Investigation of the role of endotoxines, cytokines, free radicals, and pharmacogenetical differences in the activity and follow-up treatment of Crohn's disease  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
49241
Type F
Principal investigator Müllner, Katalin Edit
Title in Hungarian Endotoxinok, citokinek, szabad gyökök szerepének, farmakogenetikai eltéréseknek a vizsgálata Crohn-betegség kezelésében és aktivitásának nyomon követésében
Title in English Investigation of the role of endotoxines, cytokines, free radicals, and pharmacogenetical differences in the activity and follow-up treatment of Crohn's disease
Panel Clinical Medicine
Department or equivalent MÁV Kórház és Központi Rendelőintézet
Starting date 2005-01-01
Closing date 2006-12-31
Funding (in million HUF) 2.635
FTE (full time equivalent) 0.56
state closed project

 

Final report

 
Results in Hungarian
Jelen vizsgálatunk során célul tűztük ki, hogy újonnan diagnosztizált, ill. a betegség aktív stádiumában lévő Crohn betegeinknél vizsgáljuk immunszuppresszív terápia, ill. jejunális táplálás mellett az endotoxin és a citokinek (TNF-α, IL-6) szintjeinek változását a hagyományosan kontrollált laborparaméterek mellett. Crohn betegség (CD) klinikai tüneteinél colonoscopiát, CT enteroklízist és hisztológiai vizsgálatot követően a megkezdett immunszuppresszív kezelés mellett vizsgáltuk ELISA módszerrel a plazma TNF-α, IL-6, endotoxin szint változásait. Eredményeink: Jejunális táplálás során betegeinkben a TNF-α és IL-6 szintek bár csökkentek, ennek mértéke nem volt szignifikáns. Az endotoxin kimutatás kapcsán értékelhető endotoxin szintet nem észleltünk Crohn-betegeinkben. Aktív CD-ben szenvedő betegek immunszuppresszív kezelése nyomán a TNF-α, IL-6, és CRP értékek szignifikánsan csökkentek. Következtetéseink: A jejunális táplálás gyulladásos paraméterekre gyakorolt hatására vonatkozóan a kis esetszám, ill. a CD aktivitás jelentős, adott betegcsoporton belüli eltérései miatt egyértelmű következtetés nem vonható le. Az endotoxin szint meghatározás a CD aktivitás jelzésére nem alkalmas. Crohn betegeinkben TNF-α, IL-6 szintek mérése valószínűleg felhasználható a betegség aktivitásának követésére immunszuppresszív kezelés bevezetését követően, a terápiás válasz korai kimutatásában, szemben a hagyományosan vizsgált laborparaméterekkel.
Results in English
In the present study we aimed to examine in our patients with CD the changes of endotoxin and cytokines (TNF-α, IL-6) plasma levels during immunosuppressive therapy and jejunal nutrition besides the routine laboratory parameters. Methods: At clinical and laboratory manifestations of CD, after colonoscopy, CT enterography and histology we examined the plasma TNF-α, IL6, endotoxin levels with ELISA before and during treatment. Results: Plasma TNF-α and IL6 levels were decreased non-significantly during jejunal feeding in our CD patients. Our examinations showed no appraisable endotoxin levels in CD. Patients with active CD responded with a significantly decreasing TNF-α, IL-6, and CRP plasma concentrations on combined immunosuppressive therapy. None of the routine laboratory examinations during the follow-up of CD treatment were significantly changed on a short term. Conclusions: We cannot conclude any unambiguous effect of jejunal feeding on the inflammatory parameters, possible because of the low number of patients, and the wide range of CD activity in our patients. Determination of endotoxin levels is not applicable method for signaling of CD activity. Measurements of TNF-α, IL-6 levels in CD patients is possible useful for the follow up of disease activity during immunosuppressive therapy, and for the early recognition of therapeutic response, in contrast with the routine laboratory examinations.
Full text http://real.mtak.hu/1945/
Decision
Yes
Back »