A brachiopodák faunafejlődése Magyarországon a kréta végétől a miocénig (rendszertan, paleoökológia, paleobiogreográfia)  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
49224
típus K
Vezető kutató Dulai Alfréd
magyar cím A brachiopodák faunafejlődése Magyarországon a kréta végétől a miocénig (rendszertan, paleoökológia, paleobiogreográfia)
Angol cím Faunal changes of brachiopods in Hungary from the Late Cretaceous to the Miocene (systematics, paleoecology, paleobiogeography)
zsűri Földtudományok 1
Kutatóhely Őslénytani és Földtani Tár (Magyar Természettudományi Múzeum)
projekt kezdete 2005-01-01
projekt vége 2009-12-31
aktuális összeg (MFt) 6.396
FTE (kutatóév egyenérték) 1.45
állapot lezárult projekt

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
Paleogén és neogén brachiopodákat vizsgáltam különböző hazai és külföldi lelőhelyekről. Monospecifikus paleocén együttest írtunk le Ausztriából (új nemzetség, új faj). Hét hazai eocén felszíni feltárás és 7 mélyfúrás alapján 6 nemzetség 7 faját írtuk le (1 új faj, másik négy faj első említése Magyarországról). Feldolgoztuk a bakonyi eocén nummuliteszes mészkő brachiopoda faunáját (3 faj, 1 új nemzetség leírása). Nagyon gazdag (12 nemzetség, 12 faj) oligocén faunát dokumentáltam a novaji Nyárjas-tetőről. A Középső Paratethys oligocénjének brachiopoda faunája eddig csaknem ismeretlen volt. Számos faj rétegtani elterjedését terjeszti ki a novaji anyag az oligocénig. Tisztáztam a noszvaji Nagyimány oligocén brachiopoda faunájának rendszertani helyzetét. Revideáltuk a Meznerics-féle miocén brachiopoda gyűjteményt. Első ízben írtam le bekérgező epifauna elemeket a Középső Paratethys mikromorf brachiopodáin (Bánd). Több badeni brachiopoda faj földrajzi elterjedését pontosítottam a leideni Naturalis Múzeum anyaga alapján. Mikromorf brachiopodák belső morfológiájának megismerésére kezdeményeztem mikro CT vizsgálatokat (részleges sikerrel). Az eddig ismert leggazdagabb hazai kainozoós chiton faunát írtam le a Bakonyból (8 faj, 4 először Magyarországról). Első alkalommal ismertettünk chitonokat az ukrajnai és a bulgáriai miocénből. A magyarországi badeni Bryozoák alapján öt különböző fáciest és 3 őskörnyezeti típust különítettünk el a hazai badeniben.
kutatási eredmények (angolul)
Paleogene and Neogene brachiopods were studied from Hungarian and foreign localities. Monospecific Paleocene assemblage was described from Austria (new genus and species). 7 species of 6 genera were described from 7 Hungarian Eocene surface localities and 7 boreholes (1 new species, 4 species first time from Hungary). Brachiopods of Middle Eocene nummulitic limestone of the Bakony Mts were published (3 species, 1 new genus). Diverse (12 species, 12 genera) Oligocene fauna was documented from Novaj. Until now, the Oligocene brachiopods of the Central Paratethys were poorly known. The stratigraphical distribution of several species was extended to the Oligocene. Pliothyrina was identified for the first time from Hungary (Noszvaj). Meznerics’s Miocene brachiopod collection was revised. Epifaunal encrusters were recorded for the first time on micromorphic brachiopods of the Central Paratethys (Bánd). On the basis of the material of Naturalis Museum (Leiden), the geographical distribution of some Badenian brachiopods was refined. Partly successful micro CT monitoring was performed to study the internal morphology of micromorphic brachiopods. The richest known chiton fauna was described from Hungarian Cenozoic (Badenian, Bakony Mts, 8 species, 4 species first time from Hungary). Chitons were mentioned for the first time in the Miocene of Ukraine and Bulgaria. On the basis of Badenian Bryozoans of Hungary, 5 different facies and 3 paleonvironments were differentiated.
a zárójelentés teljes szövege https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=49224
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Dulai, A. & Bitner, M. A.: Magyarországi miocén brachiopodák revíziója., Program, Előadáskivonatok, Kirándulásvezető, 8. Magyar Őslénytani Vándorgyűlés, 2005. május 18-21., Hátszeg-Őraljaboldogfalva, pp. 8-9., 2005
Bitner, M. A. & Dulai, A.: Revision of Middle Miocene brachiopods in the Meznerics collection (Hungary)., in: Harper, D.A.T, Long, S. & McCorry, M. (eds.): Abstracts, 5th International Brachiopod Congress, Copenhagen, July 2005, p. 36., 2005
Dulai, A., Bitner, M. A. & Müller, P.: Palaeocene monospecific rhynchonellid (Brachiopoda) assemblage from Kambühel (Austria)., in: Harper, D.A.T, Long, S. & McCorry, M. (eds.): Abstracts, 5th International Brachiopod Congress, Copenhagen, July 2005, p. 38., 2005
Dulai, A.: Badenian (Middle Miocene) Polyplacophora from the Central Paratethys (Bánd and Devecser, Hungary)., Fragmenta Palaeontologica Hungarica 23: 29-50., 2005
Dulai, A.: A Börzsöny-hegység üledékes kőzetei és ősmaradványai., Börzsönyvidék 3: 121-143., 2005
Dulai, A.: Harmadidőszaki brachiopodák: a legritkábbtól a legkisebbekig., Az ELTE Őslénytani Tanszék Hantken Körének előadássorozata, 2005. november 21., 2005
Dulai, A.: Badeni Polyplacophora és Brachiopoda fauna a Bakonyból., Program, Előadáskivonatok, Kirándulásvezető, 9. Magyar Őslénytani Vándorgyűlés, 2006. május 18-20., Ajka, pp. 10-11., 2006
Dulai, A. & Bitner, M.A.: Paleogén brachiopodák vizsgálata Ausztriában és Magyarországon., Program, Előadáskivonatok, Kirándulásvezető, 9. Magyar Őslénytani Vándorgyűlés, 2006. május 18-20., Ajka, pp. 11-12., 2006
Dulai, A.: Zebegény, Bakókúti-bánya. Középső-miocén (badeni) mészkő, Sámsonházai Formáció., in: Pálfy, J. & Pazonyi, P. (szerk): Őslénytani kirándulások Magyarországon és Erdélyben. Hantken Kiadó, Budapest, pp. 30-33., 2007
Dulai, A. & Moissette, P.: Mátraverebély, Szentkút. Középső-miocén (alsó-badeni), Sámsonházai Formáció., in: Pálfy, J. & Pazonyi, P. (szerk): Őslénytani kirándulások Magyarországon és Erdélyben. Hantken Kiadó, Budapest, pp. 190-193., 2007
Moissette, P., Dulai, A., Escarguel, G., Kázmér, M., Müller, P. & Saint Martin, J.-P.: Mosaic of environments recorded by bryozoan faunas from the Middle Miocene of Hungary., Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, 252: 530-556., 2007
Dulai, A.: Badenian (Middle Miocene) micromorphic brachiopods from Bánd and Devecser (Bakony Mountains, Hungary)., Fragmenta Palaeontologica Hungarica, 24-25: 1-13., 2007
Dulai, A., Bitner, M.A. & Müller, P.: A monospecific assemblage of a new rhynchonellide brachiopod from the Paleocene of Austria., Fossils and Strata. 54: 193-201., 2008
Karátson, D., Oláh, I., Pécskay, Z., Márton, E., Harangi, Sz., Dulai, A., Zelenka, T., Korpás, L. & Kósik, Sz.: Miocene volcanism in the Visegrád Mountains, Hungary: an integrated approach to regional volcanic stratigraphy., Geologica Carpathica, 58/6., 2007
Bitner, M. A. & Dulai, A.: Eocene micromorphic brachiopods from north-western Hungary., Geologica Carpathica, 59/1: 31-43., 2008
Bitner, M. A., Dulai, A. & Galácz, A.: Eocene brachiopods from the Bakony Mts, Hungary - A preliminary report., Program, Előadáskivonatok, Kirándulásvezető, 10. Magyar Őslénytani Vándorgyűlés, 2007. május 24-26, Budapest, p. 10., 2007
Dulai, A. & Studencka, B.: Badeni Polyplacophora fauna a Középső Paratethys keleti részéről (Ukrajna, Románia, Bulgária)., Program, Előadáskivonatok, Kirándulásvezető, 10. Magyar Őslénytani Vándorgyűlés, 2007. május 24-26, Budapest, p. 17., 2007
Dulai, A.: Zebegény, Bakó-kúti-bánya. Középső-miocén (badeni) mészkő, Sámsonházai Formáció., Program, Előadáskivonatok, Kirándulásvezető, 10. Magyar Őslénytani Vándorgyűlés, 2007. május 24-26, Budapest, p. 50-51., 2007
Dulai, A.: Szob, Malom-kert. Középső-miocén (badeni) homok, Sámsonházai Formáció., Program, Előadáskivonatok, Kirándulásvezető, 10. Magyar Őslénytani Vándorgyűlés, 2007. május 24-26, Budapest, p. 52-53., 2007
Bitner, M. A. & Dulai, A.: Eocenskie ramienionogi mikromorficzne z pólnocno-zachodnich Wegier., Zborník abstractov, 8. Paleontologická konferencia, 2007 jún, Bratislava, p. 21., 2007
Dulai, A.: Szob, Malom-kert. Középső-miocén (badeni) homok, Sámsonházai Formáció., in: Pálfy, J. & Pazonyi, P. (szerk): Őslénytani kirándulások Magyarországon és Erdélyben. Hantken Kiadó, Budapest, pp. 34-37., 2007
Pálfy, J., Dulai, A., Gasparik, M., Ozsvárt, P., Pazonyi, P. & Szives, O.: Catalogue of Invertebrate and Vertebrate Paleontological Type Specimens of the Hungarian Natural History Museum., Hungarian Natural History Museum, Budapest, pp. 1-209., 2008
Dulai, A.: Alsó-oligocén brachiopodák Észak-Magyarországról (Noszvaj, Nagyimány; Novaj, Nyárjas-tető)., Program, Előadáskivonatok, Kirándulásvezető, 11. Magyar Őslénytani Vándorgyűlés, 2007. május 22-24, Szögliget, pp. 8-9., 2008
Dulai, A.: Középső-Paratethysi miocén brachiopodák a leideni Naturalis Múzeum gyűjteményében., Program, Előadáskivonatok, Kirándulásvezető, 12. Magyar Őslénytani Vándorgyűlés, 20089. május 28-30., Sopron, 2009
Bitner, M.A., Dulai, A. & Galácz, A.: Middle Eocene brachiopods from the Szőc Limestone Formation (Bakony Mountains, Hungary), with description of a new genus., Neues Jahrbuch Geol. Paläont. Abh. (in press), 2010
Studencka, B. & Dulai, A.: Chitons (Mollusca: Polyplacophora) from the Upper Badenian (Middle Miocene) sandy facies of Ukraine (Central Paratethys)., Acta Geologica Polonica (in press), 2010
Dulai, A.: Central Paratethyan Middle Miocene brachiopods in Naturalis Museum (Leiden, the Netherlands), Scripta Geologica (beadva), 2010
vissza »