A versenyképesség növelésének lehetőségei az Észak-magyarországi Régióban  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
49120
típus K
Vezető kutató Magda Sándor
magyar cím A versenyképesség növelésének lehetőségei az Észak-magyarországi Régióban
Angol cím The possibilites of intensifying competitiveness in the Northern-Hungarian region
zsűri Komplex agrártudomány
Kutatóhely Üzleti Tudományok Intézete (Károly Róbert Főiskola)
résztvevők Helgertné dr. Szabó Ilona
projekt kezdete 2005-01-01
projekt vége 2009-12-31
aktuális összeg (MFt) 15.600
FTE (kutatóév egyenérték) 1.60
állapot lezárult projekt

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
Az Észak-magyarországi régió és kistérségei jellemzőinek elemzése alapján meghatároztuk a régió hátrányos helyzetű kistérségeinek felzárkóztatását, versenyképességének, jövedelemtermelő képességének és foglalkoztatási potenciáljának növelési lehetőségeit. Mintaprogramokat alkottunk, melyek nem csak a kutatási tervben megjelölt két kistérségben, hanem az ország más kistérségeiben hasznosíthatók. A versenyképesség növelését szolgáló lehetőségek, programok: 1) Kistérségi központok, a városok és a települések közötti együttműködések 2) Falugondnoki és tanyagondnoki szolgáltatás 3) Teleházak 4) Távmunka-ház 5) Szociális zöldenergia program 6) MEGA Zöldség program (MEGA = Megújuló EnerGiára Alapozott) 7) Zöldenergia Tanácsadó Szolgálat – ZETA 8) Hálózati gazdaság Az 5-7. pontokban felsorolt programok elméleti megalapozását jelen kutatás szolgálta. A főiskola Kutató, Fejlesztő Központja – felhasználva a kutatási eredményeket – részletes programokat dolgozott ki, melyek gyakorlati megvalósítása (MEGA Zöldség program főiskolai pilot-projektje, a zöldenergia és a MEGA Zöldség program együttes alkalmazása a jelen kutatásban megjelölt kistérségben) előkészítés alatt van. Az eredmények hasznosulásának másik kiemelt területe az oktatás (felsőoktatás, felnőttképzés): •kutatási eredmények beépítése a gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnök BSc, valamint a vidékfejlesztési agrármérnök MSc szakok tantárgyi programjaiba, •kutatási háttér a hallgatók, oktatók tudományos tevékenységéhez.
kutatási eredmények (angolul)
Based on the analysis of the characteristics of the North-Hungarian Region and its small regions, the ways of improving the under-developed small regions, the possibilities of increasing their income-producing ability and employment potentials have been defined. Model programmes have been created to be used not only in the indicated two small regions mentioned in the research plan but also in other small regions of the country as well. Model programmes: 1 Cooperation between small region centres, cities and settlements 2 Services of village caretakers and farm caretakers 3 Tele-houses 4 Teleworking house 5 Social green energy programme 6 Renewable Energy Based Vegetable Programme 7 Green Energy Counselling Service 8 Network economy The present research serves as a theoretical basis for the programmes listed in points 5-7. Using the findings, the Research and Development Centre of the College has worked out detailed programmes and has already started their realisation in practice (College pilot project of MEGA Vegetable Programme, the joint application of green energy and the MEGA Vegetable Programme). The other field of utilisation of the findings is education: • Incorporation of the findings in the subject programmes of the Economic and Rural Development Agricultural Engineering BSc and the Rural Development Agricultural Engineering MSc Programmes; • Creation of a suitable background for research activities carried out by the students and teachers.
a zárójelentés teljes szövege https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=49120
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Magda Sándor: Tudomány és felsőoktatás, Gazdálkodás, 50. évf. 6. sz. pp. 68-73., 2006
Magda Sándor - Dinya László - Magda Róbert: Innováció és kutatás-fejlesztés, Magyar Tudomány, 169. évf. 2. sz. pp. 192-203., 2008
Magda Sándor - Gergely Sándor: Segíthet a zöldség program I., Magyar Mezőgazdaság, 63. évf. 2008. aug. 6. pp. 18-19., 2008
Magda Sándor - Gergely Sándor: Segíthet a zöldség program II., Magyar Mezőgazdaság, 63. évf. 2008. aug. 13. pp. 22-23., 2008

 

Projekt eseményei

 
2012-10-11 09:49:22
Kutatóhely váltás
A kutatás helye megváltozott. Korábbi kutatóhely: Szervezéselméleti Tanszék (Károly Róbert Főiskola), Új kutatóhely: Üzleti Tudományok Intézete (Károly Róbert Főiskola).
vissza »