A Coniopterygidae (Neuroptera) rovarcsalád taxonómiai vizsgálata és monografikus feldolgozása  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
49130
típus K
Vezető kutató Sziráki György
magyar cím A Coniopterygidae (Neuroptera) rovarcsalád taxonómiai vizsgálata és monografikus feldolgozása
Angol cím Taxonomical investigation and monographic treatment of the insect family Coniopterygidae (Neuroptera)
zsűri Ökológia és evolúció
Kutatóhely Állattár (Magyar Természettudományi Múzeum)
projekt kezdete 2005-01-01
projekt vége 2008-12-31
aktuális összeg (MFt) 1.775
FTE (kutatóév egyenérték) 2.72
állapot lezárult projekt

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
13 új fajt írtam le, vagy ismertem föl D-Amerikából, az Egyesült Arab Emirátusokból és Magyarországról, és 21-et, mint az adott országok faunájára újat. Az ismert elterjedési területet 12 faj esetében növeltem meg jelentősen. A Xeroconiopteryx alnem új Magyarország faunájára nézve. Leírtam a Brucheiser penai lárváját, és ezzel igazoltam, hogy a faj által képviselt szupraspecifikus taxon helye alcsaládként a Neuroptera rendben és a Coniopterygidae családban van. Leírtam a Brucheiserinae alcsalád második génuszát – két új fajjal, és filogenetikailag értékeltem ilyen szempontból kiemelkedő jelentőségű bélyegeiket. Társszerzőkkel elkészítettem a Coniopterygidae család szupraspecifikus taxonjainak digitális határozóját. Megállapítottam, hogy a Stangesemidalis taxon a Parasemidalis génuszba tartozik, amelyet három alnemre osztottam. Szinonimizáltam a Drepanoconis alnemet. Öt faj esetében helyesbítettem a génuszba, illetve alnembe sorolást, 12 fajról megállapítottam, hogy szinonimizálásuk nem volt megalapozott, 6 esetben pedig azt, hogy a bizonyos fajok eltérő alakjának tekintett, és ily módon leírt példányok önálló fajokat képviselnek. Új, illetve módosított fajcsoport rendszert dolgoztam ki több alnem és génusz esetében.Több faj nőstény belső genitáliáját tanulmányoztam; közülük három olyan génuszt képvisel, ahol korábban ilyen vizsgálat nem volt. Elkészítettem egy, a Coniopterygidae családra vonatkozó összefoglaló munka kéziratát.
kutatási eredmények (angolul)
13 new species were described or recognized from S. America, from the United Arab Emirates and from Hungary and 21 as new to the fauna of the given countries. The known area was distinctly enlarged in the case of 12 species. The subgenus Xeroconiopteryx, is new also to Hungary. I have described the larva of Brucheiser penai, and confirmed that the supraspecific taxon representing by this species belongs to the order Neuroptera, family Coniopterygidae at subfamily rank. I have described the second genus of the subfamily Brucheiserinae, with 2 new species, and evaluated their characters of great phylogenetic importance. A digital key was made (with coauthors) for the supraspecific taxa of Coniopterygidae. It was pointed out that Stangesemidalis belongs to the genus Parasemidalis, and the latter was devided three subgenera. The subgenus Drepanoconis was synonymized. The generic or subgeneric combination of 5 species were modified. It was pointed out that synonymization of 12 species was not founded enough. It was demonstrated in other 6 case, that some forms which were described as modifications of known species are specimens of undescribed species. System of new or modified species groups was worked out in some genera and subgenera. Female internal genitalia of some species were studied. Three of this species represent such genera, where these organs hitherto were not investigated. The manuscript of a comprehensive work on the family Coniopterygidae was described.
a zárójelentés teljes szövege https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=49130
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Sziráki, Gy., Flint, O.: Larva of Brucheiser penai (Neuroptera Coniopterygidae), Ann. Mus. civ. St. nat. Ferrara 8:45-48., 2007
Sziráki, Gy.: Species grouping of several genera nad subgenera of Coniopterygidae (Neuroptera), Folia Entomologica Hungarica 66: 101-136., 2005
Sziráki, Gy.: Studies on Brucheiserinae (Neuroptera: Coniopterygidae), with description of the second genus of the subfamily, Acta zool. hung. 53: (Suppl. 1): 231-254., 2007
Sziráki, Gy.: Presence of the subgenus Xeroconiopteryx (Neuroptera: Coniopterygidae) in Hungary, Ann. hist.-nat. Mus. natn. hung. 99: 145-152., 2007
Sziráki, Gy.: Data on Coniopterygidae of Argentina, with subgeneric division of Parasemidalis Enderlein, 1905, Proceedings of X International Symposium on Neuropterology, University of Maribor, Maribor, 2009
Sziráki, Gy.: Coniopterygidae from the United Arab Emirates, In: A. van Harten (Ed.): Arthropod fauna of the Unitred Arab Emirates. Vol. 3, Dar al Ummah, Abu Dhabi, 2010
Sziráki, Gy.: Coniopterygidae of the world, Magyar Természettudományi Múzeum, Budapest, 2010
Sziráki, Gy., J. Oswald, J. Jones: Family Coniopterygidae, In: Oswald, J & Jones, J (Eds.) Digital keys of neuropterid genera of the world, 2010
Wang, W-q., Ma, L-l., Sziráki, Gy.& Liu, Z-q.: Taxonomic study on female of four species of the genus Coniopteryx (Neuroptera: Coniopterygidae), Entomotaxonomia 29: 19–25, 2007
vissza »