Inter- és intracelluláris jelátviteli mechanizmusok tér- és időbeli szerveződése gerinctelenek idegrendszerében  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
49090
típus K
Vezető kutató Elekes Károly
magyar cím Inter- és intracelluláris jelátviteli mechanizmusok tér- és időbeli szerveződése gerinctelenek idegrendszerében
Angol cím Spatial and temporal organization of inter- and intracellular signaling pathways in the nervous system of invertebrates
zsűri Idegtudományok
Kutatóhely Balatoni Limnológiai Intézet (Ökológiai Kutatóközpont)
résztvevők Filla Adrienn
Hiripi László
Kiss Tibor
Pirger Zsolt
Serfőző Zoltán
Vehovszky Ágnes
projekt kezdete 2005-01-01
projekt vége 2008-12-31
aktuális összeg (MFt) 15.600
FTE (kutatóév egyenérték) 9.81
állapot lezárult projekt

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
Inter- és intracelluláris hírvivő rendszerek szerveződésének kémiai-neuroanatómiai, hisztokémiai, neurokémiai és funkcionális jellemzőit vizsgáltuk az összehasonlító neurobiológia két gastropoda modellállatában (Lymnaea stagnalis, Helix pomatia). i) Azonosítottuk a vesztibuláris érzékszervben, a statocystában (Lymnaea) a szenzoros sejtek projekciós rendszerét, térbeli elrendeződésükett, kémiai hírvivőiket és szinaptikus bemeneteiket. ii) Azonosítottuk a glutamáterg rendszer központi és perifériás elemeit a felnőtt és fejlődő Lymnaea idegrendszerében, valamint a glutamát transzporterek (VGluT, EAAT) funkcionális jellemzőit, molekuláris szerkezetét és mRNS transzkripcióját. iii) Igazoltuk aminerg (szerotonin, dopamin) rendszerek meghatározó szerepét a Lymnaea egyedfejlődésének menetében és felnőttkori magatartásformáinak érésében. iv) Kimutattuk a pofaizomzatban a szerotonerg innerváció és az izomrendszer párhuzamos érését, továbbá azonosítottuk a periféria (pofa- és talpizomzat) szerotonerg szabályozásának cAMPhez kapcsolt 5HT6-receptorát, illetve az embrionális forgómozgás 5-HT1A receptorát. v) Azonosítottuk és molekuláris szinten differenciáltuk a felnőtt és fejlődő központi idegrendszer szerveződésében meghatározó szerepet játszó extracelluláris matrix komponenseket. Eredményeink hozzájárulnak a neuronális szignalizációt, illetve magatartásformákat meghatározó celluláris folyamatok, továbbá az idegi szabályozás kémiai és molekuláris eseményeinek pontosabb megismeréséhez.
kutatási eredmények (angolul)
Chemical-neuroanatomical, histochemical, neurochemical and functional organization of inter- and intracellular signaling systems were investigated in two model gastropod species of comparative neurobiology (Lymnaea stagnalis, Helix pomatia). i) Projection pattern, chemical heterogeneity and spatial distribution of the sensory hair cells of the vestibular organ (statocyst) of Lymnaea were identified. ii) Distribution and organization of the central and peripheral elements of the glutamatergic system in the adult and developing Lymanea were described, and the transporters (VGluT, EAAT) were cloned, in situ hybridized and functionally characterized. iii). The pivotal role of aminergic (serotonin, dopamine) systems in the embryogenesis and maturation of adult-like behaviors of Lymnaea was proven. iv) Timing and spatial organization of serotonergic innervation and buccal muscle development during Lymanea ontogenesis, as well as the serotonergic receptor cascade involved in feeding and locomotion (5-HT6-cAMP), and intracapsular rotation (5-HT1A-cAMP) was revealed. v). Extracellular matrix components playing a determining role in CNS organization and plastic events were identified and differentiated according to their molecular composition in adult and developing gastropods. The results contribute to a better understanding of neuronal signaling and regulatory processes underlying different behaviors, and to further analyze the chemical and molecular events of neuronal regulations.
a zárójelentés teljes szövege http://real.mtak.hu/1915/
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Serfőző Z., Szentmiklósi J., Elekes K.: Characterization of nitrergic neurons in the alimentary tract in the snail, Helix pomatia L. An immunocytochemical and physiological study., J. Comp. Neurol. 506:801-821, 2008
Koza A., Wilhelm M., Hiripi L., Elekes K., Csoknya M.: Embryogenesis of the serotonergic system in the earthworm Eisenia fetida (Oligochaeta, Annelida). Immunohystochemical and biochemical studies., J. Comp. Neurol. 497:451-467., 2006
Serfőző Z., Elekes K.: Localization and indentification of lectin-binding glycoproteins in the developing and adult snail CNS., Matrix Biology (közlésre benyújtva), 2009
Filla A., Hiripi L., Elekes K.: Role of aminergic systems in the regulation of feeding activity and heartbeat in embryos of Lymnaea stagnalis, ISN.ESN 20th Biennial Meeting, Innsbruck. J.Neurochem . 94, 172., 2005
Pirger Zs., Elekes K., Kiss T.: Electrical properties and voltage-gated ion-channels of the snail, Helix pomatia, salivary gland., Comp. Biochem. Physiol. A 145:7-19., 2006
Elekes K., Kononenko N. L., Kiss T.: Neuroanatomical, neurochemical and ultrastructural characterization of the gravireceptive hair cells in the snail, Lymnaea., 5th Forum of European Neuroscience Societies (FENS), Vienna. FENS Abstr., vol.3, A039.3, 2006., 2006
Kononenko N. L., Kiss T., Elekes K.: Tract-tracing, immunocytochemical and ultrastructural characterization of the gravireceptive sensory cells in snails (Lymnaea)., 4th International IBRO Workshop, Budapest. Ideggyógyászati Szemle/Clinical Neuroscience 59, Suppl. 1., p. 35., 2006
Elekes K.: Aspects of functional and chemical neuroanatomical basis of behavior in pulmonate gastropods: from sensory input to efferent response., 2nd International Workshop by Research Group of Invertebrate Nervous System in Japan. Shodoshima Island, Japán, augusztus 29-31., 2006
Mita, K., Hatakeyama, D., Elekes K., Ito, E.: Expression of the glutamate transporters in the pond snail, Lymnaea stagnalis., 2nd International Workshop by Research Group of Invertebrate Nervous System in Japan. Shodoshima Island, Japán, augusztus 29-31., 2006
Elekes K.: Neurotransmitters in gastropods: functional neuroanatomical organization of signaling pathways underlying behavior., Annual Meeting of Kinki-branch of Comparative Physiology and Biochemistry, Osaka, szeptember 12., 2006
Hatakeyama D., Aonuma H., ito E., Elekes K.: Localization of glutamate-like immunoreactive neurons in the central and peripheral nervous system of the adult and developing pond snail, Lymnaea stagnalis., Biol. Bull 213:172_186., 2007
Balog G., Elekes K.: Chemical-neuroanatomy of the 5-HTergic system in the buccal complex of the snail (Helix, and Lymnaea), MITT 11, Konferencia, Szeged, 2007, Clinical Neuroscience/Ideggyógyászati Szemle, 60, 1. Sppl., pp. 8-9, 2007
Filla A., Hiripi L., Elekes K.: Role of aminergic systems in the embryonic development of the pond snail, Lymnaea stagnalis., MITT 11. Konferencia, Szeged, 2007. Ideggyógyászati Szemle/Clinical Neuroscience, 60, 1. Suppl., pp. 19-20., 2007
Serfőző Z., Elekes K.: Histochemical demonstration of extracellular matrix components in the adult and developing centrl nervous system of snails (Lymnaea stagnalis, Helix pomatia), MITT 11. Konferencia, Szeged, 2007. Ideggyógyászati Szemle/Clinical Neuroscience, 60, 1. Suppl., p. 57., 2007
Elekes K., Kononenko N. L., Kiss T.: Neurochemical and ultrastructural organization of the statocyst hair cells of Lymnaea., 8th Cong. Int. Soc. Neuroethology, Vancouver, Canada, 2007, Abstract No. PO387, 2007
Elekes K., Kononenko N. L., Balog T., Kiss T.: Ultrastructural organization of the statocyst hair cells of Lymnaea., 11th ISIN Symp.. Invert. Neurobiology, Tihany, 2007, Abstract p. 28. http://www.blki.hu/ISIN/TIHANY_2007/ISIN_2007_Program.pdf, 2007
Filla A., Hiripi L., Elekes K.: Monoamines regulating the mebryonic development of the pond snail Lymnaea stagnalis., 11th ISIN Symp. Invert. Neurobiology, Tihany, 2007, Abstract p. 29. http://www.blki.hu/ISIN/TIHANY_2007/ISIN_2007_Program.pdf, 2007
Balog G, Elekes K.: Functional neuroanatomy of the 5-HTergic system in the developing and adult buccal complex of Gastropods (Helix and Lymnaea), 11th ISIN Symp. Invert. Neurobiology, Tihany, 2007, Abstract p. 16. http://www.blki.hu/ISIN/TIHANY_2007/ISIN_2007_Program.pdf, 2007
Hiripi L., Pirger Zs., Kiss T., Elekes K.: Protein phosphorylation in the heart and foot of Helix pomatia during active state., 11th ISIN Symp. Invert. Neurobiology, Tihany, 2007, Abstract p. 35. http://www.blki.hu/ISIN/TIHANY_2007/ISIN_2007_Program.pdf, 2007
Serfőző Z., Elekes K.: Histochemical demonstration of extracellular matrix components in the snail central nervous system., 11th ISIN Symp. Invert. Neurobiology, Tihamy, 2007, Abstract p. 69. http://www.blki.hu/ISIN/TIHANY_2007/ISIN_2007_Program.pdf, 2007
Balog G., Elekes K.: Functional neuroanatomy of the 5-HTergic system in the buccal complex of the adult and developing pond snail, Lymnaea stagnalis., Acta Biol. Hung. 59, Supplementum, 55-59, 2008
Balog G., Elekes K.: Organization of the serotonergic system in the buccal region of pulmonate gastropods, Lymnaea and Helix., 7th Göttingen Meeting of the German Neuroscience Society; 31st Göttingen Neurobiology Conference, Göttingen, 2007, Abstract No. T8-3C, 2007
Pirger Z., Elekes K., Kiss T., Hiripi L.: Activity state of Helix pomatia is regulated by a serotonin-receptor coupled to adenyl-cyclase., 37th Annual Meeting of SfN, Washington. Abstract: No. H140.7, 2007, Abstract Viewer/Itinerary Planner. San Diego: Society for Neuroscience, 2007, 2007
Serfőző Z., Elekes K.: Fluorescence of classical microscopic dyes in neural tissue of snails., Mollusca), Annual Conference of the Hungarian Microscopic Society, Balatonalmádi. Abstract: http://picasso.elte.hu/microscopy/program2007.html, 2007
Filla A., Hiripi L., Elekes K.: Role of aminergic (serotonin and dopamine) systems in the embryogenesis and different embryonic behaviors of the pond snail, Lymnaea stagnalis., Comp. Biochem. Physiol. Part C, , 149:73-82, 2009
Kiss T., László Z., N. Fekete Zs., Elekes K.: Peptidergic modulation of serotonin evoked responses of the salivary duct musculature in the snail, Helix pomatia., (kézirat közlésre előkészítve), 2009
Hiripi L., Elekes K.: Characterization of transmitter receptors in Lymnaea CNS by ligand binding and cyclic AMP assays., (kézirat közlésre előkészítve), 2009
Hiripi L., Elekes K.: Identification of 5-HT1A receptor in Lymnaea embryos., (kézirat közlésre előkészítve), 2009
Hatakeyama D., Mita K., Hiripi L., Elekes K., Ito E.: Identification of LymEAAT and LymVGluT in the Lymnaea CNS., (kézirat előkészületben), 2009
Kononeko N. L., Kiss T., Elekes K.: Cellular organization of the gravireceptive organ (statocyst) of the snail Lymnaea stagnalis: intracellular tracing, immunocytochemical and correlative-light- and electron microscopic studies., MITT 10. Konferencia, Pécs. Ideggyógyászati Szemle/Clinical Neuroscience, 58, 1. Suppl., p. 24., 2005
Kononeko N. L., Kiss T., Elekes K.: Cellular organization of the gravireceptive organ (statocyst) of the snail Lymnaea stagnalis: intracellular tracing, immunocytochemical and correlative-light- and electron microscopic studies., (kézirat előkészületben), 2009
Hiripi L., Pirger Zs., Kiss T., Elekes K.: Role of the aminergic and second messenger systems in the regulation of the activity of Helix pomatia., (kézirat előkészületben), 2009
Serfőző Z., Elekes K.: Histochemical characterization of the extracellular matrix in the central nervous system of an aquatic (Lymnaea stagnalis), and a terrestrial (Helix pomatia) snail., Tissue Cell, 2009
Serfőző Z., Elekes K.: Glycoproteins in the developing adult snail CNS; a lectin-binding study., 6th FENS Forum. Július 12-16, Genf, Svájc. CD, Vol. 4, 175.8, 2008
Serfőző Z., N. Fekete, Z., Kőszegi, Z., Elekes K.: Extracellular matrix components demonstrated by peanut lectin labeling and immunohistochemistry in the adult and developing Lymnaea nervous system., IBRO International Workshop. Debrecen. Idegtudományi Szemle/Clinical Neuroscience 61, Suppl. 1, p. 48., 2008
Balog, G., Filla, A., Hiripi, L., Elekes K.: 5-HT is a transmitter candidate in the peripheral feeding system of an invertebrate, Lymnaea. Chemical-neuroanatomical and biochemical evidences., 6th FENS Forum. Genf, Svájc. CD, vol.4, 180.3, 2008
Filla A., Balog G., Hiripi L., Elekes K.: Biochemical and immunhistochemical characterization of the 5-HTergic system in the buccal mass of the, IBRO International Workshop 2008, Debrecen, Clinical Neuroscience/Ideggyógyászati Szemle ,61 Suppl. p 27., 2008
vissza »