Sekély vízterek mikroszkópikus rákközösségeinek vizsgálata és paleoökológiai rekonstrukciója  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
49098
típus K
Vezető kutató Korponai János
magyar cím Sekély vízterek mikroszkópikus rákközösségeinek vizsgálata és paleoökológiai rekonstrukciója
Angol cím Microcrustacean community structure and its palaeoecological reconstruction in shallow waters
zsűri Ökológia és evolúció
Kutatóhely Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság
résztvevők Braun Mihály
Forró László
projekt kezdete 2005-01-01
projekt vége 2009-12-31
aktuális összeg (MFt) 8.540
FTE (kutatóév egyenérték) 2.00
állapot lezárult projekt

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
2004 és 2009 között a kis-balatoni Zalavári-víz, a Balaton (Siófoki és Keszthelyi medencék) és két tiszai holtág (timári Morotva-tó és a Marótzugi Holt-Tisza) üledékének paleolimnológiai vizsgálatát végeztük el. (1) Megállapítottuk, hogy a kladocerák reprezentáltsága az üledékben és a vízben nagyon hasonló. Az erősebben kitinizált (Chydoridae) fajok reprezentáltsága nagyobb az üledékben, mint a víztestben. Az intenzív gyűjtési program ellenére a recens mintából bizonyos fajok hiányozhatnak, de az üledékből is hiányoznak a gyengébben kitinizát fajok maradványai. A recens állomány fajokban gazdagabb, de az üledék diverzitása magasabb. A megfelelő faunisztikai felméréshez mindenképpen szükséges az üledék vizsgálata. (2) A holtágak fúrásanyagában az áradások nyomai jól felismerhetőek. A vízállás alapján megállapított korok jó egyezést mutattak a radiometrikus módszerrel kapott adatokkal. A Tisza mai medrének kialakulását közvetlenül megelőző időszakban (1876-1919) az üledékképződés sebessége igen gyors volt (5,68 cm/év), később üledékképződés lassult (1,44 cm/év). (3) A kis-balatoni Zalavári-víz üledékéből megállapítottuk, hogy a Balaton vízszintje a jelenkortól számítva 8600 kal. BP és 5000 kal. BP között volt a legmagasabb, az ezt megelőző és követő időszakokban a vízszint jóval alacsonyabb volt. Balaton esetében sem a Keszthelyi medencében sem a Siófoki medencében megőrződött a kladocera maradványok nem alkalmasak a vízszint változások detektálására.
kutatási eredmények (angolul)
Between 2004 and 2009 a paleolimnological research of the sediment in the Zalavári Pond in Kis-Balaton wetland, in Lake Balaton (Siófok and Keszthely basin) and in two oxbow lakes of the Tisza river took place. We concluded that the persence of cladoceran is very similar in the sediment and water body. In fact, the presents of well chitinised species in sediment tend to be notable than in the water body. The remains of weakly chitinised species were not found. On one hand the recent fauna is richer in terms of overall quantity of species, on the other hand the species diversity is more significant in the sediment. Beside intensive sampling protocol we must analyse the sediment to find correct faunistical record. The signs of flood events can be well determined in the cores from the oxbow lakes. Ages determined by records of heavy floods show significant similarity with the radiometric data. The sedimentation in oxbow lakes of the Tisza river was much faster (5.68 cm/year) prior to the flood defence contructions (1876-1919) than after (1.44 cm/year). Analysis of the sediment profile from Zalavári Pond in Kis-Balaton wetland, we concluded that the highest water level in Lake Balaton was between 8600 cal. BP and 5000 cal. BP but much lower water level reconstructed before 8600 cal. BP and after 5000 cal. BP. We also found, the remains of cladoceran from Keszthely and Siofok basin were not adequate for reconstructing water level changes.
a zárójelentés teljes szövege https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=49098
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Gyulai, I., D. Gór, É. Varga, J. Korponai and Gy. Lakatos: Cladocera maradványok a Keszthelyi-öböl üledékében, III. Magyar Természetvédelmi Biológiai Program és Absztrakt kötete, 2005. november 3-6, Eger, 114. o., 2005
Gyulai, I., M. Braun, L. Forró and J. Korponai: Pilot study on cladocera remains in Keszthely bay (Lake Balaton, Hungary), Abstracts Book of 7th International Symposium on Cladocerans, September 3-9, 2005, Herzberg, Svájc, p. 16., 2005
Gyulai, I., D. Gór, É. Varga, J. Korponai and Gy. Lakatos: Pilot study on cladocera remains in Keszthely bay (Lake Balaton, Hungary), Abstract of 4th Symposium for European Freshwater Sciences (SEFS4), 2005. augusztus 21-26, Krakkó, Lengyelország, p. 77, 2005
Nédli, J, L. Forró, J. Korponai: Daphnia species and the genetic diversity of their populations in Lake Balaton, Hungary, Programme and Abstract, SEFS-5 Symposium for European Freshwater Sciences, Palermo, Italy, July 8-13, 2007, 2007, 2007
Nédli, J, L. Forró, J. Korponai & L. G-Tóth: Daphnia species (Crustacea, Cladocera) and the genetic characteristics of their populations based on allozyme studies in Lake Balaton, Hungary, Opuscula Zoologica Budapest, 2005(2007), 36: 79-84, 2007
Korponai, J., I. Gyulai, M. Braun, L. Forró, J. Nedli, I. Papp, Gy. Lakatos: Cladocera remains in sediment of Zalavari Pond and Keszthely bay of the Lake Balaton, Programme and Abstract, SEFS-5 Symposium for European Freshwater Sciences, Palermo, Italy, July 8-13, 2007, 2007
Gyulai, I., M. Braun, D. Gór, Gy. Lakatos, J. Korponai: Comparative examination of Cladocera remains, which were found in the sediment of Keszthely- and Siófok bay (Lake Balaton, Hungary), Programme and Abstract, SEFS-5 Symposium for European Freshwater Sciences, Palermo, Italy, July 8-13, 2007, 2007
Braun, M., I. Papp, I. Szalóki, M. Leermakers, J. Korponai: Century scale pollution history of River Tisza (Hungary) reconstructed by sediment chemistry of oxbow lakes, Programme and Abstract, SEFS-5 Symposium for European Freshwater Sciences, Palermo, Italy, July 8-13, 2007, 2007
Korponai, J., Gyulai I., Braun M., Forró L., Nedli J., Papp I.: Cladocera maradványok a Balaton és a Zalavári víz üledékében, Hidrologiai Közlöny, 88: 98-101, 2007
Buczkó, K., Magyari, E. Stenger-Kovács C, & Korponai, J: The Holocene diatom flora of Zalavári pond (Lake Balaton system, Hungary), Algological Studies, 132: 35-73, 2009
Korponai J., Braun M., Gyulai I., Forró L., Nédli J. és Papp I.: Természetes úton lefűződött holtág (timári Morotva-tó) paleolimnológiája üledékkémiai és Cladocera maradványok alapján, Hidrologiai Közlöny - submitted, 2009
Korponai J., Braun M., Gyulai I., Forró L., Nédli J. és Papp I.: Az üledékben lévő Cladocera maradványok alkalmasak-e a víztér Cladocera közösség diverzitás viszonyainak jellemzésére?, Hidrologiai Közlöny - submitted, 2009
Braun M., Papp I., Korponai J., Lukács V., Gyulai I., Forró L., Hubay K. és Szalóki I.: A Tisza vízjárásának nyomai a Marótzugi-Holt-Tisza üledékében, Hidrologiai Közlöny - submitted, 2009
Gyulai, I., M. Braun, V. Lukács, L. Forró and J. Korponai: Cost and benefit of multi-proxy analysis for water level reconstruction in a shallow lake, Studia Quaternaria - accepted, 2009
Buczkó, K., J. Korponai, J. Padisák and S. W. Starratt: Foreword: A virtual congress on palaeolimnology—palaeolimnological proxies as tools for environmental reconstruction in fresh water, Hydrobiologia, 631:1-2, 2009
Korponai, J., M. Braun, K. Buczkó, I. Gyulai, L. Forró, J. Nédli and I. Papp: Transition from shallow lake to a wetland: a multi-proxy case study in Zalavári Pond, Lake Balaton, Hungary, Hydrobiologia - online first, 2010
Braun, M., I. Papp, I. Szalóki, K. Hubay and J. Korponai: Floods recorded by oxbow lake sediments at River Tisza, Hungary, Paleolimnology - in prep, 2010
Kovács, J.,, I. G. Hatvani, J. Korponai and I. Székely Kovács: Morlet wavelet and autocorrelation analysis of long term data series of the Kis-Balaton Water Protection System (KBWPS), Ecological Enginering - accepted, 2010
Korponai, J., M. Braun, K. Buczkó, I. Gyulai, L. Forró, J. Nédli, V. Lukács and I. Papp: Flood events reconstruction in the sediment of two oxbow lakes at River Tisza, Paleolimnology - in prep, 2010
vissza »