A Balassi-imitáció változatai a XVII. század második felében  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
49283
típus K
Vezető kutató Szilasi László
magyar cím A Balassi-imitáció változatai a XVII. század második felében
Angol cím The variations of theBalassi-imitation in the second half of 17th century
zsűri Irodalom
Kutatóhely Magyar Irodalmi Tanszék (Szegedi Tudományegyetem)
résztvevők Fazekas Sándor
Ötvös Péter
Vadai István
projekt kezdete 2005-10-01
projekt vége 2008-09-30
aktuális összeg (MFt) 4.785
FTE (kutatóév egyenérték) 2.60
állapot lezárult projekt

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
T049283 számon nyilvántartott OTKA-pályázatunk középpontjában a XVII. századi magyar vers poétikájának vizsgálata állt, különös tekintettel a század második felének irodalmi termésére. E corpuson belül a korszakban tevékenykedő költők életművének ill. egyes verseinek a Balassi-hagyományhoz való viszonya képezte vizsgálatunk elsodleges tárgyát. A kutatás végére egyértelműen világossá vált, hogy hatalmas anyagunk a kiinduló imitatio-hipotézis alapján nem kezelhető megnyugtatóan. A Balassit követő szövegek a XVII. század második felében már nem rendezhetők párokba konkrét Balassi-szövegekkel. Az utóélet olyan utakon jár, amelyeken a követő-szövegek immár mindig több, mint egy Balassi-verssel tartanak szövegközi kapcsolatokat. A Balassi-corpus közhelyszótárrá történő radikális szétíródása az első generáció (Rimay János, Wathay Ferenc, Madách Gáspár – működésükről lásd Szilasi László: A sas és az apró madarak. Balassi Bálint költői nyelvének utóélete a XVII. század első harmadában. Humanizmus és reformáció 30. Budapest, Balassi, 2008.) letűnte után szinte rögtön megkezdődött. Legfontosabb kutatási eredményünk, úgy véljük, éppen ez: bebizonyosodott, hogy a Balassi-utóéletben a szoros imitatio (követés) központi szerepét a nyomtatott kiadások megindulása,1632 után szinte azonnal, de a század közepétől bizonyosan, átveszi az applicatio (alkalmazás).
kutatási eredmények (angolul)
On the code T049238 registered OTKA research project focused on the rhetoric of the Hungarian poetry in the 17th century with special interest on the literary works had written in the second half of the mentioned period. In this corpus we mainly investigated the question how the poets and their works related to the Balassi-tradition. As a conclusion of our research we have found that our vast text-material can not be properly handled with the imitation-hypothesis. The literary texts of Balassi followers from the second part of the 17th century can not be arranged into pairs with actual Balassi texts. We suppose that the Balassi follower-texts rather refer to more than one concrete Balassi lyric. Writing the Balassi-corpus into platitude-dictionary started right after the disappearance of the first generation (János Rimay, Ferenc Wathay, Gáspár Madách–about their importance see: László Szilasi: The Eagle and the Small Birds. The Afterlife of Bálint Balassi’s Poetic Language in the First Third of the 17th Century. Humanism and Reformation 30. Budapest, Balassi, 2008.). We recon our most significant result is: we could prove that instead of the tight imitation the application had become the most central function in Balassi-afterlife. Supposedly, it happened right after 1632 due to the start of the printed publications or not later the middle of the century.
a zárójelentés teljes szövege https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=49283
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Szilasi László: Júlia mosolya. (Balassi Bálint szerelmi költészetének tropológiája mint utóélet és előzmény: néhány figuratív példa [Bezzeg, nagy bolondság…, Már szintén az idő…, Eurialus és Lucretia]), A magyar költészet műfajai és formatípusai a 17. században. A Szegeden 2003-ban megrendezett régi magyar irodalmi konferencia előadásai. Szeged, 2005. 411-419., 2005
Szilasi László: Argumentatív tropológia és tropologikus argumentáció Balassinál. Az Adj már csendességet… példája. (Retorikai elemzés)., Hungarológiai Közlemények, 2005. 1. 63-75., 2005
Fazekas Sándor: Sebes agynak miért késő a sisak? Rusdorf és Prágai?, Magyar Tudományos Akadémia Irodalomtudományi Intézete, 2007. február 28., 2007
Ötvös Péter: Deutsch in der Zips, Zipser in Deutschland: Kulturtransfer in der frühen Neuzeit, Deutsche Sprache und Kultur in der Zips. Neue Beiträge, Bd. 24. edition lumiere bremen, 2007. 199–205., 2007
Ötvös Péter: Das Ungarnbild der deutschen Historiographie (Buchbesprechung), Ungarn-Jahrbuch, Zeitschrift für interdisziplinäre Hungarologie, hg. Von Zsolt K. LENGYEL, Band 28. Jahrgang 2005-2007. München, 2007. 511–516., 2007
Fazekas Sándor - Juhász Levente: A kaméleon színeváltozása. A Sebes agynak késő sisak és forrása, A magyar költészet műfajai és formatípusai a 17. században, szerk. Szilasi László, Ötvös Péter, Vadai István, Pap Balázs, Szeged, 2005., 2005
Ötvös Péter: Kirche und Worttempel. Bemerkungen zur inspirierten Sprache der Dichtkunst, Die Ideologie der Formen. 2006. 137–145., 2006
Szilasi László: „Egyike is kétség” (Az irodalmi Ábrahám-komplexumról)., ActHistLittHung XXIX. (Ötvös Péter Festschrift, Szeged, 2006.) 239-250., 2006
Fazekas Sándor: Obsidio Szigetiana. Meditáció a Zrínyiász magyar címadása kapcsán, Acta Universitatis Szegediensis de Attila József Nominatae. Acta Historiae Litterarum Hungaricarum, 29. Szeged, 2006., 2006
Ötvös Péter: „Folgt der Türtk am Fube”? Forschungsstand und Forschungsaufgaben der Balassi-Philologie, insbesondere auf deutschem Sprachgebiet, „Die Wege und die Begegnungen”. Festschrift für Károly Csúri zum 60. Geburtstag, hg. von. Géza Horváth und Attila Bombitz, Gondolat, Budapest, 2006. 274–284., 2006
Szilasi László: Balassi Bálint költészetének utóélete a 17. század elején. (1632: Solvirogram Pannonius Istenes énekek-kiadása.), A magyar irodalom történetei I. A kezdetektől 1800-ig. (Főszerk.: Szegedy-Maszák Mihály. Kötetszerk.: Jankovits László és Orlovszky Géza.) Bp., Gondolat, 2007. 422-437., 2007
Szilasi László: Elocutio-tilalom és interpretatio-parancs (Az eszközök korábbi sorsa: történetmondás és képes beszéd XVI. századi közepi magyar nyelvű vallásos históriákban)., Retorika és narráció. Szerk.: HAJDU Péter. és Ritoók Zsigmond. Budapest-Szeged, Gondolat-Pompeji, 2007. 25-42., 2007
Fazekas Sándor: „A soknyelvű tolmács” (A Sebes agynak késő sisak forrásai, műfaj- és eszmetörténeti jellemzői – PhD-értekezés), Szeged, 2007., 2007
Szilasi László: A Fajtalan énekek tartalomjegyzéke, „Mielz valt mesure que ne fait estultie”. A hatvanéves Horváth Iván tiszteletére. Bp., 2008. 353-359, 2008
Szilasi László: Júlia mosolya. A sas és az apró madarak. (Balassi Bálint költői nyelvének utóélete a XVII. század első harmadában), Humanizmus és reformáció 30. (Sorozatszerk.: Jankovics József.) Budapest, Balassi, 2008., 2008

 

Projekt eseményei

 
2015-02-02 08:34:41
Kutatóhely váltás
A kutatás helye megváltozott. Korábbi kutatóhely: Régi Magyar Irodalom Tanszék (Szegedi Tudományegyetem), Új kutatóhely: Magyar Irodalmi Tanszék (Szegedi Tudományegyetem).
vissza »