A határ menti városok funkcióinak és vonzáskörzetének átalakulása a határok szerepének megváltozása, ill. az EU bővítés után a Kárpát-medencében  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
49065
típus K
Vezető kutató Hardi Tamás
magyar cím A határ menti városok funkcióinak és vonzáskörzetének átalakulása a határok szerepének megváltozása, ill. az EU bővítés után a Kárpát-medencében
Angol cím Transformation of the functions and catchment areas of the border region cities after the change in the role of borders and the EU enlargement in the Carpatian basin
zsűri Földtudományok 2
Kutatóhely NYUTI Győri Osztály (MTA Regionális Kutatások Központja)
résztvevők Hajdú Zoltán
Mezei István
Nagy Imre
projekt kezdete 2005-01-01
projekt vége 2008-12-31
aktuális összeg (MFt) 6.532
FTE (kutatóév egyenérték) 1.20
állapot lezárult projekt

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
Munkánkat elsősorban a határ menti térségek és városok megismerése, vizsgálata jellemezte. Külön vizsgálatokat folytattunk a városi központokhoz kötődő, határon átnyúló folyamatokról, pl. a munkaügyi és felsőoktatási ingázásról, a szolgáltatások igénybevételének lehetőségéről, a határon átnyúló szuburbanizációról. A térségbeli viszonyok megismerésén túl analógiákat is tártunk fel, annak érdekében, hogy a kutatási tapasztalatokat általánosíthassuk. Elméleti eredményeket értünk el a határon átnyúló mozgások kialakulásának és irányának modellszerű értékelésében, a határ menti városok helyzetének tipizálásában is, feltártuk a városok fejlődése és az államhatárok térbeli és funkcionális változásai közötti összefüggéseket. A 20. században létrejött államhatárok szétszabdalták a medence formálódó városhálózatát, amit a különböző hierarchia szintek eltérő módon éreztek meg. A további fejlődést elsősorban az urbanizáció, az államok fejlesztéspolitikája, ideológiája határozta meg. Napjaink „felszabaduló” határtérségeiben a határon átnyúló vonzáskörzetek speciális esetekben jöhetnek létre. Úgy tűnik, hogy a határ menti térségeinkben a vártnál is gyorsabban átalakuló, határon átnyúló jelenségek elsősorban a városi funkciókhoz, urbanizációs folyamatokhoz kötődnek. A mozgások többsége a városi terek használatával függ össze. A sokszor megfogalmazott, de valójában csak közvetett módon megjelenő kölcsönös érdekek és az egymásmellettiség önmagában nem generál jelentős kapcsolatokat.
kutatási eredmények (angolul)
Our main activity was to recognise and examine border regions and the towns. We made examination on the cross-border processes linked to urban centres, e.g. commuting with higher education or employment purpose, the possibility to use services and cross-border suburbanisation. We discovered analogues in Europe in order to be able to generalise our research findings. We made theoretical achievements in the modelling of the birth and direction of cross-border movements, in the typifying of the towns in the border regions, and we also explored the correlations between the development of towns and the spatial and functional changes of the state borders. The state borders created in the 20th century disintegrated the unfurling urban network of the Carpathian Basin, the effects of which were different on the respective hierarchy levels. Further development was determined in the first place by urbanisation, and by the development policy and ideology of the states. In the border regions of these days the cross-border catchment areas can be born in special cases. The cross-border phenomena in our border regions, which are even more rapidly transforming than expected, seem to be primarily connected to the urban functions and urbanisation processes. The majority of the movements are linked to the use of the urban spaces. The frequently mentioned but actually only indirectly existing mutual interests and the neighbourhood itself do not generate significant relations in themselves.
a zárójelentés teljes szövege https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=49065
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Mezei István: A gazdasági élet határtalansága és a szándékolt regionalizálás, COMITATUS 2006. november-december. 13-19.pp., 2006
Nagy Imre (szerk.): Vajdaság, A Kárpát-medence régió 7. MTA Regionális Kutatások Központja, Dialóg Campus Kiadó. Pécs-Budapest. p. 575., 2007
Hardi Tamás: The Transformation of the Urban Network in the Balkans, Glatz F. (ed.) The European Union, the Balkan Region and Hungary. Jahresbericht des Europa Institutes. Europa Institut – Social Research Center of HAS. pp. 145–155., 2007
Hardi Tamás: Az eurorégiók, mint a határon átnyúló fejlesztés eszközei a Kárpát-medencében, Kaiser Tamás–Ágh Attila–Kis-Varga Judit (szerk.) A régiók Magyarországa 2.: Hálózatok és labirintusok. Sorozatcím: Stratégiai kutatások – Magyarország 2015. MTA Szociológ, 2007
Hardi Tamás: Einzugsgebiete der West-Transdanubien Hochschulinstitutionen, Rechntizer J.– Smahó M. (szerk.) Uniregió – Universitäten in der Grenzüberschreitenden Zusammenarbeit. MTA RKK Pécs–Győr. 119–159.o., 2007
Mezei István: A települési és területi önkormányzatok kapcsolatai a magyar-szlovák határ mentén, Tér és Társadalom. 2008/3. 51-80.pp., 2008
Mezei István: Changes of cities in Slovakia, Z. Hochmuth, M. Kulla, V. Tomašiková (eds.) Geographia Cassoviensis. I. Košice 2007. 123-126.pp., 2007
Hardi Tamás: Euroregions in Hungary, GeoPolitica. Anul IV. Nr. 20. Editura Top Form, Asociatia de Geopolitica „Ion Conea”, Bukarest. 71–84. pp., 2006
Hardi Tamás: Integrációs folyamatok a szlovák–magyar határtérségben, Pro Minoritate. Nyár. 72–97.o., 2007
Hardi Tamás-Lampl Zsuzsa: Határon átnyúló ingázás a szlovák–magyar határtérségben, Tér és Társadalom. 3. 109–126.o., 2008
Hardi Tamás: A határtérség térszerkezeti jellemzői, Tér és Társadalom. 3. 3-25.o..o., 2008
Hardi Tamás: The Austrian–Slovakian–Hungarian tri-border region: emergence of a new transborder unit., Komornicki, T.– Czapiewski, K. L. (eds) New Spatial Relations in New Europe. Polish Academy of Sciences Institute of Geography and Spatial Organization, Warszawa. 135–144, 2005
Hardi Tamás: Összefüggések az államhatár, a határtérség és a határon átnyúló mozgások jellemzői között, Szabó V.– Orosz Z. – Nagy R.– Fazekas I. (szerk.) IV. Magyar Földrajzi Konferencia. Debrecen, 2008. November 14–15. Debreceni Egyetem Társadalomföldrajzi és Területfejles, 2008
Hardi Tamás: Changing Cross-Border Movements on the Slovakian–Hungarian Border Region, after the EU accession, Historical Regions Divided by the Borders The 11th ‘Lodz’ International Political Geography Conference Świnoujście, Lengyelország, 2008. szeptember 17–19., 2008
Hajdú Zoltán: Political geographical questions of EU joining process of post-Yugoslav countries, Region and Regionalism, 2. 2008. 8. 129–137. p., 2009
Hajdú Zoltán: Előnnyé változtatható-e a határon túli magyar kisebbségek helyzete Magyarország európai uniós csatlakozása után, Kupa László (szerk.): Globalitás – lokalitás. Pécs, 2005, B and D Stúdió, pp. 131-146, 2005
Hajdú Zoltán – Pap Norbert: Potential possibilities of Cross-border cooperation Across the Hungarian-Croatian Border after Hungary’s Accession to the European Union, Region and Regionalism, 2005, No. 2. pp. 119-124., 2005
Hajdú Zoltán: Magyarország szomszédsági környezetének változásai 1918-ig, Szónoky Ancsin Gabriella – Pál Viktor-Karancsi Zoltán (szerk.) A határok kutatója. Szeged-Szabadka, 2008. Magyarságkutató Tudományos Társaság, pp. 115-123., 2008
Hardi Tamás: Crossborder Commuting, Warsaw Regional Forum 2007Contemporary dilemmas of spatial development in Europe Warsaw, 19-20 October 2007, 2007
Hardi Tamás-Pap Norbert: Effects of the state border transformations to the urban network, International Conference "Borderscapes: Spaces in Conflict / Symbolic Places / Networks of Peace"; Trento, Italy, 11-14 June 2006, 2006
Mezei István: A magyar-szlovák határ menti kapcsolatok esélyei, Dialóg Campus Kiadó, Budapest-Pécs. 160.pp., 2008
Hardi Tamás - Pap Norbert: Az államhatár megvonások hatása a Kárpát-medence és a Nyugat-Balkán városhálózatára – példák., Pap N. (szerk.) A Balatontól az Adriáig. Lomart Kiadó, Pécs., 2006
Hardi Tamás (szerk.): Határok és városok a Kárpát-medencében, MTA RKK Pécs–Győr. (megjelenés alatt), 2009
Hardi Tamás: Borders and cities, Discussion papers. Centre for Regional Studies of Hungarian Academy of Sciences, Pécs. (szerkesztés alatt), 2009
Hajdú Zoltán: Problems of cross-border co-operation across the Hungarian-Croatian border after the Hungary’s accession to the European Union, Traffic Links Between Croatia and the European Countries Encouraging the Social, Economic and Cultural Development of the Northwest Croatia. Zagreb-Varasdin, 2005, pp., 2005
Hajdú Zoltán: Az államalakulások és a közigazgatási területbeosztás a Balkánon 1990 után, A Balkán és Magyarország. Váltás a külpolitikai gondolkodásban? Szerk. Glatz F. Budapest: MTA Társadalomkutató Központ, Európa Intézet Buda¬pest, 2007. 231–240. p., 2008
Mezei István: Vonzáskörzetek és határok a magyar-szlovák határ mentén, Lelkes Gábor – Tóth Károly (szerk.): Nemzeti és etnikai kisebbségek Szlovákiában. Fórum Kisebbségkutató Intézet – Fórum inštitút pre výskum menšín. Somorja – Šamorín. 107, 2006
Mezei István: Városok Szlovákiában és a magyar határ mentén, Lilium Aurum Kiadó. MTA RKK, Pécs – Magyarország, Fórum Intézet, Somorja – Szlovákia. 176.pp., 2008
Hardi Tamás: A városhálózat átalakulása a Balkánon, Glatz F. (szerk.) A Balkán és Magyarország. Váltás a külpolitikai gondolkodásban? Európa Intézet, Budapest. 241–250.o., 2007
Hardi Tamás: A városhálózat átalakulása a Balkánon, LGlatz F. (szerk.) A Balkán és Magyarország. Váltás a külpolitikai gondolkodásban? Európa Intézet, Budapest. 241–250.o., 2007
Hardi Tamás: Transborder Movements and Relations in the Slovakian–Hungarian Border Regions, Discussion papers. No. 68. Centre for Regional Studies of Hungarian Academy of Sciences, Pécs., 2008
vissza »