Filozófiai elvek a korai keresztény exegézisben  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
49128
típus K
Vezető kutató Heidl György
magyar cím Filozófiai elvek a korai keresztény exegézisben
Angol cím Philosophical Principles in the Early Cristian Exegesis
zsűri Kultúra
Kutatóhely Patrisztika Központ (Pécsi Tudományegyetem)
résztvevők Bugár István
Juhász Erika
Kézi Zsuzsanna
Somos Róbert
projekt kezdete 2005-10-01
projekt vége 2009-09-30
aktuális összeg (MFt) 5.202
FTE (kutatóév egyenérték) 4.32
állapot lezárult projekt

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
A legfontosabb eredmények 2006-ban Poetovioi Victorinus Jelenések-kommentárjának fordítása és kiadása. 2007-ben magyar és angol nyelvű tanulmányok publikálása, 2008-ban, Órigenész Kelszosz ellen c. művének fordítása és kiadása, 2009-ben nemzetközi jelentőségű eredmény a IX. nemzetközi Órigenész-konferencia kötetének szerkesztése (Heidl Gy. és Somos R.) és megjelenése volt a leuven-i Peeters kiadónál. A nemzetközi szakmai fórumokon hat angol nyelvű tanulmánnyal jelentkeztünk, és tíz magyar nyelvű tanulmányt is publikáltunk. Jelentős fordítói és szerkesztői munka eredményeképpen lezártuk Ágoston De civitate Dei c. munkájának magyar kiadását, és összeállítottunk egy egzegetikai tárgyú tanulmány-gyűjteményt, amelynek tördelési munkálatai folynak.
kutatási eredmények (angolul)
The most important result of the research is considered to be the appearance the Commentary on Revelations by Victorinus of Poetovio (2006); papers published in English and Hungarian (2007); translation of Origen's C. Celsum (2008); the appearance of Origeniana Nona in Peeters Publisher (edited by G. Heidl and R. Somos). We have published six papers in English and ten in Hungarian. The Hungarian translation of Augustine's De civitate Dei has been finished. We collected and edited a volume containing papers devoted to exegetical problems in the early Christianity. This book is to be published in the next year.
a zárójelentés teljes szövege https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=49128
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Heidl György - Somos Róbert: Origeniana Nona., Bibliotheca Ephemeridum Theologicarum Lovaniensium, 228. Peeters, Leuven, 2009
Bugár István: "Where does Free Will come from? Some remarks concerning the development of the concept of human autonomy before Origen", Bibliotheca Ephemeridum Theologicarum Lovaniensium, 228. Peeters, Leuven, 625-36., 2009
Somos Róbert: „Christanity as practical Philosophy in Origen”, Bibliotheca Ephemeridum Theologicarum Lovaniensium, 228. Peeters, Leuven, 327-335., 2009
Somos Róbert: Órigenész: Kelszosz ellen. Bevezetés, fordítás és jegyzetek., Kairosz Kiadó, Budapest, 2008., 2008
Somos Róbert: Somos Róbert: Exegézis és vita. Órigenész: Kelszosz ellen. Két részlet a VI. könyvből., Katekhón V/1. 14.. 2008. 92-119., 2008
Heidl György: Filozófia és exegézis. Plótinosz és Szent Ambrus misztikájának különbségei., Katekhón V/1. 14.. 2008. 36-58, 2008
Heidl György: Plótinosz, Szerelemről [Enneasz III.5. (50)]., Katekhón V/1. 14.. 2008. 73-91., 2008
Bugár István: Aranyszájú Szent János Homíliák a Teremtés könyvéhez XIV-XV., Katekhón V/1. 14.. 2008. 5-15., 2008
Bugár István: "A természet szent könyve.", Katekhón 8 (2006): 165-177., 2006
Heidl György: „Történetiség és fikció.”, Katekhón 10 (2006/4): 429-446, 2006
Kézi Zsuzsanna: Poetovioi Victorinus: Kommentár a Jelenések könyvéhez, Katekhón 10 (2006/4): 475-510, 2006
Heidl György: „Science and mysticism in Augustine’s De disciplinarum libris and De ordine.”, In: Studia Ephemeridis Augustinianum 101. Roma. pp. 385-391., 2007
Bugár István: "Person, freedom, responsibility: Some comments on the genealogy of key concepts in contemporary political theory", L. Havas et alii ed., Schola Europea: Les valeurs de l'Europe - l'Europe des valeurs (Classica, mediaevalia, neolatina 3; Debrecen), 2009
Somos Róbert: „Giovanni Pico della Mirandola és Órigenész”, In Ünnepi tanulmányok Móró Mária Anna tiszteletére. Szerk.: Kokovai Szabina-Pohánka Éva, Pécs, 2009, 295-303. o, 2009
Heidl György: „A jelképestől a szó szerinti jelentésig. A kafarnaumi beszéd.”, Vigilia 74 (2009/7): 543-547., 2009
vissza »