Transition processes in Croatia and Slovenia  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
49173
Type K
Principal investigator Szilágyi, Imre
Title in Hungarian Tranzíciós folyamatok Horvátországban és Szlovéniában
Title in English Transition processes in Croatia and Slovenia
Panel Political Science, Law and Govemment Sciences
Department or equivalent Center for Social Sciences
Starting date 2005-01-01
Closing date 2009-09-30
Funding (in million HUF) 1.080
FTE (full time equivalent) 1.20
state closed project

 

Final report

 
Results in Hungarian
A „Tranzíciós folyamatok Horvátországban és Szlovéniában” című kutatás (T 049173) a két ország politikai, gazdasági, társadalmi átalakulását vizsgálja. Kiterjed a pártrendszerek, az alkotmányok, a köztársasági elnökök felhatalmazásainak, a parlamentek, kormányzatok, az igazságszolgáltatás, a népszavazások, a decentralizáció, a civil társadalom, a kisebbségpolitika, a média, az állam és az egyház viszonyának, a gazdasági átalakulás főbb jellemzőinek és problémáinak összehasonlítására. Megvizsgálja, hogy az említett területeket milyen törvények és hogyan szabályozzák, s azt is miképpen működik mindez a gyakorlatban, milyen politikai és társadalmi viták folytak az említett témákkal összefüggésben. A két ország nagyságát, múltját, fejlettségét és néhány más mutatóját tekintve jól összehasonlítható, de már az átalakulás kezdetén is számos területen jelentős különbség volt közöttük. Horvátország fejlődésére a kilencvenes évek elején kirobbant háború, valamint a tíz évig tartó a félelnöki rendszer, az autoriter politikai vezetés, a HDZ egyeduralma nyomta rá a bélyegét, s ezen a 2000 utáni fejlődés is csak részben változtatott. Szlovéniában konszenzusorientált, gradualista felfogású parlamentáris demokráciát alakítottak ki, ez sem volt azonban mentes a különböző anomáliáktól. Bár Horvátország is jelentős fejlődésen ment keresztül, a két ország közötti különbségek (gazdasági fejlődés, demokrácia mutatói stb.) az elmúlt húsz évben alig csökkentek.
Results in English
The research ’Transition processes in Croatia and Slovenia’ (T 049173) examines the political, economic and social transformation of the two states. It compares their party systems, power of the presidents, parliaments, governments, judical framework, referendums, decentralization, minority and media issues, relations between the state and the church, main characters and problems of the economy. It analyses laws that regulate the above-mentioned problems and the way they do it, how it works in practice, what kind of political and public discourses occured in the last years in this connection. Although because of their past, traditions, developement it is reasonable to compare the two countries, there were some differences between them at the very beginning of the time of regime change. The war and the so called semi-presidential and authoriter system, the hegemonic rule of HDZ had their impact on the events and evolution in Croatia and there were some changes in this field after the death of the formal president Franjo Tudjman. In Slovenia was accepted the consensual, gradualist, parlamental democracy, but of course it wasn’t free from anomalies. Although the developement was made in Croatia is significant, the differences between the two countries remained almost at the same level.
Full text https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=49173
Decision
Yes

 

List of publications

 
Szilágyi Imre: Ivo Sanader miniszterelnöksége (2003-2009). A Horvát Demokratikus Közösség egy sajátos korszaka pp. 134-148, in: Ferwagner Péter Ákos–Kalmár Zoltán (szerk.): Az átmenet egyensúlya Áron, Budapest, 2010, 2010
Szilágyi Imre: Krajina és vidéke. Szerbek és horvátok egymás ellen pp.133–150, in: Juhász József–Krausz Tamás (szerk.): Az új nemzetállamok és az etnikai tisztogatások Kel, 2009
Szilágyi Imre: Demokratikus átalakulás és kisebbségpolitika Horvátországban és Szlovéniában. pp. 51-58, Limes 2009.4/melléklet: Rendszerváltás és a kisebbségek, 2009
Szilágyi Imre: Szlovénia – a tranzíció különös esete – a 2008-as választások tükrébenT, MKI tanulmánoky 2008/28, 2008
Szilágyi Imre: Belpolitika és integráció – A horvátok és az Európai Unió. pp. 39–47, Európai Tükör, 2007/július-augusztus, 2007
Szilágyi Imre: Demokrácia, pártok, piac Szlovéniában., Politikatudományi Szemle, 2006
Szilágyi Imre: Törvény a határon kívül élő szlovénokról., Pro minoritate, 2006
Back »