Examination of usefulness of the TOBEC method in the selection of hen eggs for improving the hatchability, the viability of the chicks and the dressing percentage and meat quality of the broilers  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
49203
Type F
Principal investigator Milisits, Gábor
Title in Hungarian A TOBEC módszer alkalmazhatóságának vizsgálata a tenyésztojások szelekciójában, a tojások keltethetőségének, a naposcsibék életképességének és a brojlerek vágóminőségének javítása érdekében
Title in English Examination of usefulness of the TOBEC method in the selection of hen eggs for improving the hatchability, the viability of the chicks and the dressing percentage and meat quality of the broilers
Panel Plant and animal breeding
Department or equivalent Faculty of Agricultural and Environmental Sciences (Kaposvár University)
Starting date 2005-01-01
Closing date 2007-12-31
Funding (in million HUF) 4.800
FTE (full time equivalent) 0.30
state closed project

 

Final report

 
Results in Hungarian
Kutatási programunkban tyúktojások összetételének in vivo vizsgálatával összefüggéseket kerestünk a tojásösszetétel, a keltethetőség, a naposcsibék keléskori súlya, keléskori testösszetétele, kelés utáni növekedése és vágóértéke között. A kísérlet során 1.500 tyúktojás TOBEC vizsgálatát végeztük el, majd a mért ún. E-értékek alapján a két szélső és a középső 15-15%-ot keltetésre kiválogattuk. A keltetés során megállapítottuk, hogy a magas elektromos vezetőképességű tojások szignifikánsan nagyobb mértékben estek ki a kísérletből embrióelhalás miatt, mint az alacsony elektromos vezetőképességűek. A tojásösszetétel és a tojássúly elkülönített hatását elemezve megállapítottuk, hogy azonos tojássúly esetén az E-érték/súly hányados növekedésével, azonos E-érték/súly hányados esetén pedig a tojássúly növekedésével nő a madarak kelési súlya. A kikelt csibék naposkori testösszetételét vizsgálva azt tapasztaltuk, hogy az alacsony elektromos vezetőképességű tojásokból kelt csibék testének szárazanyag-, fehérje- és zsírtartalma is magasabb volt, mint a magas elektromos vezetőképességű tojásokból kelt társaiké. Hathetes életkorban az alacsony elektromos vezetőképességű tojásokból kelt csibék testsúlya mindkét ivarban magasabb volt, mint a magas elektromos vezetőképességű tojásokból kelt társaiké. A 42 napos kori vágáskor a vizsgált testösszetevők súlyában igen, testsúlyhoz viszonyított arányában viszont nem tudtunk szignifikáns különbséget kimutatni a kísérleti csoportok között.
Results in English
In this project – using an in vivo examination of hen’s eggs composition – the effect of egg composition on the hatchability, on the chick’s hatching weight, body composition, growth and slaughter characteristics was studied. Altogether 1.500 hens’ eggs were measured by TOBEC, and the extreme and average 15-15% were chosen for incubation based on the measured E-values. During the incubation period, it was observed that eggs with high E-value/egg weight ratio fall out in a significantly higher ratio, than eggs with low E-value/egg weight ratio. Examining the separate effect of egg weight and egg composition on the hatching weight, it was established that the increase of E-value/egg weight ratio at the same egg weight, and the increase of egg weight at the same E-value/egg weight ratio resulted in an increase in the hatching weight. It was also established that the dry matter, protein and fat content of the chicks, hacthed from eggs with low electrical conductivity was higher at hatching, than that of the chicks hatched from eggs with high electrical conductivity. At 6 weeks of age the liveweight of chicks hatched from eggs with low electrical conductivity was higher in both sexes, than that of the chicks hatched from eggs with high electrical conductivity. At slaughter – at 42 days of age – significant differences were obtained in the weight of the examined body parts, but no significant effect of egg composition was observed in their ratio to liveweight.
Full text http://real.mtak.hu/1938/
Decision
Yes

 

List of publications

 
Milisits, G. - Kovács, E. - Pőcze, O. - Ujvári, J. - Taraszenkó, Zs. - Jekkel, G. - Locsmándi, L. - Bázár, Gy. - Romvári, R. - Sütő, Z.: Effect of hen’s eggs composition on the growth and slaughter characteristics of hatched chicks in two meat-type genotypes, XXIII World's Poultry Congress, 2008. június 30. - 2008. július 4., Brisbane, Ausztrália (in press), 2008
Milisits, G. - Kovács, E. - Pőcze, O. - Ujvári, J. - Taraszenkó, Zs. - Jekkel, G. - Locsmándi, L. - Bázár, Gy. - Romvári, R. - Sütő, Z.: Effect of hen’s eggs composition on the hatchability and on the hatching weight and body composition of chicks in two meat-type genotypes, XXIII World's Poultry Congress, 2008. június 30. - 2008. július 4., Brisbane, Ausztrália (in press), 2008
Milisits, G. – Andrássy-Baka, G. – Romvári, R.: Predictability of fat-free mass and fat content in intact hens’s eggs using electrical conductivity, Italian Journal of Animal Science, Vol. 4, Supplement 3, 95-97p., 2005
Milisits, G. – Andrássy-Baka, G. – Romvári, R.: Tyúktojások zsírmentes súlyának és zsírtartalmának becsülhetősége TOBEC módszerrel, XLVII. Georgikon Napok, Keszthely, 2005. szeptember 29-30., CD-ROM, 2005
Milisits, G. – Andrássy-Baka, G. – Romvári, R.: Prediction of hen’s eggs composition by means of the TOBEC method, 4th International Symposium “Prospects for the 3rd Millennium agriculture, 2005. október 6-7., Kolozsvár, Románia, 1-6p., 2005
Milisits G. – Kovács E. – Locsmándi L. – Szabó A. – Andrássy-Baka G. – Pőcze O. – Ujvári J. – Romvári R. – Sütő Z.: Tyúktojások összetételének hatása a keltethetőségre és a naposcsibék kelési súlyára, XLIX. Georgikon Napok, 2007. szeptember 20-21., Keszthely, CD-ROM, 2007
Milisits G. – Kovács E. – Locsmándi L. – Szabó A. – Andrássy-Baka G. – Pőcze O. – Ujvári J. – Romvári R. – Sütő Z.: Tyúktojások összetételének hatása a csibék növekedésére és testösszetételére, XLIX. Georgikon Napok, 2007. szeptember 20-21., Keszthely, CD-ROM, 2007
Milisits G. – Kovács E. – Locsmándi L. – Szabó A. – Andrássy-Baka G. – Pőcze O. – Ujvári J. – Romvári R. – Sütő Z.: Effect of two-way selection on egg composition by means of the TOBEC method, on the hatchability of hen’s eggs, and on the body weight and body composition of hatched chicks, 58th Annual Meeting of the European Association for Animal Production, Dublin (Írország), 2007. augusztus 26-29., 68., 2007
Milisits, G. – Kovács, E. – Locsmándi, L. – Szabó, A. – Andrássy-Baka, G. – Jekkel, G. – Romvári, R.: Applicability of the TOBEC method in selection of hen’s eggs based on their composition, Agriculture, 13 (1), 209-212., 2007
Szabó, A. - Milisits, G.: Clinicochemical follow-up of broiler rearing – a five-week study, Acta Veterinaria Hungarica, 55 (4), 451–462., 2007
Back »