Processing and publishing of the Hungarian dialects in Rumania (10th phase)  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
49158
Type K
Principal investigator Juhász, Dezső
Title in Hungarian Az erdélyi magyar nyelvjárások anyagának feldolgozása és közzététele (10. szakasz)
Title in English Processing and publishing of the Hungarian dialects in Rumania (10th phase)
Panel Linguistics
Department or equivalent Society of Hungarian Linguistics
Participants Friczné Terbe, Erika
Hegedus, Andrea
Starting date 2005-02-01
Closing date 2006-12-31
Funding (in million HUF) 5.450
FTE (full time equivalent) 1.67
state closed project

 

Final report

 
Results in Hungarian
Az erdélyi magyar nyelvjárások anyagának feldolgozása a Magyar Nyelvtudományi Társaság és az ELTE összefogásával már 13 éve tart. Legfőbb eredménye A romániai magyar nyelvjárások atlasza eddig megjelent 9 kötete, amely a jelen pályázattal ismét eggyel bővül. A számítógépes technika segítségével nemcsak nyomtatott atlaszkötetek készülnek, hanem olyan elektronikus adatbázis is, amely a térképeken kívül számítógépes nyelvföldrajzi szótárat tartalmaz. Az adatbázis elkészülése után CD-re írható, illetve — megfelelő adaptálás után — megjeleníthető lesz az interneten. Az adatok birtokában korszerű, megbízható elemzések végezhetők. Az adatokat és elemzéseket a dialektológián kívül a néprajz és településtörténet is hasznosíthatja.
Results in English
The systematization of data collected from Hungarian dialects of Transylvania has been going on for 13 years in cooperation between ELTE and Society of Hungarian Linguistics. The main result of this work is the publication of the Linguistic Atlas of the Hungarian Dialects of Rumania. After the 9 volumes published so far, another one will be finished within the present project. By means of computer technics applied, not only printed volumes are prepared, but an electronic data base too, containing a dictionary of the dialects in addition to the maps. After data base is ready, it can be written on CD or — after an adaptation — can be visualized on internet. In possession of data, up to date, reliable analyses can be carried out. Both data and analyses can be also used by ethnography, ethnology and settlement history or migration studies.
Full text http://real.mtak.hu/1930/
Decision
Yes

 

List of publications

 
Terbe Erika: Kényes. Szemantikai vizsgálat nyelvföldrajzi tanulságokkal, Mártonfi Attila – Papp Kornélia – Slíz Mariann, 101 írás Pusztai Ferenc tiszteletére. Argumentum, Budapest, 215–224, 2006
Juhász Dezső: Szempontok és eszközök a nyelvjárásközi folyamatok történeti nyelvföldrajzi leírásához, A nyelvtörténeti kutatások újabb eredményei IV. Szerk. Büky László – Forgács Tamás. Szeged, (Megj. előtt:), 2007
Juhász Dezső: Die ungarische Onomatodialektologie: Ergebnisse, Tendenzen, Agris Timuska ed., Proceedings of the 4th International Congress of Dialectologists and Geolinguists. Latvian Language Institute, University of Latvia, Riga, 260–6, 2006
Juhász Dezső: Adalékok a történeti nyelvföldrajzhoz, Galgóczi László – Vass László szerk., A mondat kaland. Hetven tanulmány Békési Imre 70. születésnapjára.JGYF Kiadó, Szeged, 164–172, 2006
Murádin László - Juhász Dezső: A romániai magyar nyelvjárások atlasza X., Magyar Nyelvtudományi Társaság - Pharma Press, Budapest, 2007
Juhász Dezső: A többdimenziós adatbázisok mint nyelvészeti és hungarológiai források, Görömbei András – Maticsák Sándor – Takács Miklós szerk., VI. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszus. Az előadások összefoglalói. Debrecen, 140, 2006
Hegedűs, Andrea: Possibilities of Uniting of the Atlases of the Hungarian Regions, Agris Timuska ed., Proceedings of the 4th International Congress of Dialectologists and Geolinguists. Latvian Language Institute, University of Latvia, Riga, 221–5, 2006
Back »