Molecular identification of Phytophthora species pathogenic on forest trees  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
49077
Type K
Principal investigator Szabó, Ilona
Title in Hungarian Erdei fákon kórokozó Phytophthora fajok molekuláris azonosítása
Title in English Molecular identification of Phytophthora species pathogenic on forest trees
Panel Complex agricultural sciences
Department or equivalent Institute of Silviculture and Forest Protection (University of Sopron)
Participants Lakatos, Ferenc
Starting date 2005-01-01
Closing date 2007-12-31
Funding (in million HUF) 3.190
FTE (full time equivalent) 0.51
state closed project

 

Final report

 
Results in Hungarian
Előző kutatásaink során beteg és pusztuló erdei fákról több mint 300 Phytophthora izolátumot tartalmazó törzsgyűjteményt hoztunk létre. Az izolátumok morfológiai azonosítása nem minden esetben vezetett eredményre. A molekuláris azonosítást a riboszomális RNS-t kódoló gén (rDNS) ITS1 és ITS2 szakaszainak nukleotid sorrendje alapján végeztük el a következők szerint: DNS kivonása a micéliumból, PCR amplifikáció specifikus indítószekvenciák alkalmazásával, a PCR termék szekvenálása, összehaonlítása a GenBank adatbázisban levő ismert szekvenciákkal, statisztikai elemzés. Hat Phytophthora fajt határoztunk meg, továbbá öt olyan haplotípust különítettünk el, amelyek még le nem írt taxonokat képviselnek. A meghatározott fajok és gazdanövényeik a következők: Phytophthora alni: Alnus glutinosa Phytophthora cactorum: Juglans nigra Phytophthora citricola: Alnus glutinosa, Juglans nigra, Quercus cerris, Quercus petraea Phytophthora gonapodyides: Alnus glutinosa, Quercus petraea Phytophthora inundata: Alnus glutinosa Phytophthora megasperma: Alnus glutinosa Eredményeink e Phytophthora fajok izolálásának és azonosításának első magyarországi adatai. A megvizsgált hazai izolátumok az ITS szekvenciákra épült filogenetikai törzsfa négy fő ágához tartoznak. A P. citricola és a P. gonapodyides esetében nagy fajon belüli változékonyságot mutattunk ki.
Results in English
A collection of more than 300 isolates of Phytophthora spp. was established previously from symptomatic forest trees in several locations of Hungary. The identification of the isolates presented difficulties because of the insufficiency of adequate morphological characters. Molecular identification was performed by sequencing the ITS1 and ITS2 regions of the ribosomal DNA and comparing with the known Phytophthora sequences accessible in GenBank. Six Phytophthora species have been determined and further five haplotypes delimited representing undescribed, potentially new taxa. The list of the identified species and their hosts: Phytophthora alni - Alnus glutinosa Phytophthora cactorum - Juglans nigra Phytophthora citricola - Alnus glutinosa, Juglans nigra, Quercus cerris, Q. petraea Phytophthora gonapodyides -Alnus glutinosa, Quercus petraea Phytophthora inundata - Alnus glutinosa Phytophthora megasperma - Alnus glutinosa These are the first data of isolation and determination of Phytophthora species in forest trees in Hungary. The statistical processing showed that the investigated Hungarian isolates belong to four major clada of the phylogenetic tree built on the ITS sequences. Large intraspecific variability was found in P. citricola and P. gonapodyides.
Full text http://real.mtak.hu/1912/
Decision
Yes

 

List of publications

 
Szabó Ilona, Lakatos Ferenc: Research on the pathogenic microorganism community of forest trees., Community structures and dynamics, European Network of Excellence, EVOLTREE symposium, Marburg 12-13 October 2006. p. 4, 2006
Szabó Ilona: Phytophthora fajok jelentősége az erdei fák pusztulásában, NYME Erdő- és Faanyagvédelmi Intézet rendezvénye, Sopon, 2006. okt. 18., 2006
Szabó Ilona: Role of Phytophthora spp. in decline of alder and black walnut stands, The Int. Forestry Review 7 (5): 393-393., 2005
Szabó Ilona, Lakatos Ferenc: Phytophthora fajok jelentősége hazai erdőállományok pusztulásában., 52. Növényvédelmi Tud. Napok, Budapest 2006. febr. 23-24, p. 50., 2006
Szabó Ilona: Erdei fák gyökérzónájából izolált Phytophthora fajok molekuláris azonosításának első eredményei, 53. Növényvédelmi Tudományos Napok, Budapest 2007. febr. 20-21., 82-82., 2007
Szabó Ilona, Lakatos Ferenc: Occurrence and impact of Phytophthora species in forest trees in Hungary, Proc. IUFRO WP 7.02.09 meeting, Montery, California, USA, 26-31 Aug. 2007., 2007
Lakatos Ferenc, Szabó Ilona: Phytophthora species in forest trees in Hungary - a genetic approach, Proc. IUFRO WP. 7.02.09 meeting, Montery California, USA, 26-31 Aug. 2007, 2007
Szabó Ilona, Lakatos Ferenc: Phytophthora species community in the rhizosphere of forest trees in Hungary, Proc. XV. Congress of European Mycologists, Saint Petersburg, Russia, 16-21 Sept. 2007, 266-267., 2007
Szabó Ilona, Lakatos Ferenc: Phytophthora species in forest stands in Hungary, Acta Silvatica et Lignaria Hungarica Spec. Volume 2007, Proc. IUFRO WP 7.02.02. conference, Sopron, 19-26 May 2007, 2008
Szabó Ilona, Lakatos Ferenc: Phytophthora species in forest stands in Hungary, Proc. 9th International Congress of Plant Pathology, 24-29 Aug. 2008, Torino, Italy, 2008
Back »