Slovakian-hungarian relation in diplomatic documents between 1939-44  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
49281
Type K
Principal investigator Niederhauser, Emil
Title in Hungarian Szlovák-magyar kapcsolatok a diplomáciai iratok tükrében 1939-1944 között
Title in English Slovakian-hungarian relation in diplomatic documents between 1939-44
Panel History
Department or equivalent Institute of History (Research Centre for the Humanities)
Participants Janek, István
Starting date 2005-02-01
Closing date 2007-12-31
Funding (in million HUF) 5.700
FTE (full time equivalent) 2.74
state closed project

 

Final report

 
Results in Hungarian
A dokumentumok kiválogatása szisztematikus levéltári kutatások révén valósult meg a tárgykörhöz tartozó levéltári fondok módszeres átnézésével és a kigyűjtött anyag válogatásával. Terveimben szerepel, hogy amennyiben sikerül a forráskiadvány nyomdai munkáihoz anyagi támogatást szereznem, azt szlovák és magyar nyelven is megjelentetem. Munkámat a szlovák és magyar fél közötti eddigi feszült viszony oldására szeretném felhasználni. Szeretném elérni, hogy a korábbi történelmi félreértések és ferdítések végre tisztázódjanak és a két nép közötti közeledést, múltjuk és történelmük objektív feltárásával elősegíthessem. A forráskiadványom időszerűségét növeli, hogy az 1939-1944 közötti szlovák-magyar kapcsolatok tudományos feltárása csak bizonyos résztémák földolgozásaként készült el. A szlovák-magyar kapcsolatok kutatása e rövid időszakra vonatkozólag a mai napig sem történt meg. A két érdekelt állam történészei a szlovák-magyar diplomáciai kapcsolatok témakörében eddig nem jelenthettek meg forráskiadványt, így munkám hiánypótlás lenne, másik eredménye pedig az, hogy a kutatók, történészek, illetve a téma iránt érdeklődő nagyközönség munkáját is megkönnyítem, mivel így mindenki számára használhatóvá és elérhetővé válhatnak ezek a dokumentumok.
Results in English
In the centre of the planned publication of sources will be the antecedents of the development of policy of reciprocity and its tragic impact. In my work, I would like to compare and reconstruct how the principle of reciprocity developed in the minority policy of the two countries and how it prevailed during the war. How big and what kind of scope for action was ensured by the great powers to the two small countries, for their domestic and foreign policy between 1939 and 1944. In the publication of sources, I would like to describe the life of minorities of the two countries, which is easy to follow in the battles of diplomatic documents. The minorities living in the two countries were both hostages and trumps in the hands of the leaders of Slovak and Hungarian political life, which could be used any time to achieve their political goals. In connection with the research of the countries’ relations, I would like to describe the background of strengthening of the Slovak revision claims, as well as the steps of the Hungarian diplomacy to prevent these.
Full text http://real.mtak.hu/1948/
Decision
Yes

 

List of publications

 
Janek István: Csehszlovák-magyar csatározások a diplomáciai kapcsolatokban 1938 és 1939 között., Valóság, 2006
Janek István: Magyar-szlovák diplomáciai puhatolózások 1943-ban a két állam egymással szembeni szándékáról., Regio, 2006
Janek István: Pokus ministerského predsedy Miklóse Kállayho o zorganizování spoloèného vystoupení z války s vudci Slovenska v letech 1943-44., Slovansky Prehled, 2006
Janek István: Szlovák-magyar diplomáciai válság 1941-ben., Új Szó, 2005
Janek István: Az első bécsi döntés és Nagy-Britannia álláspontja., Új Szó, 2005
Janek István: Szlovák revíziós tervek 1939-45., Rubicon, 2007
Janek István: Alternatíva Sloveského Královstva v 20 storoci., Historia(Pozsony), 2006
Janek István: Az I. bécsi döntés, Rubicon, 2005
Janek István: szlovák-magyar sportkacsolatok 1939-44 között, Új Szó, 2005

 

Events of the project

 
2011-12-15 14:20:17
Kutatóhely váltás
A kutatás helye megváltozott. Korábbi kutatóhely: (MTA Történettudományi Intézet), Új kutatóhely: Történettudományi Intézet (MTA Történettudományi Intézet).
Back »