A városi kultúra és a fesztiválok - a városi nyilvánosság átstrukturálódása  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
49114
típus K
Vezető kutató Szijártó Zsolt
magyar cím A városi kultúra és a fesztiválok - a városi nyilvánosság átstrukturálódása
Angol cím The urban culture and the festivals - transformation of urban space
zsűri Társadalom
Kutatóhely Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszék (Pécsi Tudományegyetem)
résztvevők Havasréti József
Niedermüller Péter
projekt kezdete 2005-01-01
projekt vége 2010-12-31
aktuális összeg (MFt) 6.300
FTE (kutatóév egyenérték) 2.45
állapot lezárult projekt

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
A kutatás a városi nyilvánosság átalakulását – egy konkrét hely, Pécs kapcsán – mind szinkrón, mind diakrón szempontból részletesen vizsgálta. Egyrészt azt mutatta be, hogy fesztiválokat a várospolitika különböző időszakokban arra használta fel, hogy egy különböző okokból identitásválságba került város számára lehetséges jövőbeli modelleket hozzon létre, a városlakók számára pedig lehetséges identifikációs formákat kínáljon fel. Másrészt azt is feltárta, ahogyan ebben a folyamatban az egyes időszakokban különböző városi intézmények, szereplők együttműködtek, s a városi nyilvánosság átalakításához a legeltérőbb médiumokat felhasználták. A kutatás ezen eredményei sokféle formában hasznosultak: a prezentációnak éppúgy részét képezték a konferencia-előadások, tudományos közlemények, szakkönyvek, mint a városlakók számára létrehozott, nemzetközi helyszínen is bemutatott kiállítás és weblap. Ugyancsak fontos, hogy a kutatás eredményei egy olyan megalapozó háttértanulmány (policy) formájában is hasznosultak, amely a városi nyilvánosság színtereinek jövőbeli átalakításában résztvevő pályázók számára készült.
kutatási eredmények (angolul)
The research investigated how urban publicity of Pécs has changed and transformed – applying both diachronic and synchronic aspects. On the one hand, the research revealed that in different periods urban policy took advantage on festivals in order to create potential future models for a city that had undergone identity crisis, and in order to offer identification forms for its citizens, too. On the other hand, the research showed that urban institutions and actors cooperated and they used the media to transform urban publicity. The results of the research have been widely used: conference lectures, scientific reports, reference books, a webpage, and an exhibition organised for the citizens were all part of the presentation. It is important to note that the results have been published in a study that was designed for tenderers who would be taking part in the transformation of public spheres.
a zárójelentés teljes szövege https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=49114
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Szijártó Zsolt: Társadalmi/kulturális transzformációs folyamatok – tér - kultúra - kommunikáció összefüggésrendszerében, Gagyi József (szerk.): Hagyományos és modern kommunikáció. Marosvásárhely, Mentor Kiadó, 2007, 28-42., 2007
Szijártó Zsolt: Tér, kultúra, kommunikáció – kultúrakutatás a „kulturális fordulat” után, Tabula 8., 2005
Szijártó Zsolt: Emlékváros – Pécs. Pécsi fesztiválok emlékezethelyei, www.emlekvaros.hu, 2006
Szijártó Zsolt: Fiktív terek, mentális képek, virtuális gyűjtemények. Értelmezések az Emlékváros – Pécs kiállításhoz kapcsolódóan., Fejős Zoltán – Frazon Zsófia (szerk.): Pillanatképek a mából. A kortárs kultúra múzeumi feldolgozása. Budapest: Néprajzi Múzeum. /MaDok-füzetek, 5./, 2007
Szijártó Zsolt: Emlékváros – Pécs. - képzelet és valóság határvidékén. Kiállítás Stuttgartban, a Múzeumok Éjszakáján, www.emlekvaros.hu, 2007
Szijártó Zsolt: A város és reprezentációi, Pilkhoffer Mónika (szerk.): Régió vagy provincia? Pécs kulturális élete a hatvanas, hetvenes és nyolcvanas években. Pécs, Pécs Története Alapítvány, 137-161, 2006
Szijártó Zsolt: Szcénák, folyamatok, reprezentációk. A kulturális elemzés perspektívái, A kulturális másság reprezentációi. A Magyar Kulturális Antropológiai Társaság vándorkonferenciája I., 2007
Szijártó Zsolt: Városi közterek – az emlékezetben, a képzeletben és a mindennapokban. Értelmezések egy kiállításhoz kapcsolódóan, Készman József (szerk.): Nyílt forráskódok. Szobrászat az építészeti tér mezejében. Budapest, Műcsarnok, 2008. 57 – 75., 2008
Szijártó Zsolt: Filmre írt városképek: a Kádár-korszakbeli Pécs vizuális történelme, Havasréti József - K. Horváth Zsolt - Szijártó Zsolt: A város láthatatlan mintázata. Budapest-Pécs, Gondolat, 2010, 123-142., 2010
Labancz Eszter Szidónia: A Magyar Játékfilmszemle. Fesztivál, kultúrpolitika, professzionalizáció: Pécs, 1965-1969., Havasréti József - K. Horváth Zsolt - Szijártó Zsolt (szerk.): A város láthatatlan mintázata. Pécs városa mint az emlékezet helye. Budapest-Pécs, Gondolat, 2010, 101-120., 2010
Havasréti József - K. Horváth Zsolt - Szijártó Zsolt (szerk.): A város láthatatlan mintázata. Pécs városa mint az emlékezet helye., Budapest-Pécs, Gondolat - PTE BTK KMT, 2010, 2010
vissza »