Mészöly Miklós kéziratos hagyatékának feldolgozása, sajtó alá rendezése  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
49125
típus K
Vezető kutató Thomka Beáta
magyar cím Mészöly Miklós kéziratos hagyatékának feldolgozása, sajtó alá rendezése
Angol cím Registry and processing of the manuscript bequest of Miklós Mészöly
zsűri Irodalom
Kutatóhely Modern Irodalomtörténeti és Irodalomelméleti Tanszék (Pécsi Tudományegyetem)
résztvevők Kisantal Tamás
Nagy Boglárka
projekt kezdete 2005-01-01
projekt vége 2008-12-31
aktuális összeg (MFt) 4.640
FTE (kutatóév egyenérték) 5.25
állapot lezárult projekt

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
Mészöly Miklós Műhelynaplói címmel megjelent 2007. januárjában a 930 oldalas kötet a Kalligram Kiadónál. (Pozsony) Minthogy kérelmeztem az OTKA vezetésétől azt, hogy az egy évvel korábban teljesített kutatási feladat harmadik évi kutatási támogatása ne vesszen el, hanem átutalható legyen A SOKÉVES KUTATÁS EREDMÉNYÉNEK KIADÁSÁRA a kiadónak, tehát a nyomdai munkálatokra. Mindez elfogadásra talált, ezért hálával tartozom. 2007-ben a Kalligram kiadási költségeire, továbbá egy kiegészítő kiadvány munkálataira (Bovier Hajnalka: NÉVTÁR. Kiegészítő kötet, bibliográfia Mészöly Miklós Műhelynaplóihoz), illetve a megjelent kötettel kapcsolatos könyvbemutatókat bizotsító útiköltségek kerültek kifizetésre (az utóbbiak számomra, a kötet szerkesztője számára).
kutatási eredmények (angolul)
Since I applied at the OTKA managing board for that the funding of my last year's completed research, the last year of a three year programme, wouldn't be lost and to be processed for PUBLISHING THE RESEARCH RESULTS OF MULTIPLE YEARS to the publisher. All of this was accepted, therefore im greatful to you. In 2007 the publishing expenses of the Kalligram publisher, the work around the complementary issue (Bovier Hajnalka: NÉVTÁR. Complementary issue, bibliography Mészöly Miklós Műhelynaplóihoz), and the occuring expenses due to the exhibitions of the newly published book were covered (to me as the editor).
a zárójelentés teljes szövege http://real.mtak.hu/1922/
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Thomka Beáta: Mészöly Miklós: Motívumok 2. (Szövegközlés, jegyzetek, kommentár: Thomka Beáta), Kalligram 2005. 7-8. 16-18., 2005
Thomka Beáta: Mészöly Miklós: Motívumok (Szövegközlés, bevezető jegyzet: Thomka Beáta), Jelenkor 2005. 1:17-20., 2005
Thomka Beáta: Mészöly Miklós: Motívumok 3 (Szövegközlés, jegyzetek, kommentár: Thomka Beáta), Tiszatáj 2005. 7:50-52., 2005
Thomka Beáta: Mészöly Miklós: Műhelynaplók, Kalligram Kiadó, Pozsony, 2007
vissza »