A gyermekkori viselkedés zavarainak kapcsolata a monoaminerg neurotranszmisszió genetikai változatosságával  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
49227
típus F
Vezető kutató Lakatos Krisztina
magyar cím A gyermekkori viselkedés zavarainak kapcsolata a monoaminerg neurotranszmisszió genetikai változatosságával
Angol cím Associations of childhood behaviour problems with genetic variations in dopaminergic and serotonergic neurotransmission
zsűri Pszichológia – Nevelés
Kutatóhely MTA Pszichológiai Kutatóintézet
projekt kezdete 2005-02-01
projekt vége 2008-09-30
aktuális összeg (MFt) 5.900
FTE (kutatóév egyenérték) 1.69
állapot lezárult projekt

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
Kutatásunkban a kora gyermekkori viselkedési problémák kialakulását befolyásoló tényezők vizsgálatát tűztük ki célul. A kedvezőbb stratégiai döntéseket hozó gyerekek hosszabb ideig várakoztak a jutalomra és gyorsabban mozgósították a figyelmüket. Az orientáció sebessége negatívan korrelált a negatív affektivitással. Több hiperaktív viselkedés gyengébb kivitelező figyelemmel járt együtt. Több problémával jellemzett gyermekek rövidebb ideig várakoztak a jutalomra. Mind a megfigyelt, mind a kérdőívvel mért viselkedéseknél sikeresen írtunk le molekuláris genetikai asszociációkat. A stratégiai döntéshozatallal és a jutalomkésleltetéssel kapcsolatban elsőként írtuk le gyermekeknél a monoaminerg rendszer genetikai variabilitásának hatását. A várakozásnak megfelelő hatásokat mutattunk ki a kivitelező figyelem, az agresszió és impulzivitás terén. A részben közös genetikai hatások rávilágítanak a különböző viselkedések idegélettani szabályozásában megmutatkozó átfedésekre, ami hozzájárul a fenotípusok korrelációjának magyarázatához. A temperamentum stabilitása várakozásainknak megfelelően mérsékelt, de a változás mintázata összefüggést mutatott a viselkedési problémákkal. A korai pozitív emocionalitás és figyelem protektív, míg a negatív emocionalitás inkább rizikótényező a fejlődés szempontjából. Noha vártuk a kötődés (disz)kontinuitásának hatását, ezt nem tudtuk kimutatni sem a viselkedés normális variabilitásával, sem pedig a gyermekkori viselkedési problémák tüneteivel kapcsolatban.
kutatási eredmények (angolul)
Children better at making strategic decisions waited longer for rewards and were faster at alerting their attention. Efficiency of orienting was negatively correlated with negative affectivity. More hyperactivity was associated with longer reaction times to conflicting stimuli. Children with higher total problem scores were able to wait only shorter for rewards. Variables derived from both observation and questionnaires showed significant genetic associations. To our best knowledge, we were first to describe the influence of polymorphisms in dopaminergic and serotonergic genes on strategic decision-making and delay of gratification in children. Genetic associations were as expected for executive attention, impulsivity and aggression. Associations of the same genes with different behaviours shed light on overlaps in the neurophysiological regulation, thus contributing the explanation of correlations between phenotypes. According to expectations, stability of temperament over time was moderate, but the pattern of change was related to the development of behaviour problems. Early positive emotionality and attention seem to act protectively, whereas early negative emotionality seems to be a risk factor for later development. Although we expected an effect of (dis)continuity of attachment quality, it has not proved significant either on behaviours within the normal range, or on symptoms of behaviour problems.
a zárójelentés teljes szövege http://real.mtak.hu/1942/
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Lakatos, K.: A CSECSEMŐ ÉS GYERMEKKORI TEMPERAMENTUM MOLEKULÁRIS GENETIKAI HÁTTERE, Pszichológia, 2009
Birkás, E., Lakatos, K., Nemoda, Z., Ney, K., Toth, I., Novak, A., Sasvari-Szekely, M., Gervai, J.: A dopamin D4 receptor gén (DRD4) hatása a 6 éves kori viselkedési problémákra, Neuropsychopharmacologia Hungarica, 2005
Kereszturi, E., Tarnok, Z., Bognar, E., Farkas, L., Lakatos, K., Gadoros, J., Sasvari-Szekely, M., Nemoda, Z.: Catechol-O-Methyltransferase Val158Met polymorphism is associated with methylphenidate response in ADHD children, Am. J. Medical Genetics, Part B (Neuropsychiatric Genetics), 2008
Lakatos K., Birkas, E., Nemoda, Z., Gervai, J.: A bird in hand is worth two in the bush? The ability to delay gratification in childhood., American Journal of Medical Genetics Part B - Neuropsychiatric Genetics, 2006
Birkás, E., Lakatos, K., Toth, I., Gervai, J.: Gyermekkori viselkedési problémák felismerésének lehetőségei rövid kérdőívekkel I: A Strengths and Difficulties Quaestionnaire magyar változata, Psychiatria Hungarica, 2008
vissza »