Computationally assisted of organophosphorus and organosilicon chemistry  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
49258
Type K
Principal investigator Nyulászi, László
Title in Hungarian Számításos kémiai módszerekkel támogatott foszfor- és szilíciumkémia
Title in English Computationally assisted of organophosphorus and organosilicon chemistry
Panel Chemistry 1
Department or equivalent Department of Inorganic and Analytical Chemistry (Budapest University of Technology and Economics)
Participants Bakk, István Péter
Bihátsi, László
Bóna, Áron
Hollóczki, Oldamur
Kárpáti, Tamás
Kovács, Ilona
Szieberth, Dénes
Starting date 2005-01-01
Closing date 2009-06-30
Funding (in million HUF) 9.750
FTE (full time equivalent) 14.05
state closed project

 

Final report

 
Results in Hungarian
A kutatás során a 14-es (C, Si, Ge, Sn) illetve a 15-ös (N,P) főcsoport elemeit tartalmazó molekulák vizsgálatával foglalkoztunk. Eredményeinket részben különleges kötésszerkezetek (karbének, foszfinidének) illetve hipervalens vegyületek előállíthatósága és stabilizációjuk lehetséges módjainak vizsgálatában értük el. Külön kiemelendő a konjugált foszfortartalmú rendszerek vizsgálata, melyeket szintetikus kutatócsoportokkal együttműködve végeztünk. Optoelektronikai alkalmazásokra felhasználható különböző konjugált/kondenzált foszfolszármazékok vizsgálatával Regis Reau és Thomas Baumgartner csoportjaival együttműködve születtek eredmények, míg a kationos, semleges és anionos diazafoszfol alapvázat Dietrich Gudat csoportjával együttműködve vizsgáltuk. Proazafoszfatrán szuperbázis és származékainak (John Verkade-val együttműködve) vizsgálata stabilizációjában megállapítottuk a transzannulláció szerepét és mértékét. Vizsgáltuk sziloxánláncok kialakulásának mechanizmusát és e láncok stabilitását.
Results in English
The target molecules of our research contain group 14 (C, Si, Ge, Sn) and group 15 (N,P) elements. The most important results are related to unusual bonded molecules including carbenes, phosphinidenes, and hypervalent molecules, including their stabilization and synthesizability. Especially noteworthy results were obtained in cooperation with synthetic research groups in the field of conjugated organophosphorus compounds. Different cunjugated/annellated phosphole-based ring systems were targeted in cooperations with Regis Reau and Thomas Baumgartner. Cationic, neutral and anionic diazaphosphole systems were investigated with the Group of Dietrich Gudat. Investigating the proazaphosphatrane superbase and its derivatives (in a joint work with John Verkade) we have established the effect and extent of transannullation. The formation and the stability of siloxane chains was also investigated.
Full text https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=49258
Decision
Yes

 

List of publications

 
Z. Benkő, R. Streubel, L. Nyulászi: Stability of Phosphinidenes - Are they synthetically accessile?, Dalton Transactions., 2006
T. Kárpáti, T. Veszprémi, N. Thirupatrhi, X. Liu, Z. Wang, A. Ellern, L. Nyulászi, J. Verkade: Synthesis and Photoelectron Spectroscopic Studies of N(CH2CH2NMe)3P=E (E=O,S,NH,CH2), J. Am. Chem. Soc., 2006
L. Nyulászi, O. Hollóczki, C. Lescop, M. Hissler, R. Reau: An aromatic-antiaromatic switch in P-heteroles. A small change in delocalisation makes a big reactivity difference., Organic and Biomolecular Chemistry, 2006
I. Bakk, Á. Bóna, L. Nyulászi, D. Szieberth: Modelling extended systems containing siloxane building blocks, J. Mol. Structure (Theochem), 2006
S. B. Clendenning, P. B. Hitchcock, M. F. Lappert, P. G. Merle, J. F. Nixon, L. Nyulászi: Novel Synthesis of the 2,4,5-Tri-tert-butyl-1,3-diphospholyl anion, P2C3But3- via Phosphinidene Elimination from 2,4,6 Tri-tert-butyl-1,3,5-triphosphabenzene, P3C3tBu3, o, Chem. Eur. J., 2007
Y. Dienes, S. Durben, T. Kárpáti, T.Neumann, U. Englert, L. Nyulászi, T.Baumgartner: Selective Tuning of the Band-Gap of π-Conjugated Dithieno[3,2-b:2’,3’-d]phospholes toward Different Emission Colors, Chem. Eur. J., 2007
Z. Benkő, D. Gudat, L. Nyulászi: A promising way of Phosphinidene generation: Complexes of Phosphinidenes with N-donor ligands., Chem. Eur. J., 2008
W.-W. du Mont, T. Gust, J. Mahnke, R. M. Birzoi, L. Barra, D. Bugnariu, F. Ruthe, C. Wismach, P. G. Jones, K. Karaghiosoff, L. Nyulászi, Z. Benkő.: From 2,4-Diphospha-3-thia- and 3-selenapentadienes [(Me3Si)2C=P]2E (E = S, Se) to Heteronorbornane Cage Compounds, Angew. Chem., 2007
M. D. Francis, P. B. Hitchcock, J. F. Nixon, L. Nyulászi,: Reactivity of [M(η4-P2C2tBu2)], (M = Ge, Sn), with tert-butylphosphaethyne, P≡CtBu. Synthesis, structural, EUROPEAN JOURNAL OF INORGANIC CHEMISTRY, 2008
O. Hollóczki, L. Nyulászi,: Stabilizing the Hammick Intermediate, J. Org. Chem, 2008
V. L. de Talancé, M. Hissler, L-Z. Zhang, T. Kárpáti, L. Nyulászi, P. Bauerle, R. Réau,: Synthesis, Electronic Properties and Electropolymerisation of EDOT-capped σ3-Phospholes., Chem Comm., 2008
Z. Benkő, S. Burck, D. Gudat, M. Nieger, L. Nyulászi, N. Shore,: Pyrido-annellated Diazaphospholenes and Phospholenium Ions., Dalton Trans., 2008
Y. Dienes, M. Eggenstein, T. Kárpáti, T. C. Sutherland, L. Nyulászi, T. Baumgartner,: Phosphorus-Based Heteropentacenes: Efficiently Tunable Organic n-Type Semiconductors, Chem. Eur. J., 2008
M. Hargittai, A. Kovács, L. Nyulászi, T. Veszprémi,: Számítógéppel a periódusos rendszerben., Magyar Kémai Folyóirat, 2008
P. Terleczky, L. Nyulászi,: The effect of the primary solvate shell on the mechanism of the Stöber silica synthesis. A density functional investigation, J. Phys. Chem A, 2009
D. Schmid, S. Loscher, D. Gudat, D. Bubrin, I. Hartenbach, T. Schleid, Z. Benkő, L. Nyulászi,: Benzo-1,3,2-diazaphospholide and Benzo-1,3,2-diazaphospholium: An Isoelectronic Aromatic Anion-Cation Pair., Chem Comm, 2009
S. Burck, D. Gudat, M. Nieger, Z. Benkő, L. Nyulászi, D. Szieberth: Spontaneous Phosphorus-Halogen Bond Cleavage in N-Heterocyclic Halogenophosphanes Revisited: The Case of P-Br and P-I Bonds, Z. Anorg. Allg. Chem., 2009
O. Hollóczki, L. Nyulászi,: Stability and Structure of Carbene-Derived Neutral Penta- and, Organometallics, 2009
Petra Bombicz, Ilona Kovács, László Nyulászi, Dénes Szieberth, Péter Terleczky: Neutral Pentavalent Group 14 Compounds with β-diketonato ligands, Organometallics, 2009
Back »