Changing partnership forms - transitions and/or stability  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
49066
Type K
Principal investigator Spéder, Zsolt
Title in Hungarian A párkapcsolatok formaváltozása - átmenetek és/vagy stabilitás
Title in English Changing partnership forms - transitions and/or stability
Panel Society
Department or equivalent HCSO Demographic Research Institute
Participants Földházi, Erzsébet
Kapitány, Balázs
Monostori, Judit
Murinkó, Lívia
Starting date 2005-10-01
Closing date 2009-07-31
Funding (in million HUF) 9.050
FTE (full time equivalent) 2.37
state closed project

 

Final report

 
Results in Hungarian
Az elmúlt két évtizedben a párkapcsolatok alakulásában és intézményesdettségében mélyreható változások következtek be Magyarországon. Az első párkapcsolatot ma később alakítják ki a fiatalok; csökkent a házasság népszerűsége; általánossá vált, hogy a fiatalok párkapcsolati karrierjüket élettársi kapcsolatban kezdik (ma az első párkapcsolatok hetven százaléka élettársi kapcsolatkén jön létre); növekedett mind a házasságok, mind pedig az élettársi kapcsolatok bomlékonysága; és noha sok élettársi kapcsolatban élő házasodik össze, nőtt a tartósan élettársi kapcsolatban élők aránya is. A második demográfiai átmenet elmélete szempontjából fontos, és széles körben hivatkozott eredményünk, hogy az élettársi kapcsolatok terjedése Magyarországon egyértelműen a rendszerváltozást megelőzően indult el, így a demográfiai átalakulás nem tekinthető az átmenet következményének. A magyarok párkapcsolati magatartása Magyarországon és Erdélyben lényegesen eltér: Erdélyben továbbra is népszerű a házasság, alacsony az élettársi kapcsolatok elterjedtsége, és stabilabbak a párkapcsolatok. A párkapcsolatok pluralizálódásában és növekvő instabilitásában lényeges szerepet játszik a gazdaság instabilitása, a munkapiaci nehézségek, ám az is bebizonyult, hogy az attitűdöknek is lényeges szerepe van. A párkapcsolatukkal elégedettebb (boldogabb), és a házasságot pozitívan szemlélő élettársi kapcsolatban élők házasodnak össze, és a párkapcsolatokkal való elégedetlenség vezet váláshoz.
Results in English
Profound changes took place in partnership formation and partnership dynamics in Hungary during the recent two decades. The formation of the first partnerships happens today later in the life course as before; the popularity of marriage decreases continuously; people establish their first partnership overwhelmingly (70%) as non-marital cohabitation in the new century; the fragility of the partnerships increased: the total divorce rate increased, and since cohabitations are dissolved earlier as marriages, the rapid diffusion of cohabitation increased the instability of all partnerships. The transition from cohabitation to marriage is quite high, but the ratio of permanent cohabitation, as „alternative to marriage” increased. Our internationally recognized research result, that diffusion of cohabitation started clearly before the societal transition in Hungary, shed new light on the theory of Second Demographic Transition. Not alone the societal transition enabled the diffusion of new demographic behavior in the former socialist countries. Partnership behavior of Hungarians in Hungary and in Romania differs clearly: in Transylvania marriage is popular until today, and partnership stability is clearly higher as in Hungary. Globalization and labor market instability is a context for the plurality of partnership forms, and instability of partnerships, however also attitudes and quality of partnership plays significant role.
Full text https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=49066
Decision
Yes

 

List of publications

 
Spéder, Zsolt, Kapitány, Balázs: How are Time-Dependent Childbearing Intentions Realized? Realization, Postponement, Abandonment, Bringing forward, European Journal of Population, 2009
Spéder Zsolt– Kamarás Ferenc: Hungary: Secular fertility decline with distinct period fluctuations, Demographic Research: Volume 19, Article 18 research article p.599-664., 2008
Földházi Erzsébet: Az első házasságkötés után. A párkapcsolatok dinamikája, egyszülős családok kialakulása és megszűnése Magyarországon a 20. század második felében, Budapesti Corvinus Egyetem, 2008
Földházi Erzsébet: Új párkpcsolatok az első válás után - eseménytörténeti elemzés., Demográfia, 2006
Földházi Erzsébet: Az első házasság felbomlása – eseménytörténeti elemzés, Demográfia 1. szám, 2008
Spéder Zsolt-Kapitány Balázs: The role of ideational factors in partnership formation: The Transition of Cohabitation into Marriage, http://epc2008.princeton.edu/sessionViewer.aspx?sessionId=1155, 2008
Földházi Erzsébet-Spéder Zsolt: Influences of values and partnership quality on separation, http://epc2008.princeton.edu/abstractViewer.aspx?submissionId=80624, 2008
Spéder Zsolt: A kutatásról, az átmenet magyar és román kontextusáról, in. Spéder (szerk.) Párhuzamok a népesedési viszonyokban NKI Kutatási Jelentések, 2009
Kiss Tamás – Kapitány Balázs: Magyarok Erdélyben: a minta kialakítása és az adatfelvétel, in. Spéder (szerk.) Párhuzamok a népesedési viszonyokban NKI Kutatási Jelentések, 2009
Spéder Zsolt – Kiss Tamás: A családalapítás változó gyakorlata. Párkapcsolatok és gyermekvállalás kohorszspecifikus metszetben, in. Spéder (szerk.) Párhuzamok a népesedési viszonyokban NKI Kutatási Jelentések, 2009
Spéder Zsolt–Veress Valér: Gyermekvállalási szándékok, családnagyság, in. Spéder (szerk.) Párhuzamok a népesedési viszonyokban NKI Kutatási Jelentések, 2009
Pongrácz Tiborné: A párkapcsolatok jellegzetességei Erdélyben és Magyarországon, in. Spéder (szerk.) Párhuzamok a népesedési viszonyokban NKI Kutatási Jelentések, 2009
Földházi Erzsébet: Válás Magyarországon és Erdélyben, in. Spéder (szerk.) Párhuzamok a népesedési viszonyokban NKI Kutatási Jelentések, 2009
Horváth István: Nyelvi készségek, nyelvi viselkedés és etnokulturális reprodukció az erdélyi magyar népesség vonatkozásában, in. Spéder (szerk.) Párhuzamok a népesedési viszonyokban NKI Kutatási Jelentések, 2009
Gödri Irén – Kiss Tamás: Migrációs készség, tervek és attitűdök az erdélyi magyarok körében, in. Spéder (szerk.) Párhuzamok a népesedési viszonyokban NKI Kutatási Jelentések, 2009
Monostori Judit – Veres Valér: A fiatal népesség rétegződése a vidéki Magyarországon és Erdélyben, in. Spéder (szerk.) Párhuzamok a népesedési viszonyokban NKI Kutatási Jelentések, 2009
Geambaşu Réka: Nemek szerinti egyenlőtlenségek Erdélyben és Magyarországon a 21-44 év közötti népességben, in. Spéder (szerk.) Párhuzamok a népesedési viszonyokban NKI Kutatási Jelentések, 2009
Monostori Judit: Szegénység az erdélyi magyarok körében és a vidéki Magyarországon, in. Spéder (szerk.) Párhuzamok a népesedési viszonyokban NKI Kutatási Jelentések, 2009
Kapitány Balázs – Kiss Tamás: Magyar nyelvű roma közösségek Magyarországon és Erdélyben, in. Spéder (szerk.) Párhuzamok a népesedési viszonyokban NKI Kutatási Jelentések, 2009
Antal Imola - Szigeti Júlia: A konfliktusok megoldásának módozatai a párkapcsolatokban, Erdélyi Társadalom 1-2 szám, 2009
Horváth István: Nyelvi készség, nyelvi viselkedés és etnokulturális reprodukció az erdélyi magyar népesség körében, Erdélyi Társadalom 1-2. szám, 2009
Gergely Orsolya: Így élünk... Lakás- és életmód-minták az erdélyi magyar lakosság körében, Erdélyi Társadalom 1-2. szám, 2009
Geambasu Réka: Patriarchátus a háztartás falain belül és kívül. Nemi egyenlőtlenségek az erdélyi munkaerőpiacon, Erdélyi Társadalom 1-2. szám, 2009
Csata Zsombor: Helyzetkép a munkaerőpiaci keresletről Erdély magyarlakta vidékein, Erdélyi Társadalom 1-2. szám, 2009

 

Events of the project

 
2009-08-06 14:51:34
Résztvevők változása
Back »