Climatic influence on occurence and growth of Pteridophyta in Early Jurassic vegetation in the Mecsek Mountains  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
49226
Type K
Principal investigator Bókáné Barbacka, Mária
Title in Hungarian A klíma hatása a harasztok (zsurlók, páfrányok) fejlődésére és elterjedésére a mecseki kora-jura vegetációban
Title in English Climatic influence on occurence and growth of Pteridophyta in Early Jurassic vegetation in the Mecsek Mountains
Panel Earth sciences 1
Department or equivalent Növénytár (Hungarian Natural History Museum)
Starting date 2005-01-01
Closing date 2009-12-31
Funding (in million HUF) 4.095
FTE (full time equivalent) 2.45
state closed project

 

Final report

 
Results in Hungarian
A magyarországi kora-jura lelőhely a mecseki feketeszén kitermelési helyekhez, Pécs és Komló környéken kötődik. A harasztok (zsurlók és páfrányok) feldolgozása fontos fejezetként szerepel a teljes flóra rekonstruálásában. A lelőhelyről számos zsurló (285 db) és páfrány (884 db) került elő. A zsurlókat (Sphenophyta) két nemzetség képviseli, a Neocalamites (1 faj) és Equisetites (3 faj). A páfrányok (Pteridophyta) 11 nemzetségbe tartoznak és ezeken belül 14 fajba (ebből egy új faj). Ezzel a mecseki flórában a harasztok csoportja a leggazdagabb fajokban. A mecseki terület a kora jurában delta jellegű volt. Ökoszisztémájának rekonstruálása három módon történt. A morfológiájuk, az esetleges társuló fajok adaptív elemzésével, és a pollen és spóra analízis segítségével. Mindhárom módszer megegyező eredményt adott. A területen, Abbink modellje szerint, a harasztok többsége (Equisetites és a páfrányfajok zöme) az alacsony térszíní nedves környezetet foglalták el. A Neocalamites és néhány páfrányfaj az alacsony térszíní szárazabb területhez alkalmazkodtak, míg folyóparti sávokban és az elmocsarasodott területeken csekély számban voltak jelen. A harasztok leginkább azokkal a növényfajokkal társultak, melyek ugyanarra a nedves környezetre mutattak adaptációs tendenciát. A project értékes adatokkal szolgál a környezeti modellezéshez a paleobotanikusak és palinológusak számára és segíti az ökoszisztémák működési mechanizmusainak megértésében.
Results in English
The Hungarian Liassic macroflora locality is connected to the coal deposits in the Mecsek Mts., (southern Hungary). The study of sphenophytes and pteridophytes provided data to the reconstruction of the whole flora from this locality. Sphenophyta are represented by two genera, Neocalamites (1 species) and Equisetites (3 species). Pteridophyta were attributed to 11 genera and 14 species, and thus, they form the most diverse group within the flora from the Mecsek Mts. The environment of the Early Jurassic in the territory of the Mecsek Mts. is known as a delta plain. Reconstruction of plant ecosystems was provided by three ways: investigation of the morphology of plants and their adaptative features, similar study of other species co-occurring on the same stone slabs, as well as the palynological analysis. All methods gave comparable results. According to the Abbink’s model of environment, most of the taxa (Equisetites and the majority of ferns) were adapted to the conditions of wet lowland. Neocalamites and some fern species occurred in the dry lowland, while the swampy habitats and those along river banks were rather poor in taxa and number of both horsetails and ferns. The obtained results of the project both macro- and microflora help in the explanation of the paleoecology of Spenophyta and Pteridophyta from the Hungarian Liassic and are useful for precising ecological models prepared for palynological interpretations.
Full text https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=49226
Decision
Yes

 

List of publications

 
Bodor Emese, Barbacka Maria: Notes on some doubtful taxonomical aspects in the genera Cladophlebis Brongniart and Todites Seward., Palaeoworld, 17(3-4): 201-214, 2008
Barbacka Maria, Bodor Emese: Two species of Cladophlebis Brongniart from the Mecsek Mts., Hungary, Acta Palaeobotanica 48(2): 133-149., 2008
Barbacka Maria: Sphenophyta from the Early Jurassic of the Mecsek Mountains, Hungary, Acta Palaeobotanica 49(2):221-231, 2009
Barbacka M., Goetz A., Ruckwied K.: Palaeoenvironment of the Late Triassic (Rhaetian) and Early Jurassic[], Review of Palaeobotany and Palynology elküldött közlésre, 2010
Barbacka Maria,: Pteridophyta from the Hungarian Liassic., Acta Palaeobotanica közlésre elküldött, 2010
Back »