Magyar beszállító vállalatok képességei az autóipari ellátási láncban  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
49147
típus K
Vezető kutató Városiné Demeter Krisztina
magyar cím Magyar beszállító vállalatok képességei az autóipari ellátási láncban
Angol cím Capabilities of Hungarian suppliers in the automotive supply chain
zsűri Gazdaság
Kutatóhely OPERÁCIÓ ÉS DÖNTÉS INTÉZET (Budapesti Corvinus Egyetem)
résztvevők Gelei Andrea
Jenei István
projekt kezdete 2005-01-01
projekt vége 2007-06-30
aktuális összeg (MFt) 3.274
FTE (kutatóév egyenérték) 1.13
állapot lezárult projekt

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
Kutatásunk vállalati képességek feltárását, csoportosítását és kiépítési lehetőségeit vizsgálta. A kutatás két részből állt. Az első a vállalatok képesség alapú tipizálására irányult. A második a képességek kiépítésének útját elemezte. Az első rész empirikus elemzése 20 interjú alapján történt. Első eredményeink szerint az autóipari vállalatokat képességeik szerint négy csoportba sorolhatók. A kapacitás, hálózat, és termék alapú típusok mellett kialakítottunk egy negyedik típust, az adaptív vállalatot. Jellemzője, hogy saját terméket nem képes fejleszteni, de a vevő termékfejlesztésének utolsó fázisaiba és a gyártásfejlesztésbe képes bekapcsolódni. A mélyebb elemzések Gelei Ph.D. dolgozatában egy új modellhez vezettek. Ebben a vevői elvárások alapján ötféle kompetencia csoportot (szolgáltatáscsomagokat) alakított ki és vizsgálta ezeknek a szükséges tudáskörökkel (képességekkel) való kapcsolatát. Majd megnézte, hogy a vizsgált vállalatok képesség portfoliója mennyire képes az igényelt szolgáltatáscsomagok kielégítésére. A kutatás második felének célja az volt, hogy a Gelei modelljében való képesség változást egy konkrét vállalaton belül vizsgáljuk. Ennek a fázisnak három fő hozadéka van: • empirikusan alátámasztja a kutatás első fázisában kialakított modellt; • láthatjuk, hogyan épülnek az egyes képességek egymásra; • a képességek fejlesztése során sikerült a kritikus tényezőket azonosítani.
kutatási eredmények (angolul)
The purpose of our research was to discover and classify company competences and capabilities and analyze how they can be developed. The project consisted of two parts. The first part directed to create competence based groups. The second part analyzed how these competences can be developed. Empirical analysis of the first part based on 20 interviews. According to preliminary results companies can be put into four groups on the basis of their competences. Thus another type of company was created beside capacity, network and product based types. We called this type as adaptive companies. These companies are not able to develop their own products but they can take part in the last phases of their customers’ product and manufacturing development. Deeper analyses made in Gelei’s PhD work lead to a new model. In this model she created five competence groups (service packages) based on customer expectations, and she analyzed their connection to the necessary knowledge (capabilities). Then she looked at how the capability portfolio of companies is able to deliver the required service packages. The second part of the research aimed at examining the movements (direction and mode of capability development) within Gelei’s model in a special case. This part has three yields: 1. empirically supports Gelei’s model; 2. shows how capabilities are developed and how they build on each other; 3. identifies some critical factors in the capability building process.
a zárójelentés teljes szövege http://real.mtak.hu/1925/
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Jenei István, Losonci Dávid: Versenyelőny-források a karcsú értékláncban, XXVIII. OTDK, Doktoranduszok konferenciája, Miskolc, 2007
Jenei István, Losonci Dávid, Demeter Krisztina: Tanfolyam indítási adminisztrációs folyamat karcsúsítása az MLBKT-nál, Királyhelmec, konferenciakötet, 2007
Demeter Krisztina, Gelei Andrea, Jenei István,: Competence based taxonomy of supplier firms in the automotive industry, Proceedings of EurOMA conference, Glasgow, 2006
Gelei Andrea: Taxonomy of supplier firms in the Hungarian automotive industry - Aligning customer value and the capability based approach, IMP conference, 2007
Demeter Krisztina, Losonci Dávid, Jenei István,: The effect of position and gender on perceptions of lean transformation - the case of a Hungarian automotive parts supplier, Proceedings of EurOMA conference, Ankara, 2007
Gelei Andrea, Chikán Attila: Competitiveness of supplier firms – combining the customer value and the competence based approach, Ipsera conference, Preprints, 2006
Gelei Andrea: Beszállító típusok és azok alapvető kompetenciái a hazai autóipari ellátási láncban, PhD disszertáció, BCE, Gazdálkodástudományi Doktori Iskola, 2006
Gelei Andrea: Beszállító típusok és azok alapvető kompetenciái a hazai autóipari ellátási láncban, Magyar Autóipar, 2006
Gelei Andrea: Beszállító típusok a hazai autóipari ellátási láncban - kompetencia alapú megközelítés, BCE Vállalatgazdaságtan Intézet, 74. műhelytanulmány, http://edok.lib.uni-corvinus.hu, 2006
Losonci Dávid, Jenei István, Demeter Krisztina: Karcsúsítás és képességépítés - egy hazai autóipari beszállító tapasztalatai alapján, BCE Vállalatgazdaságtan Intézet, 84. műhelytanulmány, http://edok.lib.uni-corvinus.hu, 2007
Gelei Andrea, Demeter Krisztina, Jenei István: Beszállítói kompetenciák az autóipari ellátási láncban - avagy mit kell tudnia egy sikeres beszállítónak?, MLBKT kongresszus konferenciakötet, 2006
Losonci Dávid,: Lean - Rába Mór módra, BCE Vállalatgazdaságtan Intézet, esettanulmány, 2007

 

Projekt eseményei

 
2022-11-17 16:02:37
Kutatóhely váltás
A kutatás helye megváltozott. Korábbi kutatóhely: Vállalatgazdaságtan Intézet (Budapesti Corvinus Egyetem), Új kutatóhely: 2022_OPERÁCIÓ ÉS DÖNTÉS INTÉZET (Budapesti Corvinus Egyetem).
2020-02-13 16:21:14
Kutatóhely váltás
A kutatás helye megváltozott. Korábbi kutatóhely: _GTK / Logisztikai és Ellátási Lánc Menedzsment Tanszék (Budapesti Corvinus Egyetem), Új kutatóhely: Vállalatgazdaságtan Intézet (Budapesti Corvinus Egyetem).
vissza »