A racionális választás elméletének politikaelméleti-politikatudományi alkalmazhatósága  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
49132
típus K
Vezető kutató Körösényi András
magyar cím A racionális választás elméletének politikaelméleti-politikatudományi alkalmazhatósága
Angol cím Rational Choice Theory in Political Theory and Political Science
zsűri Állam, Jog és Politika
Kutatóhely KOPINT Konjunktúra Kutatási Alapítvány
projekt kezdete 2005-01-01
projekt vége 2007-12-31
aktuális összeg (MFt) 3.350
FTE (kutatóév egyenérték) 0.96
állapot lezárult projekt

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
Míg a hazai közgazdaságtanban és szociológiában a racionális választások elmélete (RVE) és a társadalmi választás elmélete (TVE) bevett módszerré vált, a politikatudományból hiányzik. A kutatásom egyik célja annak igazolása volt, hogy a politikaelméletben, de különösen a demokráciaelméletben ezek megkerülhetetlen irányzatok, és ezen túl az empirikus igényű politikatudományi kutatások területén is megtermékenyítő hatással vannak. A kutatásban a RVE és a TVE eredményeit alkalmaztam a klasszikus demokráciaelmélet hagyományába illeszkedő aggregatív-populista elméletnek, valamint a képviselet mandátum-, elszámoltatás- és felhatalmazáselméletének az elemzésében. Kutatásom három fő eredménye a következő. Először kimutattam, hogy az aggregatív-populista elmélet a demokratikus döntéshozatali folyamatot a TVE-el analóg módon fogja fel, és ennek következményeként a képviselet és a politikai vezetés fogalmát egyaránt negligálja. Másodszor kimutattam, hogy minél szkeptikusabb előfeltevéseket választunk elméleti kiindulópontul, annál jobban csúszunk a radikális vagy klasszikus demokrata mandátumelmélettől a liberális elszámoltatáselméleten keresztül az autoriter és cezarista implikációkkal bíró felhatalmazáselmélet irányába. A kutatás harmadik új eredménye a mandátum- és az elszámoltatáselmélet empirikus-elméletként való alkalmazása a 2006-os hazai országgyűlési választások elemzésére.
kutatási eredmények (angolul)
Although Rational Choice Theory (RCT) and Social Choice Theory (SCT) are accepted and widely used methods in Hungarian Economics and Sociology, it is fast missing from Political Science. One of the aims of my Research Project was to demonstrate that they are not only essential methods in Political and Democratic Theory, but they are useful methods in empirical Political Science as well. I used the results of RCT and SCT in analysing some problems of the aggregative-populist version of classical democratic theory as well as in analysing three currents of the theory of representation, namely the mandate, accountability and authorization theory. First I highlighted that the aggregative-populist theory of democracy describe and understand the decision making process similar way like the SCT, which has some implications, including the neglect of the role of representation and political leadership in democracy. Secondly, I demonstrated that the more realist or pessimistic assumptions about citizens’ political competence we have, the farther from the radical democratic mandate model, and the closer to the authoritarian or “Cezarist” authorization model of representation we get (the liberal accountability model is in between). The third result of my research is the application of mandate and accountability model for an empirical research on 2006 Hungarian general elections.
a zárójelentés teljes szövege http://real.mtak.hu/1923/
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Körösényi András: „Elszámoltatható-e a kormány? Képviselet, demokrácia és a 2006. évi választások”, Karácsony Gergely (szerk.): Parlamenti választás 2006. Elemzés és adatok. DMKK-Corvinus PTI, 253-292.o, 2006
Körösényi András: Érvényesíthető-e a népakarat? A mandátum-elmélet és a választások értelme, http://polvgy2006.ektf.hu/eloadasok/koroskenyi.pdf, 2006
Körösényi András: ''A demokratikus elitizmus konszenzusán túl“., Politikatudományi Szemle 2007 évi 4. szám - megjelenés alatt, 2007
Körösényi András: "Politikai vezetés: klasszikus demokrácia és paternalizmus között. Racionalizmus és szkepticizmus a demokráciaelméletben”., Századvég, 2007 évi 3. szám. 3-35.o, 2007
Körösényi András: ''Beyond the Happy Democratic Elitism Consensus”, Heinrich Best and John Higley, eds. Democratic Elitism Reconsidered. Rowman & Littlefield. - tervezett publikáció, 2008
Körösényi András: ''Political Leadership in Two Concepts of Democracy”, in András Körösényi and Gabriella Slomp, eds, Political Leadership in Liberal and Democratic Theory, Routledge/ECPR Studies in European Political - tervezett publikáció, 2008
Körösényi András: “Körkörösség, manipuláció és demokrácia. Megoldások a szavazási paradoxonok problémájára.” 1-19.o., Kézirat, 1-19.o. - közlésre előkészítve, 2008
Körösényi András: ''Political Leadership: Between Guardianship and Classical Democracy'', paper presented for the ECPR Workshop on „Political Leadership: a Missing Element in Democratic Theory”, Helsinki, 7-12 May 2007. Presented on the ECPR website, 2007
vissza »