Néphit és népi vallás a legújabb korban  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
49175
típus K
Vezető kutató Pócs Éva
magyar cím Néphit és népi vallás a legújabb korban
Angol cím Folk belief and folk religion at the modern age
zsűri Kultúra
Kutatóhely Néprajz - Kulturális Antropológia Tanszék (Pécsi Tudományegyetem)
résztvevők Csonka-Takács Eszter
Frendl Kata
Hesz Ágnes
Mikos Éva
Rudas Péterné
Tóth Péter
Vándor Andrea
projekt kezdete 2005-10-01
projekt vége 2009-09-30
aktuális összeg (MFt) 10.725
FTE (kutatóév egyenérték) 4.32
állapot lezárult projekt

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
1. Népi vallás, néphit és vallásos folklór Gyimesben. A vallási élet és hiedelemvilág komplex vizsgálata két gyimesi községben: Romániában (Hargita megye), kiegészítve a gyimesbükki románság vizsgálatával is. Kutatásunk fő vizsgálati szempontjai voltak: a hivatalos és népi vallás kettőssége és kapcsolatai, a kereszténység normatív szerepe, a vallásos világkép és a szájhagyományozott szövegvilág kapcsolatai, valamint a szekularizáció, globalizáció hozta új jelenségek tanulmányozása. 2. Az újkori magyar néphit adatbázisa 120 000 adat tipizlásán alapuló számítógépes adatbázis-rendszer létrehozása, amely az újkori magyar néphit reprezentáns összefoglalása, és egyben alapul szolgál a Magyar Néphit Enciklopédiájának elkészüléséhez. A munka menete volt: az archívum adatainak manuális és elektronikus feldolgozása; a cédulák archiválása,, csoportosítása, katalogizálása, digitalizálása; az elekrotnikus adatok tárolása Folio adatbázis-kezelő programokban. A munkát folyamatosan végeztük; feldolgozott adatink száma 20 000-ről 70000-re emekedett. A részeredményeket CD munkapéldányként mutattuk be. Két kutatási területünkön 58 tanulmányt és 8 könyvet publikáltunk.
kutatási eredmények (angolul)
1. Popular religion, folkbelief and religious folklore in the Gyimes region. Complex examination of religious life and belief system in two villages of the Gyimes region (Harghita county, Romania), complemented with the Romanian inhabitants of Gyimesbükk. An important stand in the research was to analyse the duality and interconnections between the official religion and the local popular religion, the normative role of Christianity, the connection between the religious world view and the related textual world, and the new forms which owe their emergence to secularisation and globalisation. 2. Data base of modern Hungarian folk belief This project aimed to create a computer database built on the classification of the 120 000 data regarding Hungarian folk belief, which was to be a representative summary of the Hungarian folk belief of the modern era. The sequence of the work was the following: manual and electronic processing of the data of the archive, archiving, classifying, cataloguing and digitalising the cards, storing the electronically processed data with the help of a Folio database managemenet programme. The work was carried out continuously; the number of processed data increased from 20 000 to 70 000. We published the partial results as a CD working copy. In the two research areas, we accomplished 58 papers and 8 books.
a zárójelentés teljes szövege https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=49175
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Pócs É. (szerk.): Folk Religion and Folk Belief in Central-Eastern Europe, Acta Etnographica 54/2. (Special issue) Akadémiai Kiadó, Budapest, 477 p., 2009
Pócs É.: Látás és érintés. Szakrális kommunikáció egy alakuló kegyhelyen, Pannonhalmi Szemle XVI/3: 45-58, 2008
Pócs É: Jánó Ilona és az újkori magyar látomások, pp. 230-251. in ''Bételjesítem Isten akaratját...'' Jánó Ilona és az újkori látomások. L'Harmattan, Budapest, 2006
Kóka R. (közradó): ''Bételjesítem Isten akaratját...'' A lészpedi szent leány látomásai. Fontes Ethnologiae Hungaricae III, L'Harmattan, Budapest, 254 p., 2006
Pócs É.: Kommunikáció a másvilággal., pp. 33–35 in: Kőszegi P. Magyar Művelődéstörténeti Lexikon. VI. Balassi Kiadó, Budapest, 2006
Pócs É.: "Kősziklák hasadnak." Csodák és lehetetlenségek a folklórban, pp. 233-269 in: Ekler Andrea et. al. (szerk.) Teremtés. Szövegfolklorisztikai tanulmányok Nagy Ilona tiszteletére. L'Harmattan, Budapest, 2006
Mikos É.: Szent Genovéva-Genoéva-Éva. Egy ponyvatörténet folklorizálódása Gyimesközéplokon, pp. 304-314 in: Szemerkényi Ágnes (szerk.) Folklór és irodalom. Akadémiai Kiadó, Budapest, 2005
Pócs É.: Kultusz, emlékezet, dekoráció. A házbelsők díszítése Gyimesközéplokon., pp. 382-612 in: Szemerkényi Á (szerk.) Folklór és vizuális kultúra, Akadémiai Kiadó, Budapest, 2007
Pócs É. (szerk.): ''Vannak csodák, csak észre kell venni." Helyi vallás, néphit és vallásos folklór Gyimesben, Studia Ethnologia Hungarica VIII. L'Harmattan Kiadó, Budapest, pp. 1-377., 2008
Pócs É.: Előszó, pp. 7-14 in: Pócs É. (szerk) ''Vannak csodák, csak észre kell venni. Helyi vallás, néphit és vallásos folklór Gyimesben. L'Harmattan, Budapest, 2008
Pócs É.: Ördögűzés, népi, pp. 438-440 in Kőszegi P (szerk.): Magyar Művelődéstörténeti Lexikon VIII. Balassi Kiadó, Budapest, 2008
Jankus K.: A lélek túlvilági útja a gyimesbükki ortodox hiedelmek alapján., pp. 93-112 in: Pócs É. (szerk) ''Vannak csodák, csak észre kell venni." Helyi vallás, néphit és vallásos folklór Gyimesben.L'Harmattan, Budapest, 2008
Hesz Á.: Néphit vagy helyi vallás: lélek- és túlvilágképzetek Hidegségen, pp. 15-75 in: Pócs É. (szerk) ''Vannak csodák, csak észre kell venni." Helyi vallás, néphit és vallásos folklór Gyimesben. L'Harmattan, Budapest, 2008
Csonka-Takács E.: Keresztelő Gyimesközéplokon, pp. 113-161 in: Pócs É. (szerk) ''Vannak csodák, csak észre kell venni." Helyi vallás, néphit és vallásos folklór Gyimesben. L'Harmattan, Budapest, 2008
Kajári G.: Az imaéletbe való belenevelődés Gyimesközéplokon, pp. 183-221 in: Pócs É. (szerk) ''Vannak csodák, csak észre kell venni." Helyi vallás, néphit és vallásos folklór Gyimesben. L'Harmattan, Budapest, 2008
Csörge B.: Az igézet hiedelemrendszere Gyimesközéplokon, 223-253 in: Pócs É. (szerk) ''Vannak csodák, csak észre kell venni." Helyi vallás, néphit és vallásos folklór Gyimesben. L'Harmattan, Budapest, 2008
Mikos É.: A folklór, az írásbeliség és a tömegkultúra együttélése, s a folklorista lehetőségei a mai Gyimesben, pp. 255-278 in: Pócs É. (szerk) ''Vannak csodák, csak észre kell venni." Helyi vallás, néphit és vallásos folklór Gyimesben. L'Harmattan, Budapest, 2008
Hesz Á: A változás "tagadása". Halotti rítusok és közösség Gyimesben, pp. 306-320 in: Pócs É. (szerk) Maszk, átváltozás, beavatás. Tanulmányok a transzcendensről V. Balassi Kiadó, Budapest, 2007
Csonka-Takács E.: Gyermekágy és asszonyavatás Gyimesközéplokon, pp. 97-135 in: Pócs É. (szerk) Maszk, átváltozás, beavatás. Tanulmányok a transzcendensről V. Balassi Kiadó, Budapest, 2007
Pócs É.: Mágia, népi, pp. 138-141 in: Kőszegi Péter (szerk.) Magyar Művelődéstörténeti Lexikon VII. Balassi Kiadó, Budapest, 2007
Pócs É.: Megszállottság, pp. 358-359 in Kőszegi Péter (szerk.): Magyar Művelődéstörténeti Lexikon VII. Balassi Kiadó, Budapest, 2007
Pócs É.: Lidérc, pp. 22-23 in: Kőszegi Péter (szerk.) Magyar Művelődéstörténeti Lexikon VII. Balassi Kiadó, Budapest, 2007
Pócs É.: Szőkefalva/Seuca. Egy új kegyhely új üzenetei., pp. 484-504 in Pócs É. (szerk.): Démonok, látók, szentek. Tnaulmányok a transzcendensről VI. Balassi,, Budapest, 2008
Pócs É. (szerk.): Démonok, látók, szentek. Vallásetnológiai fogalmak tudományközi megközelítésben. Tanulmányok a transzcendensről VI. p 686., Balassi Kiadó, Budapest, 2008
Kis-Halas J.: "...Ha eljönnek az angyalok." Angyallátók, esszénusok, beavatottak a mai magyar New Age mozgalmakban, pp. 243-278 in Pócs É (szerk.): Démonok, látók, szentek. Tanulmányok a transzcendensről VI. Balassi Kiadó, Budapest, 2008
Pócs É.: Concepts of Time and Space in European Werewolf Mythologies., pp. 89-104 in Mencej M. (ed): Space and Time in Europe: East and West, Past and Present. Filosofska fakultet, Ljubljana, 2008
Pócs É.: Szőkefalva/Seuca: ein neuer Wallfahrtsort von neuer Bedeutung., pp. 311-329 in Roth K. (Hg.): Feste, Feiern, Rituale im östlichen Europa. LIT Verlag, Wien., 2008
Hesz Á.: Festival and local identity in a Hungarian village., pp. 253-262 in Roth K (Hg.) Feste, Feiern, Rituale im östlichen Europa. LIT Verlag, Wien., 2008
Hesz Á.: The Making of a Bewitchment Narrative., pp. 19-34 in Folklore. Electronic Journal of Folklore 37., 2007
Pócs É.: Miracles and Impossibilities in Magic Folk Poetry, pp. 327-353 in Roper J (ed.): Charms, Charmers and Charming. Palgrave Macmillan, Houndmills., 2008
Pócs É.: Fertility Cults, pp. 364–367 in: Golden R. M. (ed.) Encyclopedia of Witchcraft. The Western Tradition II. Santa Barbara, California, 2006
Pócs É.: Ősvallás, pp. 33–35 in: Kőszegi P (szerk.) Magyar Művelődéstörténeti Lexikon. IX. Balassi Kiadó, Budapest, 2009
Pócs É.: Ráolvasás, pp. 377–379 in: Kőszegi P. Magyar Művelődéstörténeti Lexikon. IX. Balassi Kiadó, Budapest, 2009
Pócs É.: Fertility Cults, pp. 364–367 in: Golden M. R. (ed.) Encyclopedia of Witchcraft. The Western Tradition II.Santa Barbara, California, 2006
Pócs É.: Folklore, pp. 382–384 in: Golden M. R. (ed.) Encyclopedia of Witchcraft. The Western Tradition II.Santa Barbara, California, 2006
Pócs É.: Dionysus (Bacchus), pp. 280.281 in: Golden M. R. (ed.) Encyclopedia of Witchcraft. The Western Tradition II.Santa Barbara, California, 2006
Pócs É.: Táltos, pp. 1105-1106 in: Golden M. R. (ed.) Encyclopedia of Witchcraft. The Western Tradition IV Santa Barbara, California, 2006
Pócs É.: Milk, pp. 765-767 in: Golden M. R. (ed.) Encyclopedia of Witchcraft. The Western Tradition III Santa Barbara, California, 2006
Pócs É. (szerk.): Maszk, átváltozás, beavatás. Tanulmányok a transzcendensről V., Balassi Kiadó, Budapest, p. 646, 2007
Kis-Halas J.: „Fejtetőmön arany fénygömb”. Az első lépések a reiki ösvényén. Beavatás egy ezoterikus gyógyászati rendszerbe, pp. 400–420 in: Pócs É. (szerk.) Maszk, átváltozás, beavatás. Tanulmányok a transzcendensről V. Balassi Kiadó, Budapest, 2007
Pócs É.: Előszó, pp. 7-11 in: Pócs É. (szerk.) Maszk, átváltozás, beavatás. Tanulmányok a transzcendensről V. Balassi Kiadó, Budapest, 2007
Pócs É. (szerk.): Tárgy, jel, jelentés. „Tárgy és folklór” konferencia Vaján, 2005. október 7–9-én. Studia Ethnologia Hungarica IX., L'Harmattan Kiadó-PTE Néprajz–Kulturális Antropológia Tanszék, Budapest, 479 p., 2008
Pócs É.: Ing, palást és meztelenség. Adatok az öltözködés szimbolikus vonatkozásaihoz., pp. 170-208 in Pócs É. (szerk.) Tárgy, jel, jelentés. L'Harmattan Kiadó–PTE Néprajz–Kulturális Antropológia Tsz., Budapest, 2008
Kis-Halas J.: Öröklődő tárgyak – öröklődő tudomány. Állandóság és változás a viaszöntés rituáléjában, pp. 281-317 in Pócs É. (szerk.) Tárgy, jel, jelentés. L'Harmattan Kiadó–PTE Néprajz–Kulturális Antropológia Tsz., Budapest, 2008
Frendl K.: Analógiás gondolkodást tükröző tárgyak székely és csángó települések humán és állatorvoslásában., pp. 318-341 in Pócs É. (szerk.) Tárgy, jel, jelentés. L'Harmattan Kiadó–PTE Néprajz–Kulturális Antropológia Tsz., Budapest, 2008
Pócs É.: Szent látók, pp. 164-166 in Keszeg V; Peti L; Pócs É. (szerk.) Álmok és látomások a 20-21. századból I. Fontes Ethnologiae Hungaricae VI. L'Harmattan, Budapest, 2009
Pócs É.: Tündéres and the Order of St Ilona or, Did the Hungarians Have Fairy Magicians?, Acta Etnographica 54/2: 379–396, 2009
Küllős I; Sándor I. (közreadja): Két kárpátalji parasztpróféta szent iratai. Fontes Ethnologia Hungaricae V., L’Harmattan – PTE Néprajz Tanszék, Budapest, 2009, 378 p., 2009
Keszeg V; Peti L; Pócs É. (szerk.): Álmok és látomások a 20-21. századból I. Fontes Ethnologia Hungaricae VI., L’Harmattan – PTE Néprajz Tanszék, Budapest, 2009, 560 p., 2009
Győrfy E: „That is why miracles happen here.“ The role of miracle narratives in the legitimisation process of a new shrine., pp. 239-260 in Christian W. Jr; Klaniczay G. The „Vision Thing." Studying divine intervention (Collegium Budapest Workshop series 18.), Budapest, 2009
Pócs É.: Seers in Central Europe, pp. 279-312 in: Christian W. Jr; Klaniczay G. The „Vision Thing." Studying divine intervention (Collegium Budapest Workshop series 18.), Budapest, 2009
Kis-Halas J.: Kortárs látók és gyógyítók, pp. 512--538 in Keszeg V; Peti L; Pócs É. (szerk.) Álmok és látomások a 20-21. századból I. Fontes Ethnologiae Hungaricae VI. L'Harmattan, Budapest, 2009
Pócs É.: Halottlátók, pp. 352-354 in Keszeg V; Peti L; Pócs É. (szerk.) Álmok és látomások a 20-21. századból I. Fontes Ethnologiae Hungaricae VI. L'Harmattan, Budapest, 2009
Keszeg V; Peti L; Pócs É.: Előszó, pp. 7-50 in Keszeg V; Peti L; Pócs É. (szerk.) Álmok és látomások a 20-21. századból I. Fontes Ethnologiae Hungaricae VI. L'Harmattan, Budapest, 2009
Pócs É.: Hiedelmek, vallási képzetek; Hiedelemvilág; Hitvilág, pp. 133-136, 262-266, 485-494, 632-635 in: Paládi-Kovács A. (szerk) Táj, nép, történelem. A magyar népi műveltség korszakai. Magyar Néprajz I/2. Akadémiai Kiadó, Budapest, 2009
Tóth G. P.: Objects, Worms, Demons. The Natural and Magical Miracle as Material Proof in the Demonological Literature of Early Modern Hungary., Acta Etnographica 54/2: 411-451., 2009
Pócs É.: Zene, tánc és megszállottság a dél-kelet-európai tündérhiedelmekben és rítusokban., In Szemerkényi Á. (szerk.): Folklór és zene. Akadémiai Kiadó, Budapest (közlésre elfogadva), 2010
Pócs É.: Seers, Visions and Shrines. Divine Interventions in Crises of Private and Public Affairs, in: Valtchinova G. (ed.) Divine Interventions. Szófia–Ankara (közlésre elfogadva), 2010
Pócs É.: Átmeneti rítusok a halál után, in: Balázs Lajos (szerk.) Sorsfordító rítusok. Csíkszereda (közlésre elfogadva), 2010
Pócs É.: Szent György napja és a boszorkányok, in: Zsigmond Gy. (szerk.): Szent György napja a néphagyományban. Sepsiszentgyörgy (közlésre elfogadva), 2010
Pócs É.: A 2. merseburgi ráolvasás magyar típusai, in: Tanulmánykötet Barna Gábor 60. születésnapjára. Szeged (közlésre elfogadva), 2010
Hesz Á.: Hidden messages – dreams of the dead as indirect communication, in Bowman M; Valk Ü. (eds.) Expressions of Belief: Vernacular religion and expressive culture in context. London (Közlésre elfogadva), 2010
Pócs É.: Élők, holtak és a víz mitológiája, in Bartha E.(szerk.): A víz kultúrája. Debrecen (Közlésre elfogadva), 2010
Kis-Halas J.: “I make my saints work…” The creation of a holy healer’s identity reflected in autobiographical stories and folk narratives, in Bowman M; Valk Ü. (eds.) Expressions of Belief: Vernacular religion and expressive culture in context. London (Közlésre elfogadva), 2010
Pócs É.: „We, too, have seen a great miracle.” Conversations and narratives about the supernatural in Gyimesközéplok, in Bowman M; Valk Ü. (eds.) Expressions of Belief: Vernacular religion and expressive culture in context. London (Közlésre elfogadva), 2010
Pócs É.: „Keleti hagyomány – nyugati kultúra“ Vargyas Lajos munkásságában., Ethnographia 111 (közlésre elfogadva), 2010

 

Projekt eseményei

 
2009-11-17 08:59:03
Résztvevők változása
vissza »