Régi magyar búzafajták kalászfuzárium ellenállóságának és minőségének vizsgálata  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
49080
típus K
Vezető kutató Szunics László
magyar cím Régi magyar búzafajták kalászfuzárium ellenállóságának és minőségének vizsgálata
Angol cím Studying of Fusarium blight resistance and quality of the old Hungarian wheat varieties
zsűri Növénytermesztés, állattenyésztés
Kutatóhely Molekuláris Nemesítési Osztály (Agrártudományi Kutatóközpont)
résztvevők Komáromi Judit
Puskás Katalin
Varga-László Emese
Veisz Ottó Bálint
Vida Gyula
projekt kezdete 2005-01-01
projekt vége 2009-11-30
aktuális összeg (MFt) 11.700
FTE (kutatóév egyenérték) 4.34
állapot lezárult projekt

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
Magyarországon a kalászfuzárium (KF) egészen az 1970-es évek elejéig mindössze sporadikusan fordult elő. Észszerűnek tűnt megvizsgálni, hogy az 1920-1950 között nemesített búzafajták genetikailag determinált FHB rezisztenciája hozzájárult-e a gazdasági károk elkerüléséhez. Korábbi megfigyeléseink szerint a Bánkúti 1201 fajta kimagaslóan ellenállónak bizonyult a fuzáriummal mesterségesen fertőzött kísérletekben. Kísérleteinkben 1960 előtt nemesített magyar fajták KF rezisztenciáját teszteltük mesterségesen fertőzve. Ötéves adataink alapján a fajták és az e fajtákból származó törzsek átlagos KF fertőzöttsége 9,2-51,0% között alakult, 30 törzs kalászfertőzöttsége 20% alatt volt. A BKT9086-95/Mv Magvas keresztezésből származó 250 egymag-utód (SSD) módszerrel létrehozott törzs KF rezisztenciáját teszteltük kalászka fertőzéssel, üvegházban és szántóföldön. Az eredmények alapján 15 rezisztens és 15 fogékony genotípust választottunk ki bulk szegregáns analízishez. Az egyesített és a szülőkből származó DNS mintákat 81 primer kombinációval teszteltük (AFLP) és reakciónként átlagosan 5,02 polimorfizmust figyeltünk meg a szülők között. A rezisztens szülőéhez hasonló mintázat 16 törzsben volt jelen. A technológia minőség és a KF rezisztencia között laza volt, vagy hiányzott az összefüggés. A régi magyar búzafajták értékes források lehetnek a KF rezisztencianemesítésben.
kutatási eredmények (angolul)
In Hungary Fusarium head blight (FHB) occurred only sporadically until the early 1970s. It thus seemed worthwhile investigating whether the wheat varieties bred from the 1920s to the 50s carried genetically determined FHB resistance that contributed to the lack of economic loss. Earlier observations indicated that the variety Bánkúti 1201 had outstanding resistance to FHB in experiments artificially inoculated with Fusarium species. In our experiments inoculation tests were made on the FHB resistance of Hungarian wheat varieties bred prior to 1960. Averaged over five years, the field scab infection of these wheat varieties and of lines derived from them ranged from 9.2 to 51.0%, with infection rates below 20% for 30 lines. A total of 250 lines of single seed descent (SSD) from the cross BKT9086-95/Mv Magvas were tested for FHB resistance by means of single floret inoculation in greenhouse and field experiments. Based on the results, 15 resistant and 15 susceptible genotypes were selected for the purpose of bulk segregation analysis. DNA of the two bulk samples and the parents were tested with a total of 81 primer combinations (AFLP), and an average of 5.02 polymorphisms per reaction was found between the parents. Patterns similar to that of the resistant parent were found in 16 cases. The correlation between the technological quality data and the FHB resistance was very weak or absent. The old Hungarian wheat varieties might be valuable sources in FHB resistance breeding.
a zárójelentés teljes szövege https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=49080
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
László E; Puskás K; Vida Gy; Bedő Z; Veisz O.: Study of fusarium head blight resistance in old hungarian wheat culrivars, Cereal Research Communications 35(2): 717-720, 2007
Vida Gy; László E; Puskás K; Szunics L; Bedő Z; Veisz, O: Fusarium head blight resistance of old Hungarian wheat varieties, Cereal Research Communications 36/B: 183-184., 2008
László E; Karsai I; Vida Gy; Bedő Z; Veisz O.: Analysis of Fusarium head blight resistance in a Bánkúti 1201/Mv Magvas population using molecular tools, Cereal Research Communications 36/B: 289-290, 2008
László E; Puskás K; Uhrin A: Molecular characterisation of Fusarium head blight resistance in the BKT9086-95/MvMagvas wheat population, Cereal Research Communications 37: 333-336, 2009
László E; Puskás K; Szunics L; Veisz O; Bedő Z; Vida Gy: Régi magyar búzafajták, mint lehetséges kalászfuzárium rezisztenciaforrások, Hagyomány és haladás a növénynemesítésben. 292-296, 2009
László E; Puskás K; Vida Gy; Bedő Z; Veisz O.: A Fusarium kalászon belüli terjedésével szembeni ellenállóság fenotípusos vizsgálata Bánkúti 1201 × Mv Magvas búzatörzsekben, XIII. Növénynemesítési Tudományos Napok, Összefoglalók, 2007. március 12. MTA, Budapest, 92., 2007
László E; Vida Gy; Szunics L; Bedő Z; Veisz O.: Régi magyar búzafajták fuzáriumos kalászfertőzöttsége, 53. Növényvédelmi Tudományos Napok, Összefoglalók, 2007. február 20-21. MTA, Budapest, 73., 2007
Vida Gy; László E; Puskás K; Veisz O.: Fusarium head blight resistance of old Hungarian wheat genotypes, COST SUSVAR Fusarium subgroup meeting: Fusarium diseases in cereals – potential impects from sustainable cropping systems, Abstracts, June 01-02, 2007, Velence, Hungary,, 2007
Vida Gy; László E; Puskás K: Régi-új rezisztenciaforrások? A régi magyar fajták kalászfuzárium rezisztenciájának tanulmányozása, Martonvásár, Az MTA Mezőgazdsági Kutatóintézetének közleményei, 19(2): 8-10., 2007
László E; Vida Gy; Karsai I; Bedő Z; Veisz O.: Bulked segregant analysis of resistance to Fusarium head blight in an old Hungarian wheat population, Molecular mapping and marker assisted selection in plants, International conference, 3-6 February 2008, Vienna, Austria. 80., 2008
László E; Puskás K; Szunics L; Bedő Z; Veisz O; Vida Gy.: Régi magyar búzafajták kalászfuzárium ellenállóságának vizsgálata, XIX. Keszthelyi Növényvédelmi Fórum, 2009. kiadványa, 107-110, 2009

 

Projekt eseményei

 
2009-03-30 12:29:17
Résztvevők változása
vissza »