Relationship between the morbidity and mortality of the middle-age people with some gene variants and haplotypes in the central region of MHC  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
49266
Type K
Principal investigator Füst, György
Title in Hungarian A középkorú lakosság morbiditásának és mortalitásának összefüggése az MHC centrális régiójában található egyes génvariánsokkal és haplotipusokkal
Title in English Relationship between the morbidity and mortality of the middle-age people with some gene variants and haplotypes in the central region of MHC
Panel Clinical Medicine
Department or equivalent 3rd Dept. of Internal Medicine (Semmelweis University)
Participants Blaskó, Bernadett
Kiszel, Petra
Laki, Judit
Pocsai, Zsuzsa
Rajczy, Katalin
Talián, Csaba Gábor
Varga, Lilian Ágnes
Starting date 2005-01-01
Closing date 2009-12-31
Funding (in million HUF) 9.360
FTE (full time equivalent) 2.36
state closed project

 

Final report

 
Results in Hungarian
A projekt keretében -korábbi adataink utánvizsgálat céljából - a középkorú lakosság morbiditásának és mortalitásának összefüggéseit tanulmányoztuk az MHC centrális rrégiójában található egyes génvariánsokkal és haplotipusokkal. Fontosabb új eredményeink: 1. Új módszert dolgoztunk ki a C4A és C4B gének kópiaszámának meghatározására 2. A C4B*Q0 (a C4B gén alacsony kópia száma) és a fokozott cardiovascularis morbiditás és mortalitás között kapcsolatot sikerült megerősítenünk az új genotipizálási módszer segítségével, 3. Elsőként sikerült feltérképezni az ősi kiterjesztett MHC haplotípusok előfordulását a magyar populációban és bizonyítottuk, hogy a leggyakoribb, 8.1 j. ősi haplotípus hordozóinak colorectalis carcinoma kockázata lényegesen nagyobb, mint a nem-hordozóké. 4. A C4B*Q0 genotípus és a fokozott cardiovascularis morbiditás és mortalitás között összefüggés egyik lehetséges magyarázata az, hogy a 21-hidroxiláz enzimet kódoló CYP-21 gén funkcionális rendellenessége és a C4A/C4B génszán közötti összefüggés áll fenn. Közel 100 egyén CYP-21 génjének szekvenálása segítségével találtunk ilyen összefüggést: a gén 4-es intronjában taláható két SNP ritka allélje csak a C4B*Q0 hordozókban fordult elő. Projektünk célkitűzéseit sikerült teljesíteni, a kapott eredményeinket 15, rangos nemzetközi folyóiratokban megjelent közleményben publikáltuk.
Results in English
In order to reexamine our previous findings we studied the possible relationship between the cardiovascular morbidity/mortality of the middle-aged people and some alleles and haplotypes encoded in the central MHC region. Main results of the project: 1. A new method was worked out for direct counting of the copy number of the C4A and C4B genes. 2. Using this new method we have supported by new findings the strong association between the low copy number of the C4B genes (C4B*Q0) and the high rate of cardiovascular morbidity and mortality. 3. We were the first to map the occurrence of the ancestral extended MHC haplotypes in the Hungarian population and found that the carriers of the so-called 8.1 ancestral haplotype have an increased risk to develop colorectal cancer. 4. One of the possible explanation of the strong correlation between the C4B*Q0 genotype and the increased cardiovascular morbidity and mortality could be an association of the functional abnormalities of the CYP-21 gene (that encodes the 21-hydroxylase enzyme) and the C4A/C4B gene counts. We have examined this possibility by sequencing the CYP-21 gene in almost 100 subjects and found that the rare alleles of two SNPs in intron 4 of the gene occurs only in the C4B*Q0 carriers. Aims of the project were satisfied, the results were published in 15 papers in high-ranked international journals.
Full text https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=49266
Decision
Yes

 

List of publications

 
Jakab L, Laki J, Sallai K, Temesszentandrási G, Pozsonyi T, Kalabay L, Varga: Association between early onset and organ manifestations of systemic lupus, Clin Immunol 125: 360-366, 2007
Kiszel P, Kovács M, Szalai C, Yang Y, Pozsonyi E, Blaskó B, Laki J, Prohászka: Frequency of carriers of 8.1 ancestral haplotype and its fragments in two, Immunol Invest 36: 307-319, 2007
Blaskó B, Széplaki G, Varga L, Ronai Z, Prohászka Z, Sasvari-Szekely M, Visy: Relationship between copy number of genes (C4A, C4B) encoding the fourth ..., Mol Immunol 44: 2667-2674, 2007
Harcos P, Laki J, Kiszel P, Széplaki Z, Szolnoki Z, Kovács M, Melegh B,: Decreased frequency of the TNF2 allele of TNF-alpha -308 promoter polymorphism is...., Cytokine 21: 100-105, 2007
Szilagyi A, Blasko B, Szilassy D, Fust G, Sasvari-Szekely M, Ronai Z.: Real-time PCR quantification of human complement C4A and C4B genes., BMC Genet 10:7-17., 2006
Arason GJ, Kramer J, Blaskó B, Kolka R, Thorbjornsdottir P, Einarsdóttir K,: Smoking and a complement gene polymorphism interact in promoting cardiovascular ..., Clin Exp Immunol 149: 132-138, 2007
Laki J, Kiszel P, Vatay A, Blaskó B, Kovács M, Körner A, Madácsy L, Blatniczky: The HLA 8.1 ancestral haplotype is strongly linked to the C allele of -429T>C..., Mol Immunol 44: 648-655, 2007
Laki J, Laki I, Németh K, Ujhelyi R, Bede O, Endreffy E, Bolbás K, Gyurkovits: The 8.1 ancestral MHC haplotype is associated with delayed onset of colonization ..., Int Immunol 18: 1585-1590, 2007
Szabó A, Laki J, Madsen HO, Dósa E, Prohászka Z, Rugonfalvi-Kiss S, Kókai M,: Early rise in serum VEGF and PDGF levels predisposes patients with a normal MBL2, Stroke 38: 2247-2253, 2007
Tóth EK, Kocsis J, Madaras B, Bíró A, Pocsai Z, Fust G, Blaskó B, Karádi I,: The 8.1 ancestral MHC haplotype is strongly associated with colorectal cancer, Int J Cancer 15: 1744-1748, 2007
Blaskó B, Kolka R, Thorbjornsdottir P, Sigurdarson ST, Sigurdsson G, Rónai Z,: Low complement C4B gene copy number predicts short-term mortality after acute, Int Immunol 20:31-37, 2008, 2008
Kádár K, Kovács M, Karádi I, Melegh B, Pocsai Z, Mikala G, Tordai A, Szilágyi: Polymorphisms of TNF-alpha and LT-alpha genes in multiple myeloma., Leuk Res 32:1499-1504, 2008, 2008
Kaur G, Kumar N, Szilagyi A, Blasko B, Fust G, Rajczy K, Pozsonyi E, Hosso A, ,: Autoimmune-associated HLA-B8-DR3 haplotypes in Asian Indians are unique in C4, Human Immunol 69:580-587, 2008, 2008
Széplaki G, Szegedi R, Hirschberg K, Gombos T, Varga L, Karádi I, Entz L,: Strong complement activation after acute ischemic stroke is associated with, Atherosclerosis 2008 Aug 14 (Epub ahead of print), 2008
Pozsonyi E, György B, Berki T, Bánlaki Z, Buzás E, Rajczy K, Hossó A,: HLA-association of serum levels of natural antibodies, Mol Immunol 2009 Jan 22 (Epub ahead of print), 2009
Back »