A környezetvédelmi politikák és a környezetvédelmi intézményrendszer változása a Kárpát-medencében  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
49067
típus K
Vezető kutató Nagy Imre
magyar cím A környezetvédelmi politikák és a környezetvédelmi intézményrendszer változása a Kárpát-medencében
Angol cím Reform of the Environmental Policy and the Institutions in Karpathian basin
zsűri Földtudományok 2
Kutatóhely ATI Békéscsabai Osztály (MTA Regionális Kutatások Központja)
résztvevők Duray Balázs
Hardi Tamás
Mezei István
Pánovics Attila
projekt kezdete 2005-01-01
projekt vége 2008-12-31
aktuális összeg (MFt) 5.768
FTE (kutatóév egyenérték) 2.52
állapot lezárult projekt

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
A Kárpát-medence környezetpolitikája és intézményrendszere heterogén. A nemzetállamok környezetvédelmi politikája törvényi és stratégiai szinten jól illeszkednek az EU irányelvekhez, az európai joganyag szellemében készültek el. A hasonló célkitűzések elérésére irányuló politikai törekvések a fenntartható környezetállapot javítás irányába mutatnak. Az államigazgatás hatósági és igazgatási feladatainak szétválasztásának intézkedései megszülettek. Ugyanakkor a törvények és stratégiák intézményi keretekben való megvalósulása már sokkal diverzebb képet mutat a térségről. A medenceországok közigazgatási rendszerére épülő környezetvédelmi irányítási struktúrák különfélék. A környezetvédelem intézményei többnyire az EU-kompatibilis NUTS egységek szerint tagozódnak, míg a vízgazdálkodási és -felügyeleti szervek a vízgyűjtő-terület elvét követik. A vizsgált országoknál a legnagyobb eltérést a természetvédelem irányításának intézményi keretei jelentik. Az EU részéről érezhető, a természetvédelem uniformizálására való törekvés ellenére a Kárpát-medence, mint homogén ökológiai egység, nem rendelkezik ilyen egységes intézményrendszerrel. Megítélésünk szerint a „medencecentrikus” környezetvédelem kialakítása nagyban függ az államigazgatási rendszeren kívüli (civil, NGO, eurorégió stb.), határon átnyúló struktúrák tevékenységeitől. Mindez a „bottom-up” megközelítésű területfejlesztéssel, határmenti együttműködésekkel, az önkormányzatok, civilek, vállalkozók összefogásával válhat valóra.
kutatási eredmények (angolul)
The environment policy and institutions of the Carpathian Basin are heterogenic. The environmental policy of the states strategically and according to the law suit well to the EU directives, they were made in the European law theme. The political intentions aiming at similar objectives helping the distinct improvement for a maintainable environmental state. The separative arrangements between the tasks of nation authorities and management have been started. Meanwhile the laws and the strategies in institutional contexts shows more diverse picture about the region. The environmental protection structures of the administration system concerning the “basin-countries” are different. The establishments of the environmental protection are devided by the EU NUTS standard, while the water management and controlling inspectorates are following the system of the river basin. The biggest differences among the examined countries are the institutional system of the nature conservation policy. Notwithstanding the uniformisation of the EU’s nature conservation policy the ecological homogeneous Carpathian Basin has no homogen institutional system. Our opinion to perform the “basin-centric” environmental protection is highly depends on the activities of the cross border structures (NGOs, Euroregions etc.). All of that could manage by the “bottom-up” approach in the spatial development and the cross border cooperation.
a zárójelentés teljes szövege https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=49067
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Nagy Imre: Horvátország környezetvédelmi intézményyrendszere, pp: 325-330 in A fenntartható fejlődés és a megújuló természeti erőforrások környezetvédelmi összefüggései a Kárpát-medencében, MTA RKK, Pécs, 2008
Mezei István: A környezetvédelem intézményrendszere Szlovákiában, pp: 331-338 in A fenntartható fejlődés és a megújuló természeti erőforrások környezetvédelmi összefüggései a Kárpát-medencében, MTA RKK, Pécs, 2008
Duray Balázs: Románia környezetpolitikája, pp. 339-348 in A fenntartható fejlődés és a megújuló természeti erőforrások környezetvédelmi összefüggései a Kárpát-medencében, MTA RKK, Pécs, 2008
Panovic Attila: A környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi intézményrendszer egységesítése – Fejlődéstörténeti áttekintés, Jogtudományi Közlöny LXII. évf. 5: 205-215, 2007
Mezei István: A környezetvédelem intézményrendszere Szlovákiában, Tér és Társadalom 3: 197-215, 2007
Nagy Imre; Duray Balázs: A Kárpát-medence környezetpolitikája és környezetvédelmi intézményrendszere, pp. 315–324 in Évkönyv 2004–2005. IV. kötet. Környezetvédelem, regionális versenyképesség, fenntartható fejlıdés konferencia Pécsi TE Közgazdaság-tudományi Kar, Pécs, 2005
Nagy Imre; Belanka Csaba: A környezetvédelmi együttműködés Magyarország határrégióiban, különös tekintettel az Interreg IIIA Szomszédsági Program eredményeire, pp: 21–26 in Európai kihívások. IV. Nemzetközi Tudományos Konferencia, SZTE Mérnöki Kar, Szeged, 2007
vissza »