A Teremtés könyve kompozíció-, szerkesztés- és hagyománytörténeti elemzése  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
49108
típus K
Vezető kutató Rózsa Huba
magyar cím A Teremtés könyve kompozíció-, szerkesztés- és hagyománytörténeti elemzése
Angol cím Analysis of the Book of Genesis from the point of view of History of Composition, Construction and Tradition
zsűri Kultúra
Kutatóhely Hittudományi Kar (Pázmány Péter Katolikus Egyetem)
résztvevők Fodor György
projekt kezdete 2005-01-01
projekt vége 2008-12-31
aktuális összeg (MFt) 4.875
FTE (kutatóév egyenérték) 2.00
állapot lezárult projekt

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
1. A Teremtés könyve a Pentateuchus-hagyomány része, összefügg vele a könyv keletkezés-története, szerkezeti és teológiai sajátossága. A Teremtés (Genesis) könyvének magyarázatánál a pátriárkák történetének kifejtése a szöveg kánoni formája, szerkezete és sajátosságai alapján történt. Cél volt a végső forma bemutatása, mert ebben szólal meg mindaz, amit Izrael a pátriárkákról a Pentateuchus egészébe helyezve közölni akar, figyelembe véve a diakronikus dimenzióit is. A Pentateuchus kánoni formája a nem-papi szövegek (Jahvista), és a papi szövegek (Papi írás) összedolgozásaként jött létre, az ún. nagyredakció révén, ami új jelentést és új irodalmi egységet eredményezett. 2. A Ter 1-11-ben a J és a P egymás mellé helyezése új egyensúlyt teremtett: a két forrás megőrizte karakterét és üzenetét, de önálló jelentéstartalommal. Ezért beszélhetünk az őstörténet egészének teológiai jelentéséről. A kánoni forma átlépi az eredeti hagyományegységek határait, és folyamatos történetet épít ki, amelyben a teológiai szándék és az irodalmi szerkesztés erősen érvényesül. 3. Elemeztem a pátriárkai hagyomány irodalmi műfaját és történetiségét, valamint a pátriárkák vallását. A Ter 12-50 fejezetek a történelembe ágyazottak és nem fantázia termékei, Izrael nem a mítosz világba vetítette ki, hanem a történelemhez kapcsolta őseinek történetét. Az eredmények más publikációk mellett kétkötetes kommentárban jelentkeznek, meghatározva a szöveg magyarázatát és teológiai értelmezését.
kutatási eredmények (angolul)
1. Interpeting Genesis the history of the Patriachs has been analyzed on the base of to the final canonized form of the text, taking into consideration the structure and characteristic features of it. The research was primarily aimed to entirely present the text’s final form with viewing its dyachronic dimensions as well since it involves Israel’s experience about the Patriarchs in the framework of the Pentateuch. 2. In Gen 1-11 a new balance has occurred as a result of arranging J and P next to each other: the two sources prevailed its own characteristic features and message but with an independent meaning. This is the reason why the primeval history as a whole has its own theological sense. The text’s canonized form through extending the original units of the tradition, composes a continuous narrative expressively displaying the theological intention and the principles of literary construction. 3. I put into a thorough analysis the literary genre and the question of historicity of the patriarchal tradition, and the religion of the Patriarchs as well. The chapters of Gen 12-50 have been placed in a stream of history, it means that Israel described the story of its ancestors in its connection to the history, so the story of the Patriarchs cannot be considered as a product of phantasy, or constituting a kind of myth.
a zárójelentés teljes szövege https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=49108
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Rózsa Huba: Káin és Ábel alakja a bibliai hagyományban, Jeromos füzetek 61 (2005) 3-24 old., 2005
Rózsa Huba: Az exegézis és az értelmezés főbb irányai napjainkban. Kitekintéssel az intertextuális exegé-zisre, Teológia XLII évf. 3-4. szám (2008) 215-223 old., 2008
Rózsa Huba: Die Gestalt von Kain und Abel in der biblischen Tradition. Parare Viam Domino. Commemorativ Studies on the occasion of Rt. Rev. Polikárp F. ZAKAR Ocist.’s 75th Birthday (ISBN 9633616964 ISSN 1585-857X) Szerk. Sz. Anselm SZUROMI O. Praem., Bibliotheca Instituti Postgradualis Canonici Universitatis Catholicae de Petro Pázmány nominatae III. Studia 7. Budapest 2005 (Szent István Társulat) 307-337 old., 2005
Rózsa Huba: JHWH az egyetlen Isten (I. rész), Teológia XXXIX. évf. 3-4. szám (2005) 137-152 old., 2005
Rózsa Huba: JHWH az egyetlen Isten. A monoteizmus Izrael vallástörténetében (III. rész), Teológia XLI évf. 3-4. szám (2006) 161-184 old., 2006
Rózsa Huba: JHWH az egyetlen Isten. A monoteizmus Izrael vallástörténetében (II. rész), Teológia XL évf. 1-2. szám (2006) 67-84 old., 2006
Rózsa Huba: Mózes, a közbenjáró, Vallástudományi Szemle 2. évf. 1 szám (2006) 26-38, 2006
Rózsa Huba: Pentateuchus – vallástörténet – üdvtörténet, Vallástudományi Szemle 3. évf. 1 szám (2007) 37-67, 2007
Rózsa Huba: „Általad nyer áldást a föld minden nemzetsége” A Gen 12,1-4a elemzése, In: Porta patet. A 60 éves Török József köszöntése. (ISBN 978 963 361 940 7) Szerkesztette Perendy L. Szent István Társulat, Budapest 2007, 201-211, 2007
Rózsa Huba: Pentateuchus – tanítás a kezdetekről, Teológia 2007/3-4 XLI. évf. (2007) 204-213., 2007
Rózsa Huba: Papság, papi szolgálat az Ószövetségben, Teológia XLII évf. 1-2. szám (2008) 58-69 old., 2008
Rózsa Huba: A Genesis könyve II. Ábrahám, Szent István Társulat, Budapest. (ISBN 978-963-277-103-8), 2009
vissza »