Alapkutatások a magyar közegészségügy történetéből  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
49194
típus K
Vezető kutató Kapronczay Károly
magyar cím Alapkutatások a magyar közegészségügy történetéből
Angol cím Basic research in the history of public health
zsűri Történelem
Kutatóhely Magyar Tudománytörténeti Intézet Nonprofit Kft.
résztvevők Kapronczay Katalin
projekt kezdete 2005-01-01
projekt vége 2008-12-31
aktuális összeg (MFt) 3.900
FTE (kutatóév egyenérték) 0.24
állapot lezárult projekt

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
Kutatásunkban a közegészségügy magyarországi történetének 1770 és 1945 közötti időszakát vizsgáltuk. 1770-ben született meg az első, még a bécsiek által megfogalmazott, Magyarországra vonatkozó közegészségügyi rendelkezés. 1876-ban fogalmazták meg az első magyarországi törvényt a közegészségügy átfogó szabályozására, 1925-ben jött létre az Országos Közegészségügyi Intézet. Ezek azok a keretévszámok, amelyek vizsgálódásunk körét meghatározták. Igyekeztünk feltárni ennek az időszaknak valamennyi jelentősebb törvényét, az előkészítő vitákat, a létrejött intézményeket, társulásokat, s azok keretében született szakkönyveket, szakfolyóiratokat. Igyekeztünk összegezni az egyetemeken létrejött közegészségügyi intézetekre vonatkozó főbb adatsorokat is. Tárgyaltuk a kiemelkedő személyiségek munkásságát. Bemutattuk a legjelentősebb hazai és Magyarországon megrendezett nemzetközi közegészségügyi kongresszusok munkálatait. Három könyvészeti fejezetben összegeztük mindazokat a kiadványokat, amelyek a vizsgált korszakban értékes adatokkal szolgálnak a közegészségügy történetének bemutatásához. Kutatásaink legfontosabb eredményeit két kötetben összegeztük, az első kötetben az általános történetet fogalmaztuk meg, a második kötetben a közegészségügy egyes szakágainak felkutatott történeti adatsorait adtuk közre. Ezen túlmenően az interneten is készítettünk egy honlapot, amelyen a fontosabb eredményeket adjuk közre, s igyekszünk ezt folyamatosan bővíteni: mot.tudomanytortenet.hu
kutatási eredmények (angolul)
We studied the period from 1770 to 1945 of the history of public health in Hungary. The first public health decree available in Hungary – still issued by the Viennese administriation – was published in 1770. The first law aiming a complete regulation of Hungarian public health – issued already by Hungarian government - has been published only in 1876. A National Public Health Institute was founded in 1925. We attempted to collect and analyse all important laws, issues and decrees of this period, including discussions preparing the laws, institutions and associations established by them, and also handbooks and journals published by the recently founded institutions and societies. We attempted to analyse and interpret the main databases regarding public health institutes founded at the universities as well. Activities of the most important national and international congresses organised in Hungary were also analysed. Publications documenting history of public health within the period in question were compiled in three bibliographical chapters. Main results of our researches were summarized in two volumes. The first one gives am overwiew on the general history of the subject, the second however includes historical databases regarding special braches of public health. Moreover, a homepage was also created publishing of our most important results, going to be completed and enriched int he future too (mot.tudomanytortenet.hu)
a zárójelentés teljes szövege http://real.mtak.hu/1935/
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Kapronczay Károly: A hazai vízszabályozások hatásai a magyar közegészségügyi állapotokra., In: Orvostörténeti Közlemények No. 188-189. 2005. pp. 5-32., 2005
Kapronczay Károly: Az ápolás-, ápolóképzés és kórházügy története Magyarországon., Bp., 2005. SOMKL. 79 p., 2005
Kapronczay Katalin: Könyvritkaságok 1-4. rész., In: Gyógyszerészettörténet, 2005. No. 1-4. pp. 16-17, 10-11, 10-11, 12-13., 2005
Kapronczay Károly: Az orvostörténeti múzeum alapítása hazánkban., In: Lege Artis Medicinae, 2005. No. 10. pp. 780-782., 2005
Kapronczay Károly – Kapronczay Katalin: Az orvostörténelem Magyarországon., Bp., 2005. OPKM. 146 p., 2005
Kapronczay Katalin: A két van Swieten., In: Tanulmányok a természettudományok, a technika és az orvoslás történetéből. Bp., 2005. OMM. pp. 172-177., 2005
Kapronczay Katalin: Schöpf-Merei Ágoston., In: Gyógyszerészettörténet, 2005. No. 1. pp. 22-23., 2005
Kapronczay Károly: Ajánlás., In: Daday András: Újabb kuriózumok az orvostudomány magyarországi történetéből. Bp., 2005. Akadémiai Kiadó. pp. 9-10., 2005
Kapronczay Károly: Orvostörténeti szócikkek., In: Nemzeti évfordulóink 2007. Bp., 2006. Balassi Intézet. 72 p., 2006
Kapronczay Károly: Orvostársadalom és politika., In: Tanulmányok a természettudományok, a technika és az orvoslás történetéből. Bp., 2006. MTESZ. pp. 101-106., 2006
Kapronczay Károly: Entwicklung der ungarische Schulhygiene., In: Orvostörténeti Közlemények 194-195 (2006) pp. 29-44., 2006
Kapronczay Károly: A humanitárius eszmék alakulása Európában., In: Valóság 49 (2006) No. 1. pp. 69-86., 2006
Kapronczay Károly: Betegellátás, veszteségek 1956 októberében., In: Valóság 49 (2006) No. 10. pp. 84-94., 2006
Kapronczay Károly: Medizingeschichtsschreibung im 19. Jahrhundert in Ungarn., Előadás a XL. Nemzetközi Orvostörténeti Kongresszuson (Budapest, 2006. augusztus), 2006
Kapronczay Károly: Karantén, vesztegzár., Előadás lengyelül a Magyar-Lengyel Történész Vegyesbizottság ülésén (Varsó, 2006. október), 2006
Kapronczay Károly: A dualizmus korának kórházépítési programja., Előadás a MTESZ konferencián (Budapest, 2006. november), 2006
Kapronczay Katalin: Orvosi művelődés és egészségügyi kultúra a XVIII. századi Magyarországon., Bp., 2006. Semmelweis Kiadó. 236 p., 2006
Kapronczay Károly: Medizingeschichtsschreibung im 19. Jahrhundert in Ungarn., In: 40th International Congress ont he History of Medicine. Proceedings. Vol. II. pp. 721-723., 2006
Kapronczay Katalin: János Jusztusz Torkos (1699-1770) und die Erforschung der ungarländischen Heilwässer im 18. Jahrhundert., In: Orvostörténeti Közlemények 194-195 (2006) pp. 45-50., 2006
Kapronczay Katalin: Választások Magyarországon – orvosok és gyógyszerészek az önkormányzatokban 1860-62-ben., In: Tanulmányok a természettudományok, a technika és az orvoslás történetéből. Bp., 2006. MTESZ. pp. 101-106., 2006
Kapronczay Katalin: Könyvritkaságok. (Sorozat), In: Gyógyszerészettörténet, 2006. No. 1-4., 2006
Kapronczay Katalin: A felvilágosodás korának kórházi viszonyai, reformintézkedések a fejlesztés érdekében., Előadás a MTESZ konferencián (Budapest, 2006. november), 2006
Kapronczay Katalin: Az Erdélyi Magyar Nyelvmívelő Társaság orvosi és természettudományos tevékenysége., Előadás a Magyar Orvostörténeti Társaság ülésén (Budapest, 2006. november), 2006
Kapronczay Katalin: Die Anfänge der Medizingeshichtsschreibung in Ungarn (16-18. Jahrhundert)., Előadás a XL. Nemzetközi Orvostörténeti Kongresszuson (Budapest, 2006. augusztus), 2006
Kapronczay Katalin: Die Anfänge der Medizingeshichtsschreibung in Ungarn (16-18. Jahrhundert)., In: 40th International Congress ont he History of Medicine. Proceedings. Vol.II. pp. 725-727., 2006
Kapronczay Károly: Az orvosi fényképezés története., Előadás "A természettudományok, a technika és az orvoslás tárgyi és épített emlékei” című konferencián. MTESZ, Budapest, 2007. november 23., 2007
Kapronczay Katalin: Illusztrátor orvosok Magyarországon a 19. században., Előadás ''A természettudományok, a technika és az orvoslás tárgyi és épített emlékei” című konferencián. MTESZ, Budapest, 2007. november 23., 2007
Kapronczay Károly: Gesundheitliche Verteidigungsmassnahme: Die Quarantene., In: Orvostörténeti Közlemények 198-199 (2007) pp. 43-50., 2007
Kapronczay Károly: Die Reform des ungarischen Verwaltungswesens und das Anforderungssystem den Beamten gegenüber zwischen den zwei Weltkrieg., In: Orvostörténeti Közlemények 198-199 (2007) pp. 51-59., 2007
Kapronczay Károly: A Lengyel Tudományos Akadémia magyar mecénása (Szalay József 1802-1876)., In: Limes 20 (2007) No. 1. pp. 107-109., 2007
Kapronczay Károly: Elfeledett orvostörténészeink a XIX. századból., In: Lege Artis Medicinae 17 (2007) No. 3. pp. 260-261., 2007
Kapronczay Károly: Tébolydából elmegyógyintézet. A hazai elmeügy intézményei., In: Lege Artis Medicinae 17 (2007) No. 8-9. pp. 642-645., 2007
Kapronczay Károly: Út a lengyel rendszerváltozáshoz., In: Valóság 50 (2007) No. 1. pp. 52-66., 2007
Kapronczay Károly: A Rákócziak lengyel trónigénye., In: Élet és Tudomány 62 (2007) No. 9., 2007
Kapronczay Katalin: Orvosi művelődés és egészségügyi kultúra a XVIII. századi Magyarországon., Bp., 2007. Semmelweis Kiadó. 236 p. (A Semmelweis Egyetem Levéltárának kiadványai 4.), 2007
Kapronczay Katalin: Krankenhäuser im Ungarn des 18. Jahrhunderts., In: Orvostörténeti Közlemények 198-199 (2007) pp. 83-89., 2007
Kapronczay Katalin: Mennonita kalendárium 1904-ből., In: Élet és Tudomány 62 (2007) No. 22. pp. 678-680., 2007
Kapronczay Katalin: A százötven éves Orvosi Hetilap., In: Lege Artis Medicinae 17 (2007) No. 4-5. pp. 362-364., 2007
Kapronczay Károly: Duka Tivadar (1825-1908)., In: Nemzeti Évfordulóink 2008. Bp., 2007. Balassi Intézet. (Sajtó alatt), 2007
Kapronczay Károly: Magyar–lengyel orvosi kapcsolatok 1945-ig., Bp., 2007. 217 lev. Az MTA Művelődéstörténeti Bizottsága számára készült anyag. (Megjelentetését tervezik), 2007
Kapronczay Károly: Comenius "Orbis pictus"-ának jelentősége az élettudományok történetében., Előadás ''Az egészségtan-oktatás története és jelentősége” című konferencián. MTA Művelődéstörténeti Bizottság, Budapest, 2007. november 29., 2007
Kapronczay Károly: A Semmelweis család története, Budapest, Semmelweis Kiadó. 79 p., 2008
Kapronczay Károly: A magyar nemzeti liberalizmus egészségügyi politikája a dualizmus korában, In: Valóság 51 (2008) p. 11., 2008
Kapronczay Károly: A régi Tabán patikái és patikusai. Ráth és Müller gyógyszerészek, In: Gyógyszerészettörténet 6 (2008) No. 1. pp. 10-11., 2008
Kapronczay Károly: Irgalmas-rendi gyógyszertárak magyar földön, In: Gyógyszerészettörténet 6 (2008) No. 3-4. pp. 4-7., 2008
Kapronczay Károly: Adatok a hazai orvosi fényképezés kezdetéhez, In: Tanulmányok a természettudományok, a technika és az orvoslás történetéből. Bp., OMM. pp. 175-177., 2008
Kapronczay Károly: Mátyás király orvosai, In: Élet és Tudomány, 2008. No. 11., 2008
Kapronczay Károly: Az 1876. évi XIV. tc. és annak 1908. évi módosítása, In: Magyar Orvostörténelmi Társaság. Előadás., 2008
Kapronczay Károly: Magyar orvostörténeti monográfiák a múltban és a jelenben, In: Magyar Orvostörténelmi Társaság. Előadás., 2008
Kapronczay Károly: Az Ernyey Gyógyszerésztörténeti Gyűjteményről, In: Magyar Gyógyszerésztörténeti Társaság. Előadás. (Bp., 2008. nov. 27.), 2008
Kapronczay Károly: Orvostörténeti társasági élet az 1950-es években, In: Újabb eredmények a természettudományok, a technika és az orvoslás hazai történetéből. Előadás a MTESZ konferencián. (Bp., 2008. nov. 21.), 2008
Kapronczay Károly: A magyar közegészségügy története, In: Semmelweis Egyetem. Előadás, 2008
Kapronczay Katalin: Ilusztrátor orvosok Magyarországon a 19. században, In: Tanulmányok a természettudományok, a technika és az orvoslás történetéből. Bp., OMM. pp. 169-174., 2008
Kapronczay Katalin: Weber János gyógyszerész művei, In: Gyógyszerészettörténet 6 (2008) No. 2. pp. 29-30., 2008
Kapronczay Katalin: Monográfia a citromfélékről, In: Gyógyszerészettörténet 6 (2008) No. 3-4. p. 21., 2008
Kapronczay Katalin: Úti élmények. L. Rauwolff: Aigentliche Beschreibung der Raiss ... 1582., In: Gyógyszerészettörténet 6 (2008) No. 3-4. pp. 22-23., 2008
Kapronczay Katalin: "Opinio in Re Sanitatis" - az 1793. évi erdélyi egészségügyi tervezet, In: Magyar Orvostörténelmi Társaság. Előadás., 2008
Kapronczay Katalin: Az esélyt adó ládika múltja és reneszánsza, In: Újabb eredmények a természettudományok, a technika és az orvoslás hazai történetéből. Előadás a MTESZ konferencián. (Bp., 2008. nov. 21.), 2008
Kapronczay Károly: Királysírok, In: Természet Világa (Közlésre elfogadva, várható megjelenés: 2009. január), 2009
Kapronczay Károly: Betegellátás, veszteségek az 1956-os forradalom és szabadságharc idején., In: A szabadság vére. A főváros egészségügye az '56-os forradalom és a megtorlások idején. Bp.-Piliscsaba, SOMKL-MATI-MTA-Semmelweis Egyet.-Kresz G.Mentőmúz. pp. 9-26., 2006
Kapronczay Károly: Előszó Mária Terézia 1770-es egészségügyi alaprendelete és az ahhoz kapcsolódó kommentárok magyar nyelvű kiadásához., In: Balázs Péter: Mária Terézia 1770-es egészségügyi alaprendelete. Piliscsaba – Bp., 2007. MATI-SOMKL. pp. 7-9., 2007
Kapronczay Katalin: Opinio in Re Sanitatis. Az 1793-as erdélyi egészségügyi főszabály-tervezet., In: Balázs Péter: Mária Terézia 1770-es egészségügyi alaprendelete. Piliscsaba – Bp., 2007. MATI-SOMKL. pp. 431-435., 2007
Kapronczay Károly: A magyarországi közegészségügy története 1770-1944. Jogalkotás, közegészségügyi intézmények, szakirodalom, Bp., 2008. 364 p. (Sajtó alatt), 2008
Kapronczay Károly: Szakágazatok a magyarországi közegészségügy történetében 1876-1944., Bp., 2008. (Sajtó alatt), 2008
vissza »