattárának gyűjteményéből további két egységet és négy levelete, melyek a Nemzeti Múzeumi gyűjteményhez kapcsolódó további jelentős források. A műtárgyak egykori tulajdonosairól, eladóiról illetve a megszerzés helyéről mutató készült. A lelőhelyes tárgyak (török kori fémmunkák) esetében anyagvizsgálatokat végeztettünk a 19. századi meghatározások (készítési hely, műhelyek) felülvizsgálatára, helyesbítésére. A meglévő tárgyakról publikációra alkalmas illetve kutatási célokra munkafotók készültek, digitalizáltuk a korábbi, hagyományos felvételeket is. Az ötvösművek feliratairól, címereiről , tulajdonosi jelzéseiről rajzok készültek. A résztvevők kutatási eredményeikről két előadásban, egy megjelent és hét megjelenés előtt álló publikációban számoltak be.
kutatási eredmények (angolul)
Six volumes of the inventories of the collcetions of Miklós Jankovich have been digitalized. Data have been supervised, annotated. Further volumes from the collection of the National Library connected to the above mentioned collection have been digitalized, as well. An index by original owners, sellers and places of acquisitions have been completed to the inventories. Tests were taken on islamic metalworks to reconsider and rectify the definitions of the inventories in connection of workshop, place of origin of these objects. Images for publications and surveys were taken ont he art objects of the collection. Earlier negatives, ektachrome-images were digitalized, as well. Drawings were taken on the coat of arms, inscriptions of the silver-collection. Results of the project were reported at two presentattion and eight articles.
a zárójelentés teljes szövege https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=49052
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Gerelyes Ibolya: A Magyar Nemzeti Múzeum balkáni török fémanyagának jelentősége a régészeti kutatások tükrében. Egy gyűjtemény kialakulásának tanulságai, In: A magyar közép-és kora újkor régészeti kutatásának új eredményei. Szerk: Benkő Elek - Kovács Gyöngyi. Megjelenés alatt, 2010
Gerelyes Ibolya: A törökös-balkáni ékszertípusok elterjedése a hódoltságban, In: Identitás és kultúra a török hódoltságban. Szerk: Ács Pál. Megjelenés alatt., 2010
Kiss Erika: A hódoltság ötvössége, In: Identitás és kultúra a török hódoltságban. Szerk.: Ács Pál. Megjelenés alatt., 2010
Kiss Erika: Jankovich Miklós gyűjteményének 16-17. századi ezüstművei, Folia Historica XXVII., 2011
Kiss Erika: A Jankovich-gyűjtemény ékszerei, előadás a Society of Jewellery Historians (London) felkérésére, 2005
Kiss Erika: Egy középkori ékszertípus "utóélete"- Jankovich Milós leltárainak terminológiája, Előadás a Régészeti és Művészettörténeti Társulat ülésén, 2008. dec.16., 2008
Mikó Árpád: Az "Imagines" lista rézmetszetű portréi, Művészettörténeti Értesítő, 2010
Mikó Árpád: A Jankovich-gyűjtemény tárgyainak azonosítási problémái, Folia Historica XXVII, 2011
Tóth Endre: Fidem Constantio- A Hűség-gyűrűkről, Corolla museologica. Kovács Tibor hetvenedik születésnapjára, 2010. február 22., 2010
Tóth Endre: A római tárgyak gyűjtésének kezdetei Magyarországon. Római feliratok és faragványok., Savaria; A Vas Megyei Múzeumok Értesítője, 2011
vissza »