Belső migrációs tendenciák Magyarországon a piacgazdasági átmenet időszakában  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
49300
típus K
Vezető kutató Ladányi János
magyar cím Belső migrációs tendenciák Magyarországon a piacgazdasági átmenet időszakában
Angol cím Migration in Hungary during Market transition
zsűri Társadalom
Kutatóhely *Kommunikáció és Szociológia Intézet (Budapesti Corvinus Egyetem)
projekt kezdete 2005-01-01
projekt vége 2007-12-31
aktuális összeg (MFt) 5.702
FTE (kutatóév egyenérték) 0.36
állapot lezárult projekt

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
Magyarországon a leghátrányosabb helyzetű népesség nem a számottevő munkaerő-kínálatot felmutató, sőt helyenként már munkaerő-hiánnyal küzdő települések felé, hanem – részben az egyre gyorsuló lakáspiaci szegmentáció, részben a „spontán folyamatokat” felerősítő kirekesztési taktikák következtében – azzal éppen ellenkező irányba mozgott és mozog még ma is. A magyarországi szociálpolitikai rendszer – mindenekelőtt a szociális segélyezésnek és szociális lakástámogatásnak szorosan a lakóhelyhez való kötése és a munkavállalás céljából történő áttelepülés támogatásának hiánya, illetve a leghátrányosabb helyzetű települések és településrészek katasztrofálisan alacsony színvonalú és Európában szokatlan mértékben szegregált iskolái miatt – mintegy röghöz köti a legszegényebbeket. Mivel pedig az alacsonyan kvalifikált munkaerő keresetei igen alacsonyak a városokban, szükségszerű, hogy csak igen ritkák, és általában kudarccal végződőek a leghátrányosabb helyzetű rétegek kitörési kísérletei.
kutatási eredmények (angolul)
Hungary’s social welfare system fails to assist the poorest to migrate to areas where labor market conditions are better. Welfare relief and welfare subsidies to housing purchases are distributed only by the authorities where the applicants live (in other words, assistance is tied to residence); no welfare relief is paid to people who wish to migrate with the purpose of getting a job; the quality of schools in the poorest settlements and neighborhoods is atrocious, and the high level of segregation in those localities has few parallels in Europe. As urban residents with low or no qualification are paid abominable wages, few of them can collect enough money to move to areas where labor prospects are brighter.
a zárójelentés teljes szövege http://real.mtak.hu/1949/
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Ladányi János: Rehabilitáció budapesti módra, Magyar Építőművészet 6. sz., 2005
Ladányi János-Szelényi Iván: Poverty after the Fall of State Socialism, The Analyst, No. 2. 125-140. pp., 2005
Ladányi János-Szelényi Iván: La formation d'un sous-prolétariat rom, Actes de la recherche on sciences sociales. Dec. 66-87. pp., 2005
Ladányi János: Szegregáció és rehabilitáció Budapesten, Budapesti Negyed 2. sz. 52-60. old, 2007
Ladányi János: Az antiszegregációs programok szükségességéről és lehetőségeiről, Kritika. 10. sz. 2-4. old., 2007
Ladányi János: A lakóhelyi szegregáció változó formái Budapesten. In: Enyedi György (szerk): A történelmi városközpontok átalakulásának társadalmi hatásai, MTA Társadalomkuttó Központ, 2007
Ladányi János: A szociális és etnikai alapú lakóhelyi szegregáció formáinak változásai Budapesten, Új Mandátum Könyvkiadó (megjelenés alatt), 2008
Ladányi János: Changing Forms of Residential Segregation in Budapest, International Journal of Urban and Regional Research (megjelenés alatt), 2008
Ladányi János-Szelényi Iván: Az újrakörzetesítés társadalmi ára, Kritika 1. sz., 2005

 

Projekt eseményei

 
2020-02-13 12:48:21
Kutatóhely váltás
A kutatás helye megváltozott. Korábbi kutatóhely: _TTK / Szociológia és Társadalompolitika Intézet (Budapesti Corvinus Egyetem), Új kutatóhely: Kommunikáció és Szociológia Intézet (Budapesti Corvinus Egyetem).
vissza »