A magyar - olasz kapcsolatok területi aspektusai  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
49291
típus K
Vezető kutató Pap Norbert
magyar cím A magyar - olasz kapcsolatok területi aspektusai
Angol cím The territorial aspects of the Hungarian - Italian relationships
zsűri Földtudományok 2
Kutatóhely Politikai Földrajzi Fejlődés és Regionális Tanulmányok Tanszék (Pécsi Tudományegyetem)
résztvevők Bátori Gizella
Nagy Róbert
Sitányi László
Végh Andor
projekt kezdete 2005-01-01
projekt vége 2010-12-31
aktuális összeg (MFt) 3.218
FTE (kutatóév egyenérték) 3.10
állapot lezárult projekt

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
A kapcsolatok mindkét fél számára pozitívak és kiegyensúlyozottak. Hosszabb időtávot nézve a kapcxsolatok intenzitása változó. A magyar fél részéről a politikai és gazdasági mozgástér bővítése és az uralkodó befolyás csökkentése volt a cél. A kulturális intézményrendszer kiépült és jól funkcionál, elsősorban bölcsészeti és társadalomtudományi területre fókuszál. Jelentős szerepe van az olasznak, mint idegennyelvnek a középfokú képzésben. Az intézményrendszert területileg koncentrált, Budapestre, Rómába és Milánóba összpontosul. A gazdasági kapcsolatokban a főváros, és a Közép-Magyarországi régió súlya kiemelkedő, a vidéki térségeké csekély. A természetes kapcsolati terület földrajzi Dél-Dunántúl az általános magyar hátrányokon túl a közlekedési és kulturális elszigeteltség által és a követendő konzisztens stratégia hiánya által is súlytott. Olaszországban a kapcsolatok szintén nem véletlenszerűen alakultak, számottevő területi koncentráció észlelhető. Észak-Olaszország és különösen az észak-keleti és középső területek azok, amelyek érdekeltek a kapcsolatok fejlesztésében. A magyar szempontból leginkább kiemelkedő jelentőségű területek: Friuli-Venezia Giulia, Veneto, Emilia-Romagna és Lombardia.
kutatási eredmények (angolul)
The balance of the relations is positive for both parties. Looking at a longer period of time, the relations have had ups and downs. The main motivation of the initiatives by the Hungarian party is usually the expansion of the political and economic action space and the decrease of the dominant influence. The cultural institutional system is built out and relatively well functioning, but it mostly concerns humanities intellectuals, only. The role of secondary school language education is significant, Italian as the second foreign language is popular. The institutions show a strong regional concentration in both countries, the role of Budapest, Rome and Milan is outstanding. In the economic relations the weight of the capital city and the Central Hungarian region is dominant, the rural areas are less important by far. In the case of the geographical South Transdanubia – the natural area of the relations –, the general Hungarian handicaps are exacerbated by the transport and cultural isolation and the lack of a consistent strategy to be followed. In Italy the development of the relations is not accidental; a considerable spatial concentration can be seen. The North Italian, especially the Northeast-Italian and the Central Italian regions have an interest in the development of the relations. The main areas for the development of the Hungarian relations are the regions of Friuli-Venezia Giulia, Veneto, Emilia-Romagna and Lombardy.
a zárójelentés teljes szövege https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=49291
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Végh Andor: A Nyugat-Balkán etnikai képe., Pap N-Kobolka I. (szerk.): A Nyugat-Balkán. MK KBH, Budapest, pp.211-236., 2009
Nagy Róbert: Olasz-magyar együttműködés a magyar hadsereg szárazföldi haderejének felfegyverzésében 1918-1945, Arrabona Múzeumi Közlemények (közlésre elfogadva), 2009
Pap Norbert - Kurilla Annamária - Orosz Éva: THE GEOGRAFICAL DIMENSIONS OF THE HUNGARIAN-ITALIAN RELATIONSHIP, Eurolimes, 2009
Pap Norbert: A dél-nyugati korridor jelentősége Magyarország számára., Pap N (szerk.): A Balatontól az Adriáig. Lomart Kiadó, pp. 9-32., 2006
Végh Andor: A népesség etnikai képe a Drávától az Adriáig., Pap N (szerk.): A Balatontól az Adriáig. Lomart Kiadó, pp. 9-32., 2006
Varga Gábor: A táj változó természeti képe a Balaton és az Adriai tenger között., Pap N (szerk.): A Balatontól az Adriáig. Lomart Kiadó, pp. 9-32., 2006
Pap Norbert: Horvátország gazdaságának főbb jellemzői a 21. század elején., Balkán Füzetek No. 4. pp. 79-88., 2006
Pap Norbert-Herczeg Edina: Az olasz-szlovén határmenti együttműködés sajátosságai., Pap N-Végh A. (szerk.): A Kárpát-medence politikai földrajzaPTE TTK KMBTK, Pécs, pp.191-198., 2005
Pap Norbert: A Balkán "kis" politikai földrajza, Balkán Füzetek No. 5. 126 p., 2007
Pap Norbert: A Dunántúl szerepe a balkáni és itáliai kapcsolatok alakításában, Limes, 2007
Pap Norbert: Az olasz-magyar gazdasági kapcsolatok néhány nézőpontja, Mediterrán és Balkán Fórum I.1 szám pp. 2-9, 2007
Pap Norbert - Reményi Péter: Security Issues in the West Balkans, Regio, pp. 27-58., 2007
Pap Norbert - Végh Andor: Minderheit-Mehrheit-Mutternation-Verhaltnisse im Westbalkan Raum., upa L./Hammer E. Hrsg.: Ethno-Kulturelle Begegnungen in Mittel- und Osteuropa. Verlag Dr. Kovac, Hamburg, pp. 199-214., 2007
Pap Norbert: L’Ungheria ed il Mediterraneo. Il carattere geografico dei rapporti fra l’Ungheria e gli stati dell' Europa meridionale., Imedias Editore, Pécs, 206 p., 2008
Pap Norbert: Helyünk Európában – a dél-európai kapcsolatok jelentősége, In: Szónokiné Ancsin G. (szerk.): Magyarok a Kárpát-medencében. Szegedi Tudományegyetem, Szeged, 2008
Pap Norbert: La base di geografia dello stato italiano, Modern Geografia, www.moderngeografia.hu, 2008
Pap Norbert: A magyarság Mediterráneum képe, Mediterrán és Balkán Fórum, 2008/1. pp.1-8., 2008
Pap Norbert: A magyar-dél-európai gazdasági, politikai és kulturális kapcsolatok területi mintázata az európai mediterrán térséggel, Tér és Társadalom, 2007/4. sz. pp. 133-156., 2007
Pap Norbert: A magyar-olasz kapcsolatok földrajzi dimenziói, Földrajzi Értesítő, LV. évf 3-4. szám pp. 303-332., 2008
Pap Norbert - Sitányi László: Corridor between Balaton and Adria, Regionalno razvojna problematika Bosne i Hercegovine i Susjednih Zemalja u procesu priblizavanja evropskoj uniji. Universitet u Tuzlu, Tuzla, 2008
Pap Norbert - Sitányi László: Region on the Border of EU Chance for Improvement, University of Primorska, 2007
Pap Norbert: Pécs – Cultural capital of Eurpe 2010, “Tourism and City Development” International Scientific Conference. University of Nagoya (Japan), 2008. november 15., 2008
Pap Norbert: Néhány gondolat a politika és a földrajz viszonyáról Dél-Európa kapcsán, Szakmai Szemle. A Katonai Biztonsági Hivatal Tudományos Tanácsának Kiadványa. 2008/1 pp. 63-70, 2007
Pap Norbert: Pécs - a gateway city?, Acta Beregsiensis (Ukraine) VIII. évf. 2. kötet pp. 223-238., 2008
Bali Lóránt - Pap Norbert: Mediterrán percepció a magyar földrajzi irodalomban – Havass Rezső közpolitikai szerepe, Mediterrán Világ Kulturális Folyóirat 7. pp. 79-94., 2008
Pap Norbert - Reményi Péter: Pacification and realities in West-Balkan, Challenge Conference In co-operation with Hungarian Academy of Sciences, Institute for Ethnic and National Minorities Studies Budapest, 24-25 May, 2007, 2007
Bátori Gizella: A turizmus támogatásának forrásai, rendszerei, László Mária - Bucher Eszter: A terület- és településfejlesztés társadalomföldrajzi, 2008
Fodor Ágnes - Sitányi László: The Relationship between Ecotourism Clusters and Innovation Milieu in the Region of South-Eastern Europe, CHALLENGES OF CONTEMPORARY KNOWLEDGE-BASED ECONOMY, International Scientific Conference, Alba Iulia, p.7 , http://www.oecconomica.uaab.ro/upload/lucari/1020082/14.pdf, 2008
Pap Norbert: The significance of southern dimension in the Hungarian foreign policy., “Multikulturalism in Central-Europe and Balkans” International Scientific Conference. University of Nagoya (Japan), 2008. november 16. (6 p.), 2008
Kurilla Annamária - Pap Norbert: "Testvérvárosiasodás" - olasz-magyar esettanulmány., III. Magyar Településföldrajzi Konferencia. Szombathely, 2008. december 4-6., 2008
NORBERT PAP - AKIYO YAMAMOTO: The Tourism Politics and European Capital of Culture in 2010 Pécs, The Annual Report of Institute for Studies in Humanities and Cultures, Nagoya City University, Nagoya, Japan, 2009, pp.37-42., 2009
Pap Norbert: The southern dimension in Hungarian foreign policy thinking., The Hungarian Cultural Diversity Research Group (ed.), Joint Research with the University of Pécs for the Preservation and Development of Cultural Diversity, Graduate Sc, 2009
BALI L - KITANICS M - KOVÁCS-BÁTORI G - LÁSZLÓ M - LUDESCHER G. – M CSÁSZÁR ZS - PAP N. - REMÉNYI P. - SZEBÉNYI A. - VÉGH A.: A Nyugat-Balkán térségének belső tagoltsága és külső kapcsolatai, különös tekintettel Magyarország szerepére., FÁBIÁN SZABOLCS Á - KOVÁCS I P szerk.: Az édesvízi mészkövektől a sivatagi kérgekig. Geografia Pannonica Nova 6., Publicon Kiadó, Pécs, pp. 119-136., 2009
Pap Norbert - Vati Tamás: Egy eurázsiai geopolitikai pillér – Törökország politikai földrajza., FÁBIÁN SZABOLCS Á - KOVÁCS I P szerk.: Az édesvízi mészkövektől a sivatagi kérgekig. Geografia Pannonica Nova 6., Publicon Kiadó, Pécs, pp. 119-136., 2009
Pap Norbert: Magyarország a Balkán és a Mediterráneum vonzásában, Publikon Kiadó, 2009

 

Projekt eseményei

 
2008-12-18 13:10:07
Résztvevők változása
vissza »